• 2011

    Cena Jozefa Kresánka

    za pedagogicko-výchovnú, vedecko-výskumnú, editorskú a organizačnú aktivitu v oblasti dejín hudby na území Slovenska v starších storočiach

    udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

x