Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2021

  World music, flamenco, klezmer and traditional folk music in Slovakia

  Musicologica Brunensia, 2021, roč. 55, č. 2, s. 25 – 40

 • 2020

  Rock, pop, jazz v súčasnom výskume v Čechách a na Slovensku

  Muzikologické fórum, 2020, roč. 9, č. 1 – 2, s. 64 – 70

 • 2020

  Crossing borders between traditions and a global approach to music culture in Central Europe as exemplified by klezmer and flamenco

  International review of the aesthetics and sociology of music, 2020, roč. 51, č. 2, s. 247 – 257

 • 2020

  BARTOŠOVÁ, Adriena – KAJANOVÁ, Yvetta: Vplyv profesionálnych skúseností na schopnosť vokálnej improvizácie u študentov spevu alebo hudobného nástroja experimentálna sonda

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 2, s. 134 – 142

 • 2020

  Slovakian Female Composers status, success and perspectives

  MusicaFemina, 2020, Central European University, Budapešť
  (MusicaFemina International Symposium - Budapešť, 08.01.2020 - 09.01.2020. HU)

 • 2019

  Recepcia zábavnej hudby v Československu po roku 1918

  Muzikologické fórum, 2019, Bratislava, roč. 8, č. 1 – 2, s. 37 – 44

 • 2019

  Rocková subkultúra v Bratislave

  Musicologica [elektronický dokument], 2019, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. 1, s. 1 – 13

 • 2019

  Rock, pop and jazz research development in the former Czechoslovak Socialist Republic and present – Day Slovakia

  Popular music in Communist and Post-communist Europe, 2019, Peter Lang, Berlín, s. 31 – 48

 • 2018

  Kompozičný proces v rôznych žánroch po roku 2000 na príkladoch slovenských skladateliek

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2018, Bratislava, roč. 44, č. 4, s. 331 – 350

 • 2018

  Od Bratislavskej lýry po Československo má talent

  Hudba v Bratislave v období 1966 – 2010

  Musicologica [elektronický dokument], 2018, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. 1, s. 1 – 24

 • 2018

  Slovakia

  The history of European jazz. The music, musicians and audience in context (popular music history), 2018, Sheffield, Equinox, s. 313 – 320
  (1. vyd., Edícia: Popular music history)

 • 2018

  The Czech Republic

  The history of European jazz. The music, musicians and audience in context (popular music history), 2018, Sheffield, Equinox, s. 302 – 312
  (1. vyd., Edícia: Popular music history)

 • 2017

  Aktuálne otázky súčasného hudobného školstva

  Muzikologické fórum, 2017, Bratislava, roč. 6, č. 1 – 2, s. 124 – 131

 • 2017

  Jazz v srdci Európy

  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), 2017, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

 • 2016

  KAJANOVÁ, Yvetta – HEVIER ML., Daniel: Penetration of jazz into various genres and subcultures

  Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, 2016, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 265 – 280
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)

 • 2016

  Jazz artists in the former Czechoslovak Socialist Republic and their conflicts with the socialist ideology

  Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, 2016, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 119 – 137
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)

 • 2016

  Gospel versus profane music in Slovakia

  Redefining Art Worlds in the Late Modernity. Guerra, P. and Costa, P. (Eds.), 2016, Porto, s. 215 – 231
  (Universidade do Porto, University of Porto. Faculty of Arts and Humanities)

 • 2016

  KAJANOVÁ, Yvetta – VACHOVÁ, Zuzana: Classical music and jazz as inspirations for modern music fusion

  Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, 2016, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 155 – 173
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)

 • 2016

  The changing face of Slovak jazz

  Jazz from Socialist Realism to Postmodernism, 2016, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 225 – 242
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)

 • 2015

  Punk a nová vlna v krajinách Československa, Juhoslávie a Poľska

  Musicologica [elektronický zdroj]. Kajanová, Yvetta (ed.), 2015, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

 • 2015

  Hudobné dielo a nová generácia muzikológov od čias Jozefa Kresánka

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 212 – 223
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  Punk and new wave destruction or a doorway into Europe for the former Socialist countries

  Keep it Simple Make it Fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes [elektronický zdroj], 2015, Porto, s. 179
  (Universidade do Porto)

 • 2015

  Balada v jazze a u Tadeáša Salvu

  14. Dni Tadeáša Salvu. Zborník z konferencie, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 28 – 35
  (165 s., 1. vyd., Eva Langsteinová – Margita Gromová-Salvová, (ed.)

