2024

DEMOČ, Adrián: Július Fujak - Transparent Sculptures

Hudobný život, 2024, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 56, č. 5, s. 37

2024

BREZINA, Pavol: Konvergencie a divergencie umení

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, roč. 50, č. 1, s. 90 – 93
(recenzia vedeckého sympózia)

2023

FUJAK, Július: Presahy semiotických a kulturálnych štúdií

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 90 s.
(1. vydanie)

2023

SLABÝ, Petr: HYPIANOSIS+/ Julo Fujak + kaleidoSONICope:

UNI – kulturní magazín, 2023, s. 50

2023

FUJAK, Július: Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.

STIMUL, Bratislava

2023

CHROBÁK, Martin – FUJAK, Julo: Janáček jako spojení dávné vzpomínky a současného blouznění

Nový Popular, 2023, č. 1, s. 44 – 45

2023

VESELÝ, Ondrej: Karma – Haikus & Interludes

Miki Skuta : Real Music House 2023

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 34 – 35
(recenzia CD)

2023

PAVELKA, Ľubomír: Pozvánka do galérie priesvitných sôch Júliusa Fujaka

Július Fujak: Transparent Sculptures

Vlna, 2023, č. 94, s. 130 – 131

2023

TIHLÁRIK, Rado: Július Fuják: Transparent Sculptures

Nový Popular, 2023, s. 44

2023

HOCEK, Jan: Hlásí se opět Julo Fujak, a hned dvakrát!

jazzport.cz, 2023

2022

FUJAK, Július: Svetový kongres semiotiky (World Congress of Semiotics) v Solúne 2022

Culturologica Slovaca, 2022, roč. 7, č. 2, s. 145 – 148

2022

"Ktorá kniha bola vo vašom živote dôležitá a prečo?"


(Odpoveď na anketu kníhkupectva Pod Vŕškom v Nitre.)

2022

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Gestotexty [zbierka]

Vlna, Drewo a srd, Bratislava
(100 s., 1. vyd.)

2022

FUJAK, Július: Nerozmýšľam v termínoch -izmov : Rozhovor s Bobom Ostertagom

Kapitál, 2022, roč. 6, č. 10, s. 28 – 29

2022

FUJAK, Július: Životodarná miazga hudby (a) stromov

Od rezonancie k existencii: strom v hudbe

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 385 – 392

2022

KALÁSZ, Juraj: Hevhetia Fest v Trnave

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 33

2022

DZÚRIK, Ľuboš: Fujak, Janegová, Nikitin, Železňák, Kukučka : Hypianosis +

Nový Popular, 2022, č. 4, s. 46
(recenzia CD)

2022

SLABÝ, Petr: Nový projekt Júlia Fujaka i vzkříšení kysucké postmoderny [recenzia CD]

His voice [online], 27. 1. 2022

2022

PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 37

2022

ČIERNA, Alena: Július Fujak: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku [recenzia]

Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 81 – 83

2022

HOCEK, Jan: Dvě pozoruhodné publikace o nezávislé progresivní kultuře na Slovensku

Jazzport, 1. 1. 2022

2022

KOPCSAYOVÁ, Iris: TJ Vjuga: "Mne" je úplne jedno, kto som

Rozum, 2022, roč. 4, č. 5, s. 16 – 17

2022

TJ Vjuga [ukážka]

Rozum, 2022, roč. 4, č. 5, s. 18 – 19

2022

ŠÍPKOVÁ, Ružena: Hľadanie a nachádzanie v moci hudby

Nový Popular, 2022, č. 4, s. 26 – 29

2022

FUJAK, Július: Prednáška významnej osobnosti v rámci cyklu Culturologos Tomáša Hoskovca

Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 149 – 150

2022

FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy

Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020), 2022, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 193 – 212
(2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

2022

FUJAK, Július: Variabilita komprovizačných metód tvorby súčasnej hudby

Musicologica [časopis Katedry muzikológie FiF UK v Bratislave], 2022, č. 1, s. 10 – 18
(len online)

2022

FUJAK, Július: Za Michalom Reiserom – osobnosť a dielo

Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 146 – 148

2022

FUJAK, Július: Právo klásť otázky v zmutovanom digi-kapitalizme

Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 52 – 59

2022

FUJAK, Július – ŠTÚR, Martin [ed.]: Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 495 s.
(2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

2022

FUJAK, Július: Spektakulárna takosť performancií Milana Adamčiaka

Slovenské divadlo, 2022, roč. 70, č. 4, s. 390 – 403

2022

FUJAK, Július: Von der Rezonanz zur Existenz : Der Baum in Musik

Grow. Der Baum in der Kunst., 2022, Kolín nad Rýnom, s. 108 – 117
(Ed.: Stella Rollig & Miroslav Haľak a kol. aut. Vydalo: Buchhandlung Walther König.)

