• 2023

  Osobnosť Kysúc

  čestný titul Osobnosť Kysúc od Kysuckej kultúrnej nadácie v Bratislave za rok 2022

 • 2023

  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  za umelecký výstup hudobno-intermediálneho diela

  za hudobné a hudobno-intermediálne diela: „Transparent Sculptures“ a „TransVAXitions!“

 • 2021

  Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu)

  cena udelená za rok 2020

 • 2016

  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  za publikáciu Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics

 • 2013

  Bronzová medaila

  udelená Dekanom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre z príležitosti 20. výročia Filozofickej fakulty UKF v Nitre

 • 2011

  Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  za dielo: Peep Show

  za akuzmatickú kompozíciu Pentrofónia

  cena udelená za rok 2010

 • 2010

  Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  za mimoriadne aktivity v oblasti reprezentácie v zahraničí

 • 2005

  Cena dekana Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  za vzornú reprezentáciu v zahraničí

x