• 2013

    Cena Jozefa Kresánka

    za pedagogickú, vedeckú a organizátorskú činnosť v oblasti dejín a teórie jazzu a populárnej hudby ako muzikologickej disciplíny, s prihliadnutím na najnovšie knižné publikácie: Gospel music na Slovensku a Postmoderna v hudbe (minimal, jazz, pop, rock)

    udeľuje Hudobný fond (Bratislava)

x