2011

CHALUPKA, Ľubomír: Ernest Zavarský: Eugen Suchoň [recenzia knihy]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 53 – 55
(nové vydanie prvej knižnej monografie o skladateľovi)

2008

ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

Hudobné centrum, Bratislava
(207 s., 2. rev. a dopl. vyd.)

2008

BOŽEKOVÁ, Martina: Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný

Knižnica, 2008, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 9, č. 10, s. 38 – 41

2004

ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach: das Leben, das Werk, das Leben des Werkes

Bratislava
(704 s., 1. vyd., fotogr., noty)

1998

POTÚČEK, Juraj (zost.): Zavarský, Ernest (1913 – 1995)

Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu

Bratislava
(vl. n.)

1995

Teofil Klas: Odišiel muzikológ Dr. Ernest Zavarský

Katolícke noviny, 1995, Bratislava, roč. 110, č. 36, s. 5

1995

CHALUPKA, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

1995

MOKRÝ, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby

Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 210 (11. 9.), s. 8
(nekrológ, Ernest Zavarský – muzikológ)

1994

URSÍNYOVÁ, Terézia: Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský

Verbum, 1994, roč. 5, č. 1, s. 45 – 46

1994

ZAVARSKÝ, Ernest: Návšteva zo Slovenska u Johanna Sebastiana Bacha

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 11

1994

ZAVARSKÝ, Ernest: Bachov organový zvukový ideál a vývojové tendencie doby: temperované ladenie

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 12

1994

ZAVARSKÝ, Ernest: Ceciliánista Ján Levoslav Bella na Slovensku

Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 9

1993

CHALUPKA, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského

Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 3

1988

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského

Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

1986

ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach a my

Ohliadnutie za jubilejným bachovským rokom

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 8

1986

ZAVARSKÝ, Ernest: Modale Musik im 20. Jahrhundert, besonders im Schaffen von Eugen Suchoň

Bärenreiter, Kassel
(s. 127 – 165)

1986

BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 1

1985

ZAVARSKÝ, Ernest: O nový obraz Johanna Sebastiana Bacha

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 6, s. 1

1985

ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach – Sei Solo

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 1, 8
(pri príležitosti 300. výročia narodenia J. S. Bacha)

1983

RYBARIČ, Richard: Úcta k vedeckej pravde

Ernest Zavarský – sedemdesiatročný

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 5

1983

ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

K 140. výročiu narodenia skladateľa

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 1

1983

KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

Pravda, 1983, Bratislava, roč. 69, č. 219 (16. 9.), s. 5
(profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

1983

KUTLÍK, Félix: Tvorba PhDr. Ernesta Zavarského

Sedemdesiatiny slovenského muzikológa

Ľud, 1983, roč. 36, č. 235 (5. 10.), s. 5

1983

ZAVARSKÝ, Ernest: Po stopách Jána Levoslava Bellu

Úryvky zo spomienok

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 8

1979

ZAVARSKÝ, Ernest: 54. Bachov festival podľa úsudku hostí

Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 24, s. 8

1979

ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach

Supraphon, Praha
(1979 - 487 s., 1. vyd., 1986 - 628 s., 2. vyd., zo slovenčiny preložil Jiří Pilka)

1979

ZAVARSKÝ, Ernest: Nový obraz Bachovej osobnosti

Ľud, 28. 12. 1979, roč. 32, č. 306, s. 5

1978

MANÍK, T. – ZAVARSKÝ, Ernest: Vzťah k hudbe cez J. S. Bacha

Muzikológ dr. Ernest Zavarský 65-ročný

Ľud, 16. 9. 1978, roč. 30, č. 219, s. 5

1978

TKÁČ, F.: Úspešný muzikológ

Hlas ľudu, 1. 11. 1978, roč. 24, č. 258, s. 3
(profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

1978

ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko "bellovských" drobností

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 14, s. 8

1978

ZAVARSKÝ, Jozef: Život zasvätený hudbe

K jubileu muzikológa dr. Ernesta Zavarského

Večerník, 20. 9. 1978, roč. 23, č. 185, s. 5

1978

ŠAMKO, Jozef: Jubileum muzikológa

Ernest Zavarský 65-ročný

Práca, 15. 9. 1978, roč. 33, č. 218, s. 6

1978

ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu dr. Ernesta Zavarského

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 18, s. 7

1977

Bach stále aktuálny

Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 12, s. 5

1976

O problémoch bachovskej interpretácie [príspevok do diskusie]

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3

1974

ZAVARSKÝ, Ernest: Formy popularyzacji polskiej muzyki współczesnej w Słowacji

, s. 105 – 110
(S. l., s. n.)