 • 2013

  The rock, pop and jazz in contemporary musicological studies

  International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, 2013, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb, roč. 44, č. 2, s. 343 – 359

 • 2013

  Konvergentné a divergentné procesy v regionalizácii

  Muzikologické fórum, 2013, roč. 2, č. 2, s. 99 – 106

 • 2013

  Rhythm and polystylistic rock music

  Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica, 2013, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, roč. 17, s. 57 – 66
  (June)

 • 2013

  Hodnota tradičného a progresívneho v jazzovom vývoji

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2013, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

 • 2013

  The value of the traditional and the progressive in jazz development

  Kajanová, Yvetta (ed.): European Jazz Personalities. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 22. – 24. apríla 2013, 2013, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 25 – 26
  (40 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

 • 2012

  Communism and the Emergence of the Central European Jazz School

  Journal of Literature and Art Studies, 2012, roč. 2, č. 6, s. 622 – 640

 • 2012

  Premeny spirituálov v súčasnosti

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2012, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1

 • 2012

  Market segmentation of the sacred music – the case of gospel music in Slovakia

  Book of Abstracts. 7th Conference of the European Research Network Sociology of the Arts, 2012, Viedeň, s. 90
  (ESA)

 • 2011

  Súčasná kresťanská hudba – worship (chvály) – reč mladého človeka

  Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste. Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov, Žilina, 28. – 29. septembra 2010. Drličková, Dana (ed.), 2011, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 115 – 118

 • 2011

  Jazzoví klaviristi v strednej Európe v období 1948 – 1989

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 123 – 163

 • 2011

  Premeny gospelovej hudby na Slovensku

  Slovenské hudobné knihovníctvo na polceste? Hudba a knihovníctvo v informačnom prostredí 21. storočia. Zborník z 30. seminára hudobných knihovníkov, Žilina, 28. – 29. septembra 2010. Drličková, Dana (ed.), 2011, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 119 – 123

 • 2011

  Rock, pop, jazz ako súčasť muzikológie

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch a kontextoch, 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 105 – 122

 • 2010

  Súčasná scéna slovenského jazzu

  Opus musicum. Hudební revue, 2010, Brno, roč. 42, č. 5, s. 20 – 36
  (pokr. č. 6, 2010, s. 38 – 51)

 • 2010

  Jazzrocková generácia na Slovensku

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 3, s. 1 – 6

 • 2010

  Jazzoví emigranti

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2010, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 3, s. 1 – 4

 • 2010

  Denotative Components of Jazz during the Period of Communism as Exemplified in Czech and Slovak Jazz

  Jazz Behind the Iron Curtain. Series: Jazz under State Socialism. Volume 1. Gertrud Pickhan – Rüdiger Ritter (eds.), 2010, Peter Lang, Frankfurt am Main, s. 65 – 81

 • 2009

  World Music. Historické pozadie slovenskej scény

  Acta Musicologica.cz [elektronický zdroj], 2009, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, č. 2, s. 1 – 7

 • 2009

  Globálna a lokálna hudobná kultúra

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, č. 2, s. 1 – 19

 • 2009

  New spiritual song

  Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music, 2009, Księgarnia św. Jacka, Katowice, s. 153 – 168

 • 2009

  Ethnic Elements in Central Europe in the Period of Communism

  Migrating Music: Media, Politics and Style, 2009, London, s. 24
  (School of Oriental and African Studies, University of London, July 10 – 11 2009)

 • 2009

  Slovak and Czech Jazz Emigrants after 1948

  Jazzforschung / Jazz Research 41 (2009), 2009, ADEVA – Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, s. 49 – 64

 • 2009

  Sprievodné a významové komponenty jazzu v období 1948 – 1989 na príkladoch slovenského jazzu

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, 2009, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 183 – 214

 • 2008

  Slovenskí jazzoví emigranti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2008, Bratislava, roč. 34, č. 2, s. 118 – 132

 • 2008

  Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku

  Hudební věda XLV, 2008, Etnologický ústav AV ČR, Praha, č. 1 – 2, s. 212 – 214

 • 2008

  Segmentácia trhu v cirkevnej hudbe ako dôsledok separácie sakrálneho a profánneho prostredia

  Musicologica [elektronický zdroj], Kajanová, Yvetta (ed.), 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, č. 1, s. 1 – 22

 • 2008

  Praise and worship – the comeback of the Gregorian chant?

  Hrčková, Naďa (ed.): Sacrum a profanum v hudbe 20. storočia / Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2007, Bratislava, 7. – 9. novembra 2007, 2008, Hudobné centrum, Bratislava, s. 35 – 45
  (207 s., 1. vyd.)

 • 2008

  Gospel music na Slovensku

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2008, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 143 – 179

 • 2007

  Postmodernistická estetika jazzu a rocku (3)

  Opus musicum. Hudební revue, 2007, Brno, roč. 39, č. 1, s. 4 – 7

 • 2007

  Autor v kontexte histórie a kultúry – Ilja Zeljenka

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2, s. 1 – 17
  (Webmag)

 • 2007

  Postmoderna – pele-mele po moderne?

