Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 1989

  Ja svoje srdce dám I., II.

  Slovenský spisovateľ, Bratislava

 • 1975

  Večer v opere

  Smena

 • 1954

  Opera na Slovensku II.

  Osveta, Martin

 • 1953

  Opera na Slovensku I.

  Osveta, Martin

 • 1943

  Tvorcovia hudby

  nakl. Pavla Gardelána

Personálna bibliografia

 • 1985

  MEDVEĎ, Ján: Ja svoje srdce dám ...

  Okamihy a vyznania (z rukopisných spomienok)

  Život, 1985
  (z rukopisných spomienok Š. Hozu pripravoval po častiach Ján Medveď v časopise Život od októbra do decembra 1985)

 • 1981

  Mal som spievať v Osvobozenom divadle

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 21, s. 8

 • 1978

  Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku II.

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 20, s. 2

 • 1978

  Hudba a spev v prvom učiteľskom ústave na Slovensku I.

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 19, s. 2

 • 1976

  Pozvánka do opery

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 3, s. 7

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2014

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Štefan Hoza – tenorista : S krídlami orla

  Zlaté hlasy, 2014, Perfekt, Bratislava, s. 43 – 52

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2003

  LAUCKÁ, Eva: Ja svoje srdce dám ...

  Večerník, 24. 10. 2003

 • 2002

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Ja svoje srdce dám ...

  Spomienka na všestranného hudobníka Štefana Hozu

  Večerník, 28. 6. 2002

 • 1996

  JURÍK, Marián: Rodáci Š. Hozovi

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 22, s. 8

 • 1990

  GABAJOVÁ, Dita: Dvakrát o Hozových spomienkach [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 12, s. 5

 • 1990

  JURÍK, Marián: Dvakrát o Hozových spomienkach [recenzia knihy]

  Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 12, s. 5

 • 1982

  MARCZELLOVÁ, Z.: Za Štefanom Hozom (1906 - 1982)

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 8, s. 4

 • 1981

  GROŠ, Martin: Priekopník slovenskej opery

  K jubileu zasl. umelca Štefana Hozu

  Smena, 22. 10. 1981

 • 1981

  PALOVČÍK, Michal: Od Zeme úsmevov po Krútňavu

  Zaslúžilý umelec Stefan Hoza sa dožíva 75 rokov

  Pravda, 21. 10. 1981

 • 1981

  G. T.: O úsmevnej jeseni života [rozhovor]

  Večerník, 20. 10. 1981

 • 1981

  ONDREJIČKOVÁ, Ivica: Štefan Hoza sa vyznáva: "Boli sme partnermi v SND"

  Život, 19. 10. 1981, s. 40 – 41

Bibliografia

x