• 2002

    Cena Frica Kafendu

    za reprezentáciu slovenského koncertného umenia

  • 1985

    Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

    2. cena v 2. kategórii

x