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 1, s. 1 – 12
  (Webmag)

 • 2007

  The work and significance of Slovak and Czech jazz emigration after 1948

  A Window to Freedom? Jazz in Post War Poland and Czechoslovakia, 2007, Humboldt-Universität, Berlin, s. 150 – 151

 • 2007

  Periodizácia dejín slovenskej populárnej hudby a džezu

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 197 – 216

 • 2007

  Towards a periodization of Slovak pop music and jazz

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 197 – 216

 • 2007

  Regionálna hudobná kultúra na Slovensku

  Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, 2007, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 77 – 108

 • 2007

  Slovak scene of world music

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 217 – 245

 • 2007

  KAJANOVÁ, Yvetta – ZÁBORSKÁ, Ľubica: World music na slovenskej scéne

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 217 – 245

 • 2007

  K periodizácii slovenskej populárnej hudby a jazzu

  Hudobná kultúra na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? Živá kultúra alebo skanzen?, 2007, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, s. 101 – 122

 • 2006

  Postmodernistická estetika jazzu a rocku (2)

  Opus musicum. Hudební revue, 2006, Brno, roč. 38, č. 6, s. 8 – 12

 • 2006

  Postmodernistická estetika jazzu a rocku (1)

  Opus musicum. Hudební revue, 2006, Brno, roč. 38, č. 5, s. 4 – 7

 • 2006

  Antológia slovenskej populárnej hudby V

  Opus musicum. Hudební revue, 2006, Brno, roč. 38, č. 1, s. 62 – 63

 • 2006

  Regionálna hudobná kultúra na Slovensku

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2006, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 113 – 133

 • 2006

  Nová paradigma liturgickej hudby – globálne versus lokálne

  Musicologica Slovaca et Europaea XXIV. Hudba v súčasnej liturgii, Podpera, Rastislav (ed.), 2006, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 137 – 158

 • 2005

  Tvorivosť a inovácie v muzikológii a v trhovom priestore

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2005, Bratislava, roč. 31, č. 3 – 4, s. 406 – 412

 • 2005

  Hudba potrebuje svoj stred

  Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií, Lexmann, Juraj (ed.), 2005, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, s. 195 – 200
  (Edícia: Hudba a médiá)

 • 2005

  Prienik progresívnych trendov do slovenského jazzu, rocku a pop music prostredníctvom zahraničných koncertov

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 209 – 228

 • 2005

  In the beginnings there was pop music – how to express maximim by means of minimal music

  Hrčková, Naďa (ed.): Od Perotina po Steva Reicha. Idey “minimálneho” v hudobných dejinách a v súčasnosti / Vom Perotin bis Steve Reich. Die Ideen des “Minimalen” in der Musikgeschichte und Gegenwart, 2005, Hudobné centrum, AEPress, Bratislava, s. 181 – 187
  (250 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2005, Bratislava, 8. – 10. novembra 2005)

 • 2005

  The dissemination of progressive trends in Slovak jazz, rock and pop music inspired by concerts of foreign groups

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2005, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 209 – 228

 • 2004

  Vplyv importovaných koncertných podujatí na formovanie slovenskej populárnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 4, s. 560 – 572

 • 2004

  Miesto nonartificiálnych žánrov v systéme sociálnych funkcií hudby u Jozefa Kresánka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2004, Bratislava, roč. 30, č. 1 – 2, s. 74 – 78

 • 2004

  Axiologické prvky v bipolaritnej hudbe

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2004, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 257 – 266

 • 2003

  Štruktúra a artikulácia ako stavebný materiál modernej populárnej hudby a džezu

  Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2003, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 189 – 204

 • 2002

  Rock, pop, jazz v duchovnom svete mladých ľudí

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2002, roč. 5, č. 2, s. 23 – 25

 • 2002

  Ilja Zeljenka – profil

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, 2002, Orman, Bratislava, s. 75 – 83
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2002

  Johann Sebastian Bach and the modern jazz quartet – a desire for sonic sensualism or seriousness

  Bach 2000: Music between Virgin Forest and Knowledge Society, 2002, Santiago de Compostela, s. 253 – 260
  (308 s., 1. vyd., Compostela Group of Universities)

 • 2002

  Americký, európsky a latinsko-americký jazz

  Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I. Ročenka Katedry hudobnej vedy, 2002, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 183 – 188

 • 2002

  K posledným dielam Ilju Zeljenku

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, 2002, Orman, Bratislava, s. 87 – 93
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2002

  Ilja Zeljenka – kalendárium

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia III. Študijné zošity pre súčasnú hudobnú kultúru, 2002, Orman, Bratislava, s. 83 – 87
  (140 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2001

  Liturgická hudba v sociálnom prostredí katolíckej omše

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2001, roč. 4, č. 3, s. 3 – 4

 • 2001

  The last work of Ilja Zeljenka

  Hrčková, Naďa (ed.): Posledných 30 rokov: idey, osobnosti, hodnoty novších hudobných dejín / Die letzten 30 Jahre: Ideen, Persönlichkeiten, Werte der neueren Musikgeschichte, 2001, Festival Melos-Étos, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Orman, Bratislava, s. 207 – 214
  (262 s., 1. vyd., Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 2001, Bratislava, 7. – 9. novembra 2001)

 • 2001

  Americký, európsky a latinsko-americký jazz na križovatke jazzových kultúr, alebo je jazz univerzálna hudba?

  Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), 2001, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 75 – 81

 • 2000

  Štruktúra a artikulácia ako stavebný materiál modernej populárnej hudby a jazzu

  Opus musicum. Hudební revue, 2000, Brno, roč. 32, č. 3, s. 9 – 22

 • 2000

  Gregoriánsky chorál na Slovensku

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2000, roč. 3, č. 1, s. 31

 • 2000

  K harmónii a hudobnej forme novej duchovnej piesne

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 2000, roč. 3, č. 1, s. 30 – 31

 • 2000

  Recepcia hudby Johanna Sebastiana Bacha v súčasnosti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 4, s. 467 – 473

 • 2000

  On the threshold of the third millenium – rock, pop, jazz, praise or curse

  Hrčková, Naďa (ed.): Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Millenniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra 1999, 2000, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 266 – 270
  (272 s., 1. vyd.)

