• 1991

  Opus

  MUSIC FROM MARIA THERESA TIME

  CD - Opus 9123292131

  1. Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Ladislav Neshyba (b), Richard Sporka (t), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.), Peter Zajíček (umv.)

  2. (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
 • 1990

  Opus

  JOANNES PATZELT: CASTOR ET POLLUX / DANIEL GEORG SPEER: MUSICALISCH-TÜRKISCHER EULENSPIEGEL

  CD - Opus 93521719

  1. Joannes Patzelt: Castor et pollux

   Kamila Zajíčková (s), Jitka Sapara-Fischerová (a), Peter Oswald (tenor), Peter Mikuláš (b), Viktória Stracenská (s), Marta Beňačková (ms), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.)

  2. Daniel Georg Speer: Musicalisch-turlischer Eulenspiegel

   Peter Oswald (t), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.)

 • 1988

  Opus

  IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA

  LP - Opus 9111 2115

  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto

   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)

  2. Iris Szeghy: Canto triste

   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)

  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39

   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.)

  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi

   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina

 • 1986

  Opus

  SLOVAK ORCHESTRAL MUSIC – ALEXANDER MOYZES, DEZIDER KARDOŠ

  LP - Opus 9310 1634

  1. Alexander Moyzes: Symfónia č. 12, op. 83

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

  2. Dezider Kardoš: Symfónia č. 7 'Balada o sne' op. 53

   František Caban (br), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha (dir.)

 • 1985

  Opus

  ITALIAN RENAISSANCE AND EARLY BAROQUE MUSIC

  LP - Opus 9112 1576

  1. Kamila Zajíčková (s), Dagmar Pecková (a), Pavel Baxa , Peter Mikuláš (b), Musica aeterna , Ján Albrecht (umv.)

  2. F. Landini, F. Maschera, L. Marenzio, G. Gabrieli, L. Luzzaschi, C. Gussago, C. Monteverdi
 • 1985

  Opus

  TVORCOVIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ HUDBY – ALEXANDER ALBRECHT

  LP - Opus 9110 1637-38

  1. Alexander Albrecht: Túžby a spomienky (Tobias Wunderlich)

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Alexander Albrecht: Sonatína pre 11 nástrojov

   Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha

  3. Alexander Albrecht: Tri básne z cyklu "Das Marienleben" R. M. Rilkeho

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia , Ľudovít Rajter (dir.)

  4. Alexander Albrecht: Der Verdammte (Zatratený)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  5. Alexander Albrecht: Rosenzeit (Čas ruží)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  6. Alexander Albrecht: Heimkehr (Návrat domov)

   Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)

  7. Alexander Albrecht: Prelúdium a fúga

   Milan Telecký (vl), Juraj Alexander (vc)

  8. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)

   Juraj Alexander (vc)

  9. Alexander Albrecht: Humoreska „Výlet do dažďa s hrmavicou“

   Helena Gáfforová (pf), Valéria Kelly (pf)

  10. Alexander Albrecht: Trio

   Boris Monoszon (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl)

 • 1984

  Opus

  JÁN CIKKER : ODE TO JOY

  LP - Opus 9112 1512

  1. Ján Cikker: Óda na radosť

   Elena Holičková (s), Viktória Stracenská (ms), František Livora (t), Peter Mikuláš (b), Ján Cikker (spk), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Slovenská filharmónia , Libor Pešek (dir.)

 • 1982

  Opus

  ILJA ZELJENKA – OŚWIĘCIM, SLOVO

  LP - Opus 9112 1276

  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim

   Július Pántik (spk), Vladimír Durdík (spk), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik , Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1981

  Opus

  POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY

  LP - Opus 9110 1171-73

  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita

   Symfonický orchester Československého rozhlasu , Pavol Bagin (dir.)

  3. Ilja Zeljenka: Slovo

   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik , Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd

  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody

   Detský zbor Československého rozhlasu , Marián Vach (dir.)

  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!

   Spevácky zbor Lúčnica , Štefan Klimo (dir.)

  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne- Ej, proletári

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne- Práci sláva

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne- Zem otcov

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne- Preč s pánmi

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj- Májová hymna

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  11. Zdenko Mikula: Väzenská

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  12. František Prášil: Rovnosť chceme

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky

   Slovenský filharmonický zbor , Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia , Pavol Bagin (dir.)

  15. Milan Novák: Človek nie je sám

   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru , Oliver Dohnányi (dir.)

  16. Milan Novák: Chvála rukám

   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru , Jozef Valouch (dir.)

  17. Milan Novák: O jednej hviezde

   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor , Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru , Jozef Valouch (dir.)

  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná

   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe , Jozef Valouch (dir.)

x