Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1996

  SEDLICKÝ, Tibor: Pavol Baxa

  K dejinám zborového spevu na Slovensku. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, 1996, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 31 – 32
  (ISBN 80-88825-77-6)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Baxa Pavol

  Slovenskí dirigenti a zbormajstri, 1986, Opus, Bratislava, s. 71 – 73

 • 1980

  DANIŠOVSKÝ, J.: Pavol Baxa

  Hudobný život , 1980, roč. 12, č. 14, s. 3

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  -: Zemřel dirigent a sbormistr Pavel Baxa

  Opera Plus, 7. 4. 2020

 • 1990

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Pravda prvej čembalistky : Koncert súboru starej hudby podnetom pre úvahy

  Večerník, 13. 11. 1990

 • 1989

  ČÍŽIK, Vladimír: Prehliadka slovenského koncertného umenia

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 9, s. 1 a 4

 • 1989

  REŽUCHOVÁ, Viera: Koncerty

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 7, s. 3
  (ako dirigent súboru Musica aeterna)

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hovoríme s dirigentom Pavlom Baxom na tému Stále živá stará hudba

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 6, s. 4

 • 1982

  (ki): Hodnotíme abonentné koncerty : Pozitívny prínos dirigenta Slovenskej filharmónie

  Ľud, 31. 3. 1982, s. 5

 • 1982

  ČÍŽIK, Vladimír: Interpretačná súťaž SSR 1981

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 2, s. 1

x