 • 2000

  K niektorým problémom zavádzania populárnej hudby do hudobnej výchovy na základných školách

  Populární hudba a škola. Zborník z medzinárodnej konferencie, Praha, 10. – 12. mája 1999, Poledňák, Ivan (ed.), 2000, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha, s. 107 – 116
  (149 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Moderná populárna hudba a jej odraz v liturgickej hudbe z hľadiska emocionálneho

  Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI, 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 269 – 274
  (Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, roč. 4, č. 1, 2001, s. 21 – 23)

 • 2000

  Axiologické vzťahy v bipolaritnej slovenskej hudbe

  Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, 2000, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava, s. 211 – 218
  (265 s., 1. vyd.)

 • 2000

  Nová duchovná pieseň na Slovensku

  Slovenská liturgická hudba na nových cestách. Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI, 2000, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, s. 149 – 176

 • 1999

  Problematika liturgického spevu na Slovensku vo filmovom spracovaní

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 1999, roč. 2, č. 3, s. 29 – 30

 • 1999

  Nová duchovná pieseň na Slovensku

  Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, 1999, roč. 2, č. 2, s. 32 – 34
  (pokr. č. 3, 1999, s. 32 – 33, č. 1, 2000, s. 29 – 31)

 • 1998

  Rytmické archetypy v jazze a rocku ako kultúrny prejav negujúci “národné” a smerujúci k “univerzálnemu”

  Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), 1998, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica, s. 135 – 142

 • 1998

  Nový sociálny, politický a spoločenský priestor v súčasnej slovenskej hudbe (zmeny v postavení a nazeraní na skladateľa)

  Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, 1998, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava, s. 243 – 252
  (260 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Rozmanitosť kultúr – mnohotvárnosť posolstiev, populárnosť kultúr – jednotvárnosť posolstiev?

  (Filozoficko-teoretická reflexia spojená s aplikáciou na najmladšiu generáciu slovenských skladateľov)

  Hudba ako posolstvo. Hudba a totalita / Musik als Botschaf. Musik und Totalität. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1993, Bratislava, 11. – 13. novembra 1993, 1995, Festival Melos-Étos, Bratislava, s. 233 – 237

 • 1994

  Improvizácia a jej rôzne podoby v jazze a rocku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 297 – 321

 • 1994

  Moderná populárna hudba a džez v školstve na Slovensku

  Hudobno-pedagogické interpretácie 2. Zborník štúdií z vedecko-pedagogickej konferencie Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry, Vereš, Jozef (vedecký redaktor), 1994, Vysoká škola pedagogická, Nitra
  (165 s., 1. vyd.)

 • 1988

  Slovenská populárna hudba

  Populárna hudba a jej postavenie v socialistickej knižnici. Zborník materiálov, Duka-Zólyomiová, Emese (ed.), 1988, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, s. 53 – 60

Personálna bibliografia – Vedecké recenzie

 • 2017

  M. Rúfus Modlitbičky: J. Bezek, Bratislavský detský zbor

  Hudobný život, 2017, Bratislava, roč. 49, č. 9, s. 39 – 40

 • 2016

  Kristína Prekopová: Úsvit

  Pavian Records 2016

  Hudobný život, 2016, Bratislava, č. 7 – 8, s. 58 – 59
  (recenzia CD, Kristína Prekopová – skladateľka, klaviristka, speváčka, klezmer, swing, jazzrock, šansón, dark, world music)

 • 2016

  Hana Šebestová: Utajená

  Hudobný fond 2016

  Hudobný život, 2016, Bratislava, č. 7 – 8, s. 59
  (recenzia CD, Hana Šebestová – speváčka, Ľuboš Šrámek – klavír, slovenský jazz)

 • 2010

  Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2.

  Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry?

  Acta Humanica. Časopis katedry pedagogických štúdií, 2010, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina, roč. 7, č. 1, s. 182 – 185

 • 2009

  Musicologica Slovaca et Europea XXVI

  Opus musicum. Hudební revue, 2009, Brno, roč. 41, č. 5, s. 58 – 61

 • 2000

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom

  Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2000, Bratislava, roč. 26, č. 1 – 2, s. 241 – 243

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2018

  Sconfinando: G. Conte

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 38 – 39

 • 2016

  World music festival Bratislava

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 34

 • 2016

  Konferencia Slovensko a wolrd music

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 10, s. 35

 • 2015

  A szlovák jazz új arcai

  Gramofón, 2015, roč. 20, č. 3, s. 7 – 11

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 9. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 24. 4. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 6. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 7. 3. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 2., 3. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 8. 2. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 10. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 11. 4. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 7. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 20. 3. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 4. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 23. 2. 2012

 • 2012

  Duke Ellington Orchestra predviedol umenie big bandu

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 28. 9. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 8. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 27. 3. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 5. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 29. 2. 2012

