• 1982 – 1986

  Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), diplomová práca Jazzová hudba v televízii

 • 1990 – 1993

  ašpirantka na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1994 hodnosť CSc., dizertačná práca Porovnávacia analýza medzi žánrami modernej populárnej hudby a jazzu

 • od 1993

  pedagogička na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (hudobná sociológia, história jazzu, rocku a populárnej hudby, hudobná kritika a manažment hudby)

 • 1997

  organizátorka University Workshopu (diskusia mladých muzikológov o modernej populárnej hudbe a jazze) v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV

 • 1997 – 1999

  výskumná pracovníčka na Ústave hudobnej vedy SAV

 • 2004

  titul doc., habilitačná práca Kapitoly o jazze a rocku (2003)

 • 2008 – 2010

  členka medzinárodného výskumného tímu Jazz vo východnom bloku na Freie Universität v Berlíne

 • 2012

  titul prof. na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Vo svojom výskume sa zameriavala na oblasť slovenského jazzu, rocku, gospelovej hudby, modernej populárnej hudby a world music.

Je autorkou kníh: Rozhovory s Iljom (1996), Slovník slovenského jazzu (1999), The Book of Slovak Jazz (2000), Gospel music na Slovensku (2009), Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz (2010), K dejinám jazzu (2010), K dejinám rocku (2010).

Venovala sa publicistickej a organizačnej činnosti, pôsobila ako redaktorka časopisu Rytmus vo vydavateľstve Obzor a Slovak Music v Slovenskom hudobnom fonde (od 1986), neskôr bola manažérkou koncertného cyklu Pondelky v Klariskách v Bratislave, pôsobila ako manažérka tlačového sekretariátu festivalu Bratislavské jazzové dni (1990 – 2002), viedla tlačové konferencie s osobnosťami a súbormi, ako napr. Joe Zawinul, Jean Luc Ponty, Michel Petrucciani, Take Six, Betty Carter a s ďalšími, pôsobila vo funkcii viceprezidentky Slovenskej jazzovej spoločnosti (1995 – 1999) a členky Rady Slovenskej jazzovej spoločnosti (od 2000).

V rokoch 1984 – 2000 pravidelne prispievala do kultúrnych rubrík novín a hudobných časopisov, neskôr prispievala do vedeckých zborníkov Musicologica Istropolitana, Musicologica Slovaca. V súčasnosti prispieva svojimi článkami do internetového časopisu skjazz.sk.

x