• 2007

    Pribinov kríž I. triedy

    in memoriam

  • 1968

    titul zaslúžilý umelec

x