 • 2012

  K histórii slovenského jazzu – 1. časť

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 31. 1. 2012

 • 2010

  BHS Egon Krák – Jazzphony Concerto

  Jazz.sk [elektronický zdroj], 9. 12. 2010

 • 2008

  Praise and worship – nová gospel music po roku 2000

  Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. 1, s. 58

 • 2008

  Jazz vo východnom bloku – hnutie odporu prostredníctvom kultúrnej výmeny

  Hudobný život, 2008, Bratislava, roč. 40, č. 5, s. 33

 • 2007

  Miloš Janoušek, Hana Daubnerová, Juraj Drobný a kolektív: Folk na Slovensku

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. 3, s. 105

 • 2007

  Hudba je veľríša... rozhovory s Iljom (výber)

  Melos – texty o súčasnej hudobnej kutúre. Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba, 2007, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava, č. 2, s. 1 – 5
  (Webmag)

 • 2006

  Od Perotina po Reicha

  8. ročník medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos

  Hudobný život, 2006, Bratislava, roč. 38, č. 2, s. 25

 • 2006

  Naďa Hrčková: Dejiny hudby VI. Hudba 20. storočia (1)

  Opus musicum. Hudební revue, 2006, Brno, roč. 38, č. 1, s. 62 – 63
  (Tempo, č. 1, 2007, s. 30 – 31)

 • 2001

  BJD Horizont 2001

  SME, 2001, Bratislava, roč. 9, č. 230, s. 11

 • 2000

  Bratislavské jazzové dni

  SME, 2000, Bratislava, roč. 8, č. 229, s. 1 – 2

 • 2000

  Contemporary Slovak organ – Ilja Zeljenka, Ján Vladimír Michalko, Juraj Beneš

  Opus musicum. Hudební revue, 2000, Brno, roč. 32, č. 5, s. 55
  (recenzia CD)

 • 2000

  Bass Friends

  Slovenská jazzová spoločnosť, Bratislava, s. 1 – 2
  (Slovak Jazz Society, sprievodný text k CD)

 • 1999

  Bratislavské jazzové dni

  SME, 1999, roč. 7, č. 237, s. 12 – 15

 • 1999

  Adriena Bartošová: Adriena

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 9, s. 54
  (recenzia CD)

 • 1999

  Hiroko Takada Quartet: A song for someone. Traurige Tropen 1998

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 49 – 50

 • 1999

  Bratislavské jazzové dni. 25 rokov

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 10, s. 6 – 10

 • 1999

  Peter Nagy a jeho cesty, CD-ROM, KDK 1996

  Literárny týždenník, 1999, Bratislava, roč. 12, č. 9, s. 14
  (recenzia)

 • 1999

  Ján Hajnal: Monkov tatranský sen

  Bratislava, s. 1 – 7
  (sprievodný text k CD, Slovak Jazz Edition)

 • 1998

  Urazená samoľúbosť, apologetika

  Domino fórum, 1998, Bratislava, roč. 7, č. 22, s. 15

 • 1998

  Džez na Slovensku prostredníctvom P. Lipu

  Peter Lipa a jeho cesty, CD-ROM, KDK, 1997

  SME, 1998, Bratislava, roč. 6, č. 99, s. 8

 • 1998

  Bratislavské jazzové dni Corgoň 1998

  SME, 1998, Bratislava, roč. 6, č. 239, s. 8

 • 1998

  Boston Drivers: Fireball, CD

  Hudobný život, 1998, Bratislava, roč. 30, č. 6, s. 8
  (recenzia CD, Hopscotch Mus. Prod., 1997)

 • 1998

  Peter Cardarelli – Mr. Knight, CD, pb & ib 1998

  Jazz News, 1998, roč. 2, č. 2, s. 6

 • 1998

  Juraj Tatár – Ibachur, CD, Madre, 1998

  Jazz News, 1998, roč. 2, č. 2, s. 6

 • 1998

  Daňovej priznania

  Literárny týždenník, 1998, Bratislava, roč. 11, č. 44, s. 14
  (recenzia CD)

 • 1998

  Matúš Jakabčic Tentet

  Featuring special guest Greg Hopkins

  Hudobný fond, Bratislava, s. 1 – 2
  (sprievodný text k CD)

 • 1997

  KAJANOVÁ, Yvetta – BARTOŠ, Juraj: Cesta intuíciou Juraja Bartoša

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 8, s. 1, 4

 • 1997

  BB Band dixieland jazz band

  Hudobný život, 1997, Bratislava, roč. 29, č. 7, s. 102

 • 1996

  Generácia 80/90

  Hudobný život, 1996, Bratislava, roč. 28, č. 21, s. 6 – 7

 • 1996

  Negatívne činitele v modernej populárnej hudbe

  Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe, 1996, roč. 2, č. 2, s. 26 – 27

 • 1995

  Ľubomír Chalupka

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

 • 1995

  Hudba vo filme a televízii

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 11 – 12, s. 10

 • 1995

  Čo vlastne počúvame?

