• 2020

  Ž(i)alm 39

  Eva Šušková (ms), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (vm, in coda: dr, bgui, elgui), Ján Boleslav Kladivo (C*)

  Zdroj: SoundCloud – Julo Fujak

 • 2017

  Július Fujak – Martina Janegová: Hyp(ia)nóza – 1. časť

  Július Fujak (pf), Martina Janegová (pf)

  Zdroj: SoundCloud – Julo Fujak

 • 2016

  Nikde

  Eva Šušková (v), Ondrej Veselý (gui), Július Fujak (bgui, C*, pseudoharmónium), Ján Boleslav Kladivo (C*)

  Zdroj: CD Eva Šušková: secret VOICE electric (Real Music House, 2016)

 • 2014

  List developerovi

  Jana Ambrózová (vn), Julo Fujak (pf), Andrej Pleštinský (ac), Michal Habaj, a. h. (spk)

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ : Leter tu develoter (Hevhetia, 2015)

 • 2013

  Palimpsest X

  Jana Ambrózová (vn, zvukové objekty), NE:BO:DAJ, Andrej Pleštinský (ac, zvukové objekty), Július Fujak (ppf, bgui, rádio)

 • 2012

  Anjelské Poriadky

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)

 • 2012

  Woody Alien (Rádio veržn)

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)

 • 2012

  You Can't Play

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)

 • 2012

  Ver

  Jana Ambrózová, Julo Fujak, Andrej Pleštinský, Ondrej Veselý

  Zdroj: CD NE:BO:DAJ (Azyl, 2012)

 • 2010

  Tikot

  Julo Fujak, Dominik Fujak

  Zdroj: CD Konvergencie do vrecka (Hevhetia, 2010)

 • 2010

  Pentrofónia – Daždivé kráže

  Ján Fuják, Július Fujak

  Zdroj: CD Konvergencie do vrecka (Hevhetia, 2010)

 • 2009

  Wordless Letter – By My Blood

  Zdroj: Súkromný archív Ludivine Allegue

Aktualizované: 15. 04. 2024

x