• 2000 – 2006

  Konzervatórium v Bratislave (Dagmar Livorová)

 • 2003

  debut v Opere SND ako II. Génius v Mozartovej Čarovnej flaute

 • 2006 – 2011

  VŠMU (Zlatica Livorová)

 • 1996 – 1998

  účastníčka štipendií a kurzov: Ruthilde Boesch (Viedeň), Zlatica Livorová (Jaroměřice nad Rokytnou, Piešťany)

 • 2010

  postava Mařenky (Predaná nevesta)

 • 2011

  postava Donny Anny (Don Giovanni) v Opere SND

 • marec 2014

  vystúpila ako hosť na koncerte Josého Curu v Bratislave

Linda Ballová už počas štúdií hosťovala v operných domoch doma i v zahraničí, účinkovala v Štátnom divadle v Košiciach, Národnom divadle moravskoslezskom v Ostrave, Štátnej opere v Banskej Bystrici a predstavila sa aj v rámci festivalu Smetanova Litomyšl (Milada v Smetanovom Daliborovi). Na koncertných vystúpeniach účinkovala so Slovenskou filharmóniou. V Opere SND hosťovala v postavách Mařenky (Predaná nevesta), Prvej dámy (Čarovná flauta), Kňažky Moreny (Svätopluk) a Vitellie (La clemenza di Tito).

x