  Adoremus. Časopis o duchovnej hudbe, 1995, roč. 1, s. 17 – 19

 • 1994

  LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta – VIZÁR, Vladimír: Vladimír Vizár – 35 rokov s jazzom

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 23 – 24, s. 13

 • 1994

  LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta – HÚŠČAVA, Dušan: Nielen saxofonista, ale aj pedagóg Dušan Húščava

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 8

 • 1994

  Tony Brown: Jimi Hendrix, jeho život, láska a hudba

  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 372 – 373

 • 1994

  Beatles, ich vlastnými slovami

  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 375 – 376

 • 1994

  Dave Thompson – Jo-Ann Green: The Cure

  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 2, s. 374

 • 1994

  John W. Duffy: Prince

  Knihy z vydavateľstva Champagne Avantgarde

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 1994, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 374 – 375

 • 1993

  Z nových kníh o hudbe

  Milan Tesař: Elán, Mark Putterford, Xavier Russell: Metallica

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 48, s. 14 – 15

 • 1993

  Slovenský rock s novou tvárou

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 47, s. 15

 • 1993

  Martin Burlas, Ivan Csudai a kolektív

  Literárny týždenník, 1993, Bratislava, roč. 6, č. 31, s. 15
  (recenzia CD)

 • 1993

  Aj pop je krásne umenie. Estetika moderny a postmoderny v rocku

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 8, s. 11

 • 1993

  Aj pop je krásne umenie. Estetika moderny a postmoderny v jazze

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 8, s. 10 – 11

 • 1993

  Devätnáste Bratislavské jazzové dni

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 22, s. 4

 • 1993

  Bratislavské hudobné slávnosti ’93

  Jazz v Redute

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 21, s. 1

 • 1993

  Koncert z tvorby mladých skladateľov

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 20, s. 5

 • 1993

  Za Ladislavom Gerhardtom

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 11

 • 1993

  LÁBSKA, Yvetta – ŠOŠOKA, Jozef: Tvorivosť a energia sú nadovšetko

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 10

 • 1993

  LÁBSKA, Yvetta – LIPA, Peter: Chcem viac spievať

  Jazzročie Petra Lipu

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 8 – 9

 • 1993

  LÁBSKA, Yvetta – ŠKUTA, Mikuláš: Viac ako klavirista

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 13 – 14, s. 8 – 9

 • 1992

  Známi i neznámi. Na okraj Jazzových dní

  Večerník, 22. 10. 1992, Bratislava, roč. 37, č. 208, s. 5
  (Bratislavské džezové dni 1992)

 • 1992

  LÁBSKA, Yvetta – BALÁSZ, Juraj: Krycie meno Just Jazz

  Smena na nedeľu, 1992, Bratislava, roč. 26, č. 5, s. 5

 • 1992

  Pompézne Evanjelium o Márii

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 7, s. 6

 • 1992

  Osemnáste Bratislavské jazzové dni

  Rozličné a pestré...

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 21, s. 1, 3

 • 1992

  Jazzová legenda

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 20, s. 7

 • 1992

  Učili sa nielen žiaci, ale aj pedagógovia

  Hudobný život, 1992, Bratislava, roč. 24, č. 16, s. 4

 • 1992

  Atrakcia a krása Bratislavských jazzových dní 1992

  Telegraf, 19. 9. 1992, roč. 1, č. 222, s. 4

 • 1992

  Osemnásty ročník Bratislavských jazzových dní

  Denný Telegraf, 23. 10. 1992, roč. 1, č. 20, s. 8 – 10

 • 1992

  Divné slovo muzikológ

  Deviate sympózium mladých muzikológov

  Telegraf, 29. 5. 1992, roč. 1, č. 125, s. 2

 • 1992

  Tradičný jazz a my

  Telegraf, 22. 5. 1992, roč. 1, č. 119, s. 2

 • 1991

  LÁBSKA, Yvetta – KOZMA, Pavol: Krátky návrat po rokoch

  (Pavol Kozma čerstvým absolventom Berkly v Bostone)

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 50, s. 13

 • 1991

  LÁBSKA, Yvetta – ONDREIČKA, Karol: Tak to bolo

  Hovoríme s džezmanom Karolom Ondreičkom

  Smena na nedeľu, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 48, s. 5

 • 1991

  Big Band Bratislavského Konzervatória (v Turecku a vo Francúzsku)

  Kultúrny život, 1991, Bratislava, roč. 25, č. 38, s. 13

 • 1991

  Čo nového?

  Smena na nedeľu, 2. 11. 1991, Bratislava, roč. 25, č. 257, s. 5

 • 1991

  Slovenská jazzová spoločnosť v nových podmienkach

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 2, s. 4

 • 1991

  LÁBSKA, Yvetta – BREINER, Peter: Recesia alebo rezignácia

  Hudobný život, 1991, Bratislava, roč. 23, č. 11, s. 5

 • 1991

  Liturgický spevník 1 a 2

  Katolícke noviny, 1991, Bratislava, roč. 106, č. 44, s. 11

 • 1990

  LÁBSKA, Yvetta – LIPA, Peter – ŠPANKO, Patrick – RUNDES, Jozef: Miesto pod slnkom 2

  Dokončenie besedy o Slovenskej jazzovej spoločnosti

  Pravda, 2. 2. 1990, Bratislava, roč. 71, č. 28, s. 5

 • 1990

  LÁBSKA, Yvetta – LIPA, Peter – ŠPANKO, Patrick – RUNDES, Jozef: Miesto pod slnkom 1

  Beseda o vznikajúcej Slovenskej jazzovej spoločnosti

  Pravda, 1. 2. 1990, Bratislava, roč. 71, č. 27, s. 5

 • 1990

  Viete, čo je Slovenská jazzová spoločnosť?

