• 2021

  SISA MICHALIDESOVÁ: MAJSTER A MARGARÉTA

  CD - Vlastným nákladom

  1. Sisa Michalidesová: Aňuška už rozliala...

  2. Sisa Michalidesová: Varieté

  3. Sisa Michalidesová: Majster a Margaréta

  4. Sisa Michalidesová: Môže žiť hlava bez tela?

  5. Sisa Michalidesová: Byt č. 50

  6. Sisa Michalidesová: Lietajúce prasa

  7. Sisa Michalidesová: Čierny kocúr

  8. Sisa Michalidesová: Pilátova dilema

  9. Sisa Michalidesová: Prebudenie na Jalte

  10. Sisa Michalidesová: Frida

  11. Sisa Michalidesová: W

  12. Sisa Michalidesová: Kritik

  13. Sisa Michalidesová: Odpustenie a večný pokoj

  14. Sisa Michalidesová – compositions /1-13/, flute /1, 3, 6, 8, 10, 13/,
   recorder /8/, vocal /10/, synth vocal /6, 12/, keyboard /4/,
   Spitfire BBC sample library /2, 5, 7, 9, 11/
   Pavol Bereza – guitar /1, 3, 4, 6, 8, 10, 13/
   Ľuboš Šrámek – piano /3, 6, 8, 12, 13/, Fender Rhodes /1, 4, 6, 8, 12/
   Peter Preložník – keyboards /1, 3, 6, 8, 10, 12, 13/, piano /10/
   Róbert Vizvári – bass guitar /1, 3, 6, 8, 12/
   Marián Ševčík – drums /1, 3, 6, 8, 12/
   Igor Sabo – percussions /1, 3, 8, 10, 13/, drums /4, 10/
   Martin Gašpar – double bass /4, 10/
   Juraj Griglák – double bass /13/
   Linda Ballová – vocal /4, 8, 13/
   Peter Adamov – vocal /13/
   Mária Kmeťková – harp /12/
   Kornél Fekete-Kovács – flugehorn /3, 10/
   Andrej Šeban – guitar /12/
   Stanislav Palúch – violin /1, 6/
   Mucha Quartet /13/
   Juraj Tomka – violin
   Jozef Ostrolucký – violin
   Veronika Prokešová – viola
   Pavol Mucha – cello
   Nikolaj Nikitin – clarinet /2, 11/
   Viktória Strelcová – violin /9/
   Peter Konečný – lyrics /10, 13/
 • 2020

  JOZEF GREŠÁK

  CD - Hudobný fond SF 01052131

  1. Jozef Grešák: Komorná symfónia

   Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  2. Jozef Grešák: Koncert pre klavír a orchester

   Ladislav Fančovič (pf), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  3. Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

   Linda Ballová (s), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

  4. Jozef Grešák: Organová symfónia

   Marek Paľa (org), Štátna filharmónia Košice, Marián Lejava (dir.)

x