• 1998

  titul Mgr. v odbore matematika, 2002 titul Mgr. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 2006

  titul PhD. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

 • 2008

  štipendista na Univerzite v Yale, USA, v súčasnosti odborný asistent na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, pedagóg hudobnej teórie, hudobnej analýzy a systematiky hudobnej vedy (hudobnej akustiky, hudobnej psychológie a computerovej hudby pre muzikológov)

 • 2008, 2011

  prednášky na Texas State University, Yale University, New Orleans, University of Graz

 •  

Vo svojom výskume sa zameriava na systematiku muzikológie a matematickú hudobnú teóriu s dôrazom na teórie škál a neo-Riemannovské teórie.

Publikoval štúdie z matematickej hudobnej teórie. Je editor zborníka Matematika a hudba, autor niekoľkých odborných štúdií z muzikológie a matematiky publikovaných v angličtine, nemčine a slovenčine.

Je člen edičnej rady prestížneho Journal of Music Theory (Yale, USA).

V rámci profesionálnej praxe mimo akademickej pôdy pracoval ako projektový manažér v IT.

x