  Život, 1990, Bratislava, roč. 40, č. 43, s. 57

 • 1990

  LABSKÁ, Yvetta – BODNÁR, Pavol: Jazz skúša šťastie vo svete

  Kultúrny život, 1990, Bratislava, roč. 24, č. 31, s. 12

 • 1990

  LÁBSKA, Yvetta – BENEŠ, Juraj: Hudobný svet Juraja Beneša

  K päťdesiatinám skladateľa

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 6, s. 4

 • 1990

  Držať krok so svetom

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 19, s. 4

 • 1990

  Bicie nástroje alebo nové chápanie času

  Miedzynarodowe warsztaty perkusyjne Bydgoszcz 1990

  Hudobný život, 1990, Bratislava, roč. 22, č. 18, s. 4

 • 1990

  Komerčný či nekomerčný?

  K 15. jubilejnému jazzovému festivalu v Haagu

  Národná obroda, 16. 8. 1990, Bratislava, roč. 1, č. 80, s. 10

 • 1990

  Šestnáste Bratislavské jazzové dni, 26. – 28. októbra 1990

  Park kultúry a oddychu, Bratislava
  (11, [1] s., 1. vyd.)

 • 1989

  Trojdňový sviatok džezu

  Rytmus, 1989, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 23 – 25

 • 1989

  Koncert populárnej hudby

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 6, s. 5

 • 1989

  Medzinárodný večer – 4. 10.

  Džez na BHS

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 24, s. 5

 • 1989

  Džezové dni v Debrecíne

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 21, s. 3

 • 1989

  Džez v Žiline

  Hudobný život, 1989, Bratislava, roč. 21, č. 12, s. 5

 • 1989

  Bratislavské džezové dni

  Poznámky k 15. ročníku medzinárodného festivalu

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 47, s. 15

 • 1989

  Stevie Wonder

  Lýrová predohra veľkej osobnosti populárnej hudby

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 25, s. 15

 • 1988

  kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 6, s. 1, 9 – 12

 • 1988

  O význame najvýznamnejšom

  16. ročník Slovenského festivalu politickej piesne v Martine

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 5, s. 4

 • 1988

  LÁBSKA, Yvetta – LIPA, Peter: Poraďte, ako ďalej!

  O džeze, Lýre, obecenstve, džezových dňoch a o sebe hovorí Peter Lipa

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 15, s. 9

 • 1988

  O súčasných otázkach modernej populárnej hudby

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 13, s. 8

 • 1988

  Z džezových stried

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 1, s. 3
  (pokr. č. 9, 14, 24, s. 4, 5, 4)

 • 1988

  Horúci kolotoč džezu. 14. bratislavské džezové dni

  Literárny týždenník, 1988, Bratislava, roč. 1, č. 11, s. 15

 • 1987

  Po siedmykrát Blues na Dunaji

  Rytmus, 1987, Bratislava, roč. 38, č. 3, s. 26 – 27

 • 1987

  Festival v novom rúchu

  Nové Slovo, 1987, Bratislava, roč. 29, č. 46

 • 1987

  Na rozhraní druhov a žánrov

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 21, s. 3

 • 1987

  Medzinárodné hudobné kurzy animácie a perkusie Bydgoszcz 1987

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 19, s. 6

 • 1987

  V skratke o novom súbore Bratislavskom sláčikovom triu

  Hudobný život, 1987, Bratislava, roč. 19, č. 18, s. 2

 • 1986

  Folkfórum ’86

  V slovenskom folku bez iskričky

  Rytmus, 1986, Bratislava, roč. 37, č. 7, s. 26 – 27

 • 1986

  Meditácia na tému Gitariáda ’86

  Rytmus, 1986, Bratislava, roč. 37, č. 6, s. 22 – 23

 • 1986

  Vo víre slnečného Debrecínu ’86

  Rytmus, 1986, Bratislava, roč. 37, č. 11, s. 24 – 25

 • 1986

  Dvanásť taktov?

  Nové Slovo, 1986, Bratislava, roč. 28, č. 51

 • 1985

  Vysoká úroveň koncertu

  Piate folkové Folkfórum 1985

  Rytmus, 1985, Bratislava, roč. 36, č. 7, s. 26

 • 1985

  Stretnutie dvoch generácií džezu

  Vitouš Trio a Jazz Cellula

  Rytmus, 1985, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 28

 • 1985

  Gitariáda, skupiniáda alebo rockiáda?