1973

ZAVARSKÝ, Ernest: J. S. Bach

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov
(1973 - 577 s., 1. vyd., 1979 - 598 s., 2. vyd., 1985 - 601 s., 3. vyd., Edícia: Monografie popularne, preložila Maria Erhardt-Gronowska)

1973

ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 18, s. 3

1973

MARCZELLOVÁ, Zuzana: V pracovni muzikológa

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 3

1970

ZAVARSKÝ, Ernest: Hudba v Kremnici medzi 1650 a 1800

Bratislava
(rozmnožené ako rukopis)

1970

ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach

Supraphon, Opus, Bratislava
(464 s., 1970 - 1. vyd., Supraphon, 1971 - 2. vyd., Opus, Edícia: Knihy o hudbe)

1964

ZAVARSKÝ, Ernest (zost.): Ján Levoslav Bella: Piesne, spev a klavír

Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava
(47 s., 1. vyd.)

1964

ZAVARSKÝ, Ernest: Slowakische Musik

Bratislava
(rozmnožené ako rukopis)

1963

ZAVARSKÝ, Ernest: Maurice Ravel

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
(130 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily. Zv. 1)

1963

ZAVARSKÝ, Ernest: Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei)

Music des Ostens, 1963, Bärenreiter, Kassel
(1963 - s. 112 – 125, 1967 - s. 117 – 135, 1975 - s. 8 – 173, monografia na pokračovanie v ročenke, neskôr v 2. – 4. zväzku Hudobného archívu)

1961

ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

Bratislava
(6 s., 1. vyd., Populárnovedecký film – Diafilm)

1957

ILLÉŠ, J.A. – KANTOR, Š. – TONKOVIČ, Pavol – ZAVARSKÝ, Ernest: Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
(344 s., 1. vyd.)

1957

ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k výskumu hudobnej reči v tvorbe Eugena Suchoňa

Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 3, s. 93 – 98

1957

BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.) a kol.: Dejiny slovenskej hudby

SAV, Bratislava
(540 s., 1. vyd.)

1957

ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň: Krútňava

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(121 s., 1. vyd., Edícia operných libriet. Zv. 2, libreto podľa novely Mila Urbana “Za vyšným mlynom” spracovali skladateľ a Štefan Hoza, štúdiu napísal Ernest Zavarský)

1955

ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

Život a dielo

SAV, Bratislava
(497 s., 1. vyd.)

1955

ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
(144 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry)

1948

z. b.: Hudba

O hudobníkoch

Kultúrny život, 25. 1. 1948, roč. 3, č. 1, s. 6
(Autorka: Zdenka Bokesová)

1947

ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

Jozef Závodský, Bratislava
(138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2008

  ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

  Hudobné centrum, Bratislava
  (207 s., 2. rev. a dopl. vyd.)

 • 2004

  ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach: das Leben, das Werk, das Leben des Werkes

  Bratislava
  (704 s., 1. vyd., fotogr., noty)

 • 1979

  ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach

  Supraphon, Praha
  (1979 - 487 s., 1. vyd., 1986 - 628 s., 2. vyd., zo slovenčiny preložil Jiří Pilka)

 • 1973

  ZAVARSKÝ, Ernest: J. S. Bach

  Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov
  (1973 - 577 s., 1. vyd., 1979 - 598 s., 2. vyd., 1985 - 601 s., 3. vyd., Edícia: Monografie popularne, preložila Maria Erhardt-Gronowska)

 • 1970

  ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach

  Supraphon, Opus, Bratislava
  (464 s., 1970 - 1. vyd., Supraphon, 1971 - 2. vyd., Opus, Edícia: Knihy o hudbe)

 • 1970

  ZAVARSKÝ, Ernest: Hudba v Kremnici medzi 1650 a 1800

  Bratislava
  (rozmnožené ako rukopis)

 • 1964

  ZAVARSKÝ, Ernest: Slowakische Musik

  Bratislava
  (rozmnožené ako rukopis)

 • 1963

  ZAVARSKÝ, Ernest: Maurice Ravel

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily. Zv. 1)

 • 1955

  ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (144 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry)

 • 1955

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

  Život a dielo

  SAV, Bratislava
  (497 s., 1. vyd.)

 • 1947

  ZAVARSKÝ, Ernest: Súčasná slovenská hudba

  Jozef Závodský, Bratislava
  (138 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Monografie v zborníkoch a časopisoch

 • 1986

  ZAVARSKÝ, Ernest: Modale Musik im 20. Jahrhundert, besonders im Schaffen von Eugen Suchoň

  Bärenreiter, Kassel
  (s. 127 – 165)

 • 1963

  ZAVARSKÝ, Ernest: Beiträge zur Musikgeschichte der Stadt Kremnitz (Kremnica, Slowakei)

  Music des Ostens, 1963, Bärenreiter, Kassel
  (1963 - s. 112 – 125, 1967 - s. 117 – 135, 1975 - s. 8 – 173, monografia na pokračovanie v ročenke, neskôr v 2. – 4. zväzku Hudobného archívu)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1994

  ZAVARSKÝ, Ernest: Bachov organový zvukový ideál a vývojové tendencie doby: temperované ladenie

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 19, s. 12

 • 1994

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ceciliánista Ján Levoslav Bella na Slovensku

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 13 – 14, s. 9

 • 1985

  ZAVARSKÝ, Ernest: O nový obraz Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 6, s. 1

 • 1974

  ZAVARSKÝ, Ernest: Formy popularyzacji polskiej muzyki współczesnej w Słowacji

  , s. 105 – 110
  (S. l., s. n.)

 • 1973

  ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko poznámok k hudobnej reči Eugena Suchoňa

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 18, s. 3

 • 1957

  ZAVARSKÝ, Ernest: Príspevok k výskumu hudobnej reči v tvorbe Eugena Suchoňa

  Slovenská hudba, 1957, Bratislava, roč. 1, č. 3, s. 93 – 98

 • 1957

  BURLAS, Ladislav – MOKRÝ, Ladislav – NOVÁČEK, Zdenko (ed.) a kol.: Dejiny slovenskej hudby

  SAV, Bratislava
  (540 s., 1. vyd.)

 • 1957

  ZAVARSKÝ, Ernest: Eugen Suchoň: Krútňava

  Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava
  (121 s., 1. vyd., Edícia operných libriet. Zv. 2, libreto podľa novely Mila Urbana “Za vyšným mlynom” spracovali skladateľ a Štefan Hoza, štúdiu napísal Ernest Zavarský)

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 1957

  ILLÉŠ, J.A. – KANTOR, Š. – TONKOVIČ, Pavol – ZAVARSKÝ, Ernest: Učebnica hudobnej výchovy pre 1. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava
  (344 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 1964

  ZAVARSKÝ, Ernest (zost.): Ján Levoslav Bella: Piesne, spev a klavír

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava
  (47 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1994

  ZAVARSKÝ, Ernest: Návšteva zo Slovenska u Johanna Sebastiana Bacha

  Hudobný život, 1994, Bratislava, roč. 26, č. 18, s. 11

 • 1986

  BURLAS, Ladislav – FERENCZY, Oto – KRESÁNEK, Jozef – NOVÁČEK, Zdenko – OREL, Dobroslav – ZAVARSKÝ, Ernest: Z myšlienok o Jánovi Levoslavovi Bellovi

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 10, s. 1

 • 1986

  ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach a my

  Ohliadnutie za jubilejným bachovským rokom

  Hudobný život, 1986, Bratislava, roč. 18, č. 1, s. 8

 • 1985

  ZAVARSKÝ, Ernest: Johann Sebastian Bach – Sei Solo

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 8, s. 1, 8
  (pri príležitosti 300. výročia narodenia J. S. Bacha)

 • 1983

  ZAVARSKÝ, Ernest: Po stopách Jána Levoslava Bellu

  Úryvky zo spomienok

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 8

 • 1983

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

  K 140. výročiu narodenia skladateľa

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 17, s. 1

 • 1979

  ZAVARSKÝ, Ernest: Nový obraz Bachovej osobnosti

  Ľud, 28. 12. 1979, roč. 32, č. 306, s. 5

 • 1979

  ZAVARSKÝ, Ernest: 54. Bachov festival podľa úsudku hostí

  Hudobný život, 1979, Bratislava, roč. 11, č. 24, s. 8

 • 1978

  ZAVARSKÝ, Ernest: Niekoľko "bellovských" drobností

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 14, s. 8

 • 1977

  Bach stále aktuálny

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 12, s. 5

 • 1976

  O problémoch bachovskej interpretácie [príspevok do diskusie]

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 9, s. 3

 • 1961

  ZAVARSKÝ, Ernest: Ján Levoslav Bella

  Bratislava
  (6 s., 1. vyd., Populárnovedecký film – Diafilm)

Bibliografia

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Ernest Zavarský: Eugen Suchoň [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 53 – 55
  (nové vydanie prvej knižnej monografie o skladateľovi)

 • 2008

  BOŽEKOVÁ, Martina: Ernest Zavarský – poznaný aj nepoznaný

  Knižnica, 2008, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 9, č. 10, s. 38 – 41

 • 1998

  POTÚČEK, Juraj (zost.): Zavarský, Ernest (1913 – 1995)

  Pohľady na slovenskú a svetovú hudbu

  Bratislava
  (vl. n.)

 • 1995

  MOKRÝ, Ladislav: Učenec, ktorého poznamenala nežičlivosť doby

  Národná obroda, 1995, Bratislava, roč. 6, č. 210 (11. 9.), s. 8
  (nekrológ, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1995

  CHALUPKA, Ľubomír: Za Ernestom Zavarským (17. 9. 1913 – 16. 8. 1995)

  Hudobný život, 1995, Bratislava, roč. 27, č. 16 – 17, s. 3

 • 1995

  Teofil Klas: Odišiel muzikológ Dr. Ernest Zavarský

  Katolícke noviny, 1995, Bratislava, roč. 110, č. 36, s. 5

 • 1994

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Muzikológ európskeho významu PhDr. Ernest Zavarský

  Verbum, 1994, roč. 5, č. 1, s. 45 – 46

 • 1993

  CHALUPKA, Ľubomír: K osemdesiatke Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1993, Bratislava, roč. 25, č. 17, s. 3

 • 1988

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1988, Bratislava, roč. 20, č. 19, s. 9

 • 1983

  RYBARIČ, Richard: Úcta k vedeckej pravde

  Ernest Zavarský – sedemdesiatročný

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 18, s. 5

 • 1983

  KRESÁNEK, Jozef: Bilancia vedeckých pozitív

  Pravda, 1983, Bratislava, roč. 69, č. 219 (16. 9.), s. 5
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1983

  KUTLÍK, Félix: Tvorba PhDr. Ernesta Zavarského

  Sedemdesiatiny slovenského muzikológa

  Ľud, 1983, roč. 36, č. 235 (5. 10.), s. 5

 • 1978

  ALBRECHT, Ján: K životnému jubileu dr. Ernesta Zavarského

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 18, s. 7

 • 1978

  ŠAMKO, Jozef: Jubileum muzikológa

  Ernest Zavarský 65-ročný

  Práca, 15. 9. 1978, roč. 33, č. 218, s. 6

 • 1978

  MANÍK, T. – ZAVARSKÝ, Ernest: Vzťah k hudbe cez J. S. Bacha

  Muzikológ dr. Ernest Zavarský 65-ročný

  Ľud, 16. 9. 1978, roč. 30, č. 219, s. 5

 • 1978

  TKÁČ, F.: Úspešný muzikológ

  Hlas ľudu, 1. 11. 1978, roč. 24, č. 258, s. 3
  (profil, Ernest Zavarský – muzikológ)

 • 1978

  ZAVARSKÝ, Jozef: Život zasvätený hudbe

  K jubileu muzikológa dr. Ernesta Zavarského

  Večerník, 20. 9. 1978, roč. 23, č. 185, s. 5

 • 1973

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: V pracovni muzikológa

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 20, s. 3

 • 1948

  z. b.: Hudba

  O hudobníkoch

  Kultúrny život, 25. 1. 1948, roč. 3, č. 1, s. 6
  (Autorka: Zdenka Bokesová)

x