• 1932

  ukončenie štúdia spevu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (Josef Egem)

 • 1932

  štúdium spevu v Prahe

 • 1933

  štúdium spevu v Miláne (Emilio Piccoli)

 • 1936

  štúdium spevu vo Viedni (C. Steinbrückova)

 • 1932 - 1962

  sólista Opery SND v Bratislave (1938 - 1945 a 1948 - 1951 dramaturg opery a 1958 - 1962 režisér opery)

 • od 1953

  externý pedagóg na Štátnom konzervatóriu v Bratislave

 • 1962 - 1977

  interný pedagóg na Štátnom konzervatóriu v Bratislave (sólový spev, herecká a operná prax)

 • 1963 - 1974

  VŠMU, externý pedagóg (dejiny opery)

Štefan Hoza účinkoval na scéne SND už ako študent Konzervatória v Bratislave (ako Vojtech v opere Viléma Blodka V studni). V sezóne 1932/33 sa stal sólistom spevohry SND, debutoval ako Laca v Janáčkovej Jej pastorkyni pod taktovkou Karla Nedbala. V SND pôsobil až do roku 1962 v prvom rade ako dlhoročný sólista opery, neskôr aj ako dramaturg a režisér operného súboru. Bol prvým prekladateľom operných libriet a prvým autorom libriet slovenských opier (Krútňava, Juro Jánošík a ď.).

Štefan Hoza v začiatkoch svojho speváckeho účinkovania stvárnil rad postáv operetného a spevoherného žánru. V oblasti dobovej populárnej hudby bol jedným z prvých interpretov a súčasne textárov slovenských tanečných piesní (napr. Dita, Nepovedz, dievčatko, nikomu, Ešte raz ku tebe prídem). V opere si postupne vybudoval repertoár širokého typového rozpätia a jednou z jeho vrcholných kreácií bol Ondrej v Suchoňovej Krútňave. Naštudoval aj postavy z modernej opernej tvorby, tak svetovej ako aj pôvodnej slovenskej. Hosťoval na domácich i zahraničných operných scénach (Záhreb, Viedeň, Budapešť, Drážďany). Bol aj zanieteným interpretom, propagátorom a zberateľom ľudových piesní.

Takmer nepretržite sa venoval literárnej tvorbe, písal literatúru pre deti, napísal historický román, publikoval popularizačné články v denných periodikách a odborných časopisoch, celý rad štúdií, esejí a článkov na odborné hudobné a hudobno-historické témy a je autorom viacerých knižných publikácií.

Štefan Hoza ako pedagóg vyučoval spev a hereckú i opernú prax na bratislavskom Konzervatóriu a prednášal dejiny opery na VŠMU.

 

x