• 2015

  Pavlík Records

  JÁN CIKKER : KOMORNÉ A KONCERTANTNÉ DIELA

  CD - Pavlík Records PA 0099-2-131

  1. Ján Cikker: Scherzo

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  2. Ján Cikker: Dve skladby pre mládež op. 27- Mamička spieva

   František Pergler (pf)

  3. Ján Cikker: Desať uspávaniek na slová ľudovej piesne

   Marta Beňačková (a), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  4. Ján Cikker: Dupák op. 31 č. 1

   Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  5. Ján Cikker: Domovina

   Korngold Quartet

  6. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20

   Jordana Palovičová (pf), Štátny komorný orchester Žilina , Oliver Dohnányi (dir.)

 • 2006

  Diskant

  ILJA ZELJENKA – STRING QUARTETS

  CD - Diskant DK 0098-2131

  1. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7

   Moyzesovo kvarteto

  2. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 'Zariekania'

   Marta Beňačková (ms), Moyzesovo kvarteto

  3. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10

   Moyzesovo kvarteto

  4. Ilja Zeljenka: Musica slovaca

   Moyzesovo kvarteto

 • 1997

  Supraphon

  DVOŘÁK: STABAT MATER

  CD - Supraphon SU 3311-2 231

  1. Symfonický orchestr hl.m. Prahy (FOK) , Eva Urbanová (s), Marta Beňačková (a), John Uhlenhopp (tenor), Peter Mikuláš (b), Pražský filharmonický sbor , Bambini di Praga , Jiří Bělohlávek (dir.)

 • 1995

  Orfeo

  JANÁČEK, L.: OSUD

  CD - Orfeo C384951A

  1. Leoš Janáček: Osud

   Peter Straka (tenor), Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (ms), Štefan Margita (tenor), Peter Mikuláš (bas), Ivan Kusnjer (br), Pražský komorní sbor , Česká filharmonie , Gerd Albrecht (dir.)

 • 1995

  Opus

  ZOMB, FRANTIŠEK XAVER

  CD - Opus 91 2373-2231

  1. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Missa brevis ex D, op. 23 č. 2

   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice , Richard Zimmer (dir.)

  2. Jozef Podprocký: F. X. Zomb: Vesperae Cassovienses, op. 23 č. 1

   Lívia Ághová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Peter Mikuláš (b), Ivan Sokol (org), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.), Štátna filharmónia Košice , Richard Zimmer (dir.)

 • 1993

  Hudobný fond

  DE PROFUNDIS II

  CD - Hudobný fond SF 00142111

  1. Juraj Hatrík: Introspekcia

   Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška , Igor Dibák (dir.)

  2. Tadeáš Salva: Mša Glagolskaja op. 13

   Magdaléna Hajóssyová (s), Marta Beňačková (a), Ľudovít Ludha (t), Sergej Kopčák (b), Katarína Hanzelová (org), Slovenský komorný zbor SĽUKu , Pavol Procházka (dir.)

  3. Tadeáš Salva: Slovenský Otčenáš

   Katarína Kmeťová (s), Spevácky zbor mesta Bratislavy , Ladislav Holásek (zbm.)

  4. Miro Bázlik: Canticum 43

   Magdaléna Hajóssyová (s), Slovenskí madrigalisti , Ladislav Holásek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu , Ondrej Lenárd (dir.)

 • 1993

  Trevak TREC

  P. PETRUS PEŤKO: MISSA EX G JESULI NATI

  CD - Trevak TREC TREC 4-0013

  1. P. Petrus Peťko: Missa ex G jesulati nati

   Pavol Mikula (s), Marta Beňačková (a), Lukáš Janiga (a), Richard Sporka (t), Peter Mikuláš (b), Schola Cantorum , Musica aeterna , Peter Zajíček (dir.)

 • 1991

  Opus

  MUSIC FROM MARIA THERESA TIME

  CD - Opus 9123292131

  1. Kamila Zajíčková (s), Marta Beňačková (a), Ladislav Neshyba (b), Richard Sporka (t), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.), Peter Zajíček (umv.)

  2. (P. Roškovský, P. Bajan, J. I. Danik, J. Matejovič, J. M. Sperger, G. Dettelbach)
 • 1990

  Opus

  JOANNES PATZELT: CASTOR ET POLLUX / DANIEL GEORG SPEER: MUSICALISCH-TÜRKISCHER EULENSPIEGEL

  CD - Opus 93521719

  1. Joannes Patzelt: Castor et pollux

   Kamila Zajíčková (s), Jitka Sapara-Fischerová (a), Peter Oswald (tenor), Peter Mikuláš (b), Viktória Stracenská (s), Marta Beňačková (ms), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.)

  2. Daniel Georg Speer: Musicalisch-turlischer Eulenspiegel

   Peter Oswald (t), Musica aeterna , Pavel Baxa (dir.)

 • 1972

  Opus

  ANTONÍN DVOŘÁK: MORAVIAN DUETS, OP. 20, 32, 38

  CD - Opus 912359-2

  1. Antonín Dvořák:

   Magdaléna Hajóssyová (s), Jozef Kundlák (t), Marta Beňačková (a), Marian Lapšanský (pf)

x