2021

FUJAK, Július: Právo klásť otázky – Na margo tragédie koronamatrixu

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2. 6. 2021, roč. 22 (2020)

2021

CUNEVOVÁ, Dominika: Július Fujak: Keď niekto má potrebu byť vnútorne slobodný, prirodzene inklinuje k nezávislej hudbe

SME, 2. 8. 2021

2021

FUJAK, Július: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(236 s., 1. vyd.)

2021

FUJAK, Julius: "The existentially semantic dimension of sounds..."

CENSE Almanac. Central European Network for Sonic Ecologies, 2021, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umenia a dizajnu, Agosto Foundation, Praha, s. 34 – 35

2021

FUJAK, Július: Prenikavé postrehy o sfejsbukovanom antropocéne v dobe plastovej

Kapitál : angažovaný mesačník, 15. 7. 2021, roč. 5, č. 4, s. 32 – 33

2021

HOCEK, Jan: Hevhetia JazzBus & Showcase 2021 – Part IV. aneb Bratislavská stopa podruhé

Jazzport, 1. 9. 2021

2021

HOCEK, Jan: Zápisky melomanovy 73

Meloman obhajuje hudbu Jula Fujaka…

HIS Voice, 3. 9. 2021

2021

HOCEK, Jan: Dvacet let Hevhetie na stránkách knihy Petera Motyčky

Jazzport, 31. 12. 2021

2021

DZÚRIK, Ľuboš: OTRAS : Kysucký postindustriál [recenzia CD]

Nový Populár, 2021, č. 5, s. 48

2021

FUJAK, Július (zost.): KOČIŠ, Michal a kol.: Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(188 s., 1. vyd.)

2020

FUJAK, Július – PAVELKA, Ľubomír: Hermovo ucho & PostmutArt (1999 – 2019). 2 dekády oného umenia v Nitre

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(150 s., 1. vyd.)

2020

FUJAK, Július (ed.): Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(356 s., 1. vyd.)

2020

FUJAK, Július: Adrián Demoč — Žiadba (Another Timbre) [recenzia CD]

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

2020

FUJAK, Július: Koronamatrix - mutácia neskorého kapitalizmu

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

2019

FUJAK, Július: AD HŽ 1-2/2019: Júliu Fujak - Emanácie hudobnej semiosféry

Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 2

2019

FUJAK, Július: Výňatky z pamäti na moje deväťdesiate

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, roč. 21, č. 78

2019

KATINA, Peter: M. Varga & tEóRia OtraSu [recenzia CD]

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 57

2019

KAJANOVÁ, Yvetta: Emanácie hudobnej semiosféry

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 54

2019

TIHLÁRIK, Rado: Marián Varga a tEóRia OtraSu: Hudobné happeningy

Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48

2019

HALAK, Miroslav: Rozhovor s Julom Fujakom: Marián Varga & tEóRia OtraSu – Hudobné happeningy

jazz.sk, 2019

2018

KAJANOVÁ, Yvetta: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe [recenzia knihy]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39 – 40

2018

FUJAK, Július – HAĽÁK, Miroslav: Rudo Dička – Nepokoj vzdoru

Magma, Čadca
(120 s., 1. vyd.)

2018

VESELÝ, Ondrej: Vedieť sa nadchnúť pre bizarný nápad

Rozhovor s Júliusom Fujakom

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 14 – 16

2018

ČERNÁKOVÁ, Jana: S faktom smrteľnosti sa dá vyrovnať aj pomocou hudby

sme.sk, 2018

2018

OLEJÁROVÁ, Andrea: Július Fujak: Emanácie hudobnej semiosféry [recenzia knihy]

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 2, s. 208 – 210

2018

FUJAK, Július: Emanácie hudobnej semiosféry

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(182 s., 1. vyd.)

2018

FUJAK, Július: Žijeme v dronokracii (?!)

Viva Musica 2018

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 76

2018

FUJAK, Július: Odkrývanie skrytého kafkovstva = XAFOO

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

2018

FUJAK, Július: Za Zdenkom Plachým...

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

2018

FUJAK, Július - HAĽÁK, Miroslav: Nepokoj vzdoru

Magma, Čadca

2018

FUJAK, Július: VIS-à-VIS

dialógy (nielen) o HUDBE

Občianske združenie Vlna, Drewo a srd, Bratislava
(199 s., 1. vyd.)

2018

FUJAK, Július: Marcus Zagorski: Kapitoly z estetiky seriálnej hudby

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, roč. 20, č. 74

2018

KOČIŠ, Michal