2012

BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

2008

SLIMÁČKOVÁ, Jana: Marta Beňačková: Člověk se musí stále vyvíjet

Harmonie, 2008, roč. 17, č. 10

2005

VEBER, Petr: Dvakrát Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala

Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 12, s. 9

2005

KUČEROVÁ, Alice: XII. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby

Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 12, s. 7 – 8

2004

BLAHO, Vladimír: Do opery SND sa vrátil maestro Verdi : V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania

Národná obroda, 23. 12. 2004, s. 8

2004

BLAHO, Vladimír: V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovšetko

Národná obroda, 25. 3. 2004, s. 16

2001

BOBRIKOVÁ, Zuzana: Všetci ľudia budú bratia - posolstvo hudobného génia znelo na úvod nového milénia : Marta Beňačková najprv nemala hlas, začínala študovať klavír

Košický denník Korzár, 5. 1. 2001, s. 3

2000

PALOVČÍK, Michal: Koncerty v galérii

Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 22, s. 11

1998

JAVORSKÝ, Igor: Z Reduty

Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 8, s. 9
(koncert v SF - Piesne o mŕtvych deťoch Gustáva Mahlera)

1997

PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 9

1996

UNGER, Pavel: ZHZ v nepriazni publika i počasia

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 15, s. 6

1996

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

1995

UNGER, Pavel: Do šera ponorený Trubadúr

Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

1993

BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

1993

I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

1993

URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

Hudobný život , 1993, roč. 25, č. 8, s. 4

1992

BERGER, Igor: Hudba a barok : Slovenský barok

Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5

1992

ČÍŽIK, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto

Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 4, s. 4

1988

URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 1 a 4

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Zeljenka v Pálffyho paláci

  Hudobný život , 2012, roč. 44, č. 11, s. 3

 • 2008

  SLIMÁČKOVÁ, Jana: Marta Beňačková: Člověk se musí stále vyvíjet

  Harmonie, 2008, roč. 17, č. 10

 • 2005

  VEBER, Petr: Dvakrát Česká filharmonie pod taktovkou Zdeňka Mácala

  Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 12, s. 9

 • 2005

  KUČEROVÁ, Alice: XII. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby

  Hudební rozhledy, 2005, roč. 58, č. 12, s. 7 – 8

 • 2004

  BLAHO, Vladimír: Do opery SND sa vrátil maestro Verdi : V popredí Maškarného bálu stoja kvality hudobného naštudovania

  Národná obroda, 23. 12. 2004, s. 8

 • 2004

  BLAHO, Vladimír: V komickej opere Dcéra pluku je spev nadovšetko

  Národná obroda, 25. 3. 2004, s. 16

 • 2001

  BOBRIKOVÁ, Zuzana: Všetci ľudia budú bratia - posolstvo hudobného génia znelo na úvod nového milénia : Marta Beňačková najprv nemala hlas, začínala študovať klavír

  Košický denník Korzár, 5. 1. 2001, s. 3

 • 2000

  PALOVČÍK, Michal: Koncerty v galérii

  Literárny týždenník, 2000, roč. 13, č. 22, s. 11

 • 1998

  JAVORSKÝ, Igor: Z Reduty

  Hudobný život, 1998, roč. 30, č. 8, s. 9
  (koncert v SF - Piesne o mŕtvych deťoch Gustáva Mahlera)

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Dni organovej hudby

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 18, s. 9

 • 1996

  UNGER, Pavel: ZHZ v nepriazni publika i počasia

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 15, s. 6

 • 1996

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Hudba na Hrade

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 3, s. 4

 • 1995

  UNGER, Pavel: Do šera ponorený Trubadúr

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 20 – 21, s. 6

 • 1993

  BERGER, Igor: Letné komorné koncerty

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

 • 1993

  I. B.: Dni starej hudby - SAMARIA ´93

  Hudobný život, 1993, roč. 25, č. 18, s. 4

 • 1993

  URSÍNYOVÁ, Terézia: V hlbokom porozumení

  Hudobný život , 1993, roč. 25, č. 8, s. 4

 • 1992

  BERGER, Igor: Hudba a barok : Slovenský barok

  Hudobný život, 1992, roč. 24, č. 22, s. 5

 • 1992

  ČÍŽIK, Vladimír: Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto

  Hudobný život , 1992, roč. 24, č. 4, s. 4

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 1 a 4

x