  Rytmus, 1985, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 28

 • 1985

  10. Bratislavské džezové dni v znamení free

  Ešte jeden pohľad na najvýznamnejšie džezové podujatie

  Rytmus, 1985, Bratislava, roč. 36, č. 2, s. 28 – 29

 • 1985

  Blues na Dunaji

  Vygradovaný večer

  Populár, 1985, Bratislava, roč. 17, č. 4, s. 1 – 3

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2018

  Giorgio Conte: Sconfinando

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 39

 • 2018

  Fats Jazz Band: Večer pri Dunaji

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 58

 • 2018

  András Dés Trio: The Worst Singer in the World

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 7 – 8, s. 59

 • 2018

  Jana Gavačová: Biele noci

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 39

 • 2017

  Jana Bezek, Milan Rúfus: Modlitbičky

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 9, s. 39
  ((Pavian Records))

 • 2016

  Bezek Trio: Cracow

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 53

 • 2016

  I. Pietraszewski: Jazz in Poland. Improvised Freedom

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 1 – 2, s. 55

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2019

  BLÜML, Jan – KAJANOVÁ, Yvetta – RITTER, Rüdiger (zost.): Popular music in Communist and Post-communist Europe

  Peter Lang, Berlín
  (348 s., 1. vyd., Edícia: Jazz under State Socialism. Zv. 6)

 • 2016

  KAJANOVÁ, Yvetta – PICKHAN, Gertrud – RITTER, Rüdiger (ed.): Jazz from Socialist Realism to Postmodernism

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (310 s., 1. vyd., Series: Jazz under State Socialism)

 • 2014

  Slovenský jazz, kontexty a súvislosti

  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (316 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., noty, portr.)

 • 2014

  On the History of Rock Music

  Peter Lang, Frankfurt am Main
  (160 s., 1. vyd.)

 • 2010

  K dejinám rocku

  Coolart, Bratislava
  (128 s., 1. vyd.)

 • 2010

  Postmoderna v hudbe. Minimal, rock, pop, jazz

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava
  (198 s., 1. vyd.)

 • 2010

  K dejinám jazzu

  Coolart, Bratislava
  (110 s., 1. vyd.)

 • 2009

  Gospel music na Slovensku

  Coolart, Bratislava
  (256 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2003

  Kapitoly o jazze a rocku

  Epos, Ružomberok
  (64 s., 1. vyd.)

 • 2001

  HRČKOVÁ, Naďa – KAJANOVÁ, Yvetta – KAJANOVÁ, Yvetta : Slovenskí skladatelia II. (Sociologická sonda)

  Orman, Bratislava
  (73 s., 1. vyd.)

 • 2000

  The Book of Slovak Jazz

  Hudobné centrum, Bratislava
  (96 s., 1. vyd., text: anglický)

 • 1999

  Slovník slovenského jazzu

  Národné hudobné centrum, Bratislava
  (156 s., 1. vyd.)

 • 1997

  Rozhovory s Iljom

  Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava
  (139 s., 1. vyd.)

 • 1995

  Hop do pop. Abeceda modernej populárnej hudby

  Bratislava
  (24 s., 2004 - 2. vyd., 1995 - 1. vyd., Simplex, s. r. o.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2017

  KAJANOVÁ, Yvetta a kol. (zost.): Un secolo di jazz: la creativitá estemporanea = A century of jazz: impromptu creativity

  Katalóg k výstave, ktorá sa konala 19. marca – 30. apríla 2017, Chiasso, Taliansko

  Milano
  (172 s., 1. vyd., Vydavateľsvo: Skira editore)

 • 2013

  KAJANOVÁ, Yvetta (ed.): European Jazz Personalities

  Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 22. – 24. apríla 2013 / International Conference, Bratislava, April 22 – 24, 2013

  Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava
  (40 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)

Personálna bibliografia

 • 2020

  BARTOŠOVÁ, Adriena – KAJANOVÁ, Yvetta: Ľubomír Chalupka zostala iba prázdna strana...

  Slovenská hudba, 2020, roč. 46, č. 2, s. 95 – 98

Bibliografia – Recenzie

 • 2019

  FUJÁK, Július: Emanácie hudobnej semiosféry

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 1 – 2, s. 54 – 55

 • 2018

  FUJAK, Július: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

Bibliografia

 • 2009

  GRICH, Stanislav: Yvetta Kajanová: Gospel music na Slovensku

  Hudobný život, 2009, Bratislava, roč. 41, č. 9, s. 38 – 39

 • 2003

  WASSERBERGER, Igor: Yvetta Kajanová: Kapitoly o jazze a rocku

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2003, Bratislava, roč. 29, č. 3 – 4, s. 548

 • 2000

  KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová

  Hudobný život, 2000, Bratislava, roč. 32, č. 7 – 8, s. 65

 • 2000

  POKORNÝ, Juraj – LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta: Študent je ten, kto ma núti rozmýšľať

  Keď prevažuje orientácia na konzumnosť a povrchnosť

  Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, 2000, Bratislava, roč. 2, č. 31 – 32, s. 18

 • 1999

  KREKOVIČ, Slavomír: Yvetta Kajanová: Rozhovory s Iljom

  Hudobný život, 1999, Bratislava, roč. 31, č. 3, s. 38

x