• 2010 – 2011

  Cena Sebastian

  za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.

  in memoriam

 • 1971

  Cena Slovenského hudobného fondu

  za knihu o Johannovi Sebastianovi Bachovi

 • 1969

  Cena Ministerstva kultúry SSR

  za vynikajúcu prácu ako uznanie jeho celoživotného diela

x