• 2011

  Medzinárodná spevácka súťaž Ferruccio Tagliavini, Deutschlandsberg (AT)

  finalistka

 • 2006

  Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava (SK)

  2. cena v 2. kategórii, Cena Andreasa V. Georgiou za najlepší ženský umelecký prejav

 • 2006

  Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina Iuventus Canti, Vráble (SK)

  1. cena, Cena A. Kucharského za výrazný umelecký prejav, Cena rodiny Suchoňovcov za interpretáciu piesne E. Suchoňa

 • 2005

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. cena

 • 2004

  Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

  čestné uznanie

 • 2003

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  2. cena

 • 1998

  Rhodos International Music Festival and Competition (GR)

  3. cena

x