• 1966 – 1969

  Gymnázium v Trenčíne

 • 1969 – 1970

  Konzervatórium v Bratislave (klavír, organ, dirigovanie, kompozícia)

 • 1970 – 1972

  VŠMU v Bratislave (dirigovanie – Juraj Haluzický, Ľudovít Rajter)

 • 1977

  ukončenie štúdií na AMU v Prahe (dirigovanie – Alois Klíma, Bohumír Liška, Václav Neumann, Josef Veselka, spev – Theodor Šrubař)

 • 1978

  korepetítor a asistent dirigenta SND v Bratislave; zakladteľ súboru starej hudby Musica dulcisona (štúdium štýlovej interpretácie starej hudby v zahraničí - Rieling, Patring, Equiluz)

 • 1979 – 1989

  zbormajster Slovenského filharmonického zboru

 • 1986 – 1991

  člen súboru Musica aeterna (dirigent, spevák a umelecký vedúci)

 • 1987 – 1994

  člen komorného súboru Českej filharmónie Pražskí madrigalisti (umelecký vedúci, dirigent, spevák a inštrumentalista)

 • 1993 – 1996

  krátkodobé spolupráce s Pražským filharmonickým zborom a Pražským komorným zborom

 • 1995 – 1997

  zbormajster Štátnej opery v Prahe; súčasné pôsobenie v orchestri Virtuosi di Praga

 • 1999 – 2008

  zbormajster a dirigent v Severočeskom divadle opery a baletu v Ústí nad Labem

 • 2008 – 

  2012 korepetítor a dirigent v Juhočeskom divadle v Českých Budějoviciach

Už počas štúdií aktívne pôsobil vo viacerých súboroch ako Pražský mužský zbor pri Symfonickom orchestri hlavného mesta Prahy FOK, Vysokoškolský umelecký súbor Univerzity Karlovej v Prahe, Spevácke združenie Pražských učiteľov, Spevácky zbor Československého rozhlasu v Prahe. S Pražskými madrigalistami absolvoval početné najmä zahraničné vystúpenia (Hamburg, Palermo, Istanbul, Paríž, Barcelona a i.). Po r. 1997 samostatne vystupoval ako dirigent, zbormajster, tenorista a inštrumentalista na domácich i zahraničných pódiách (Salzburg, Stuttgart, Frankfurt nad Mohanom, Tel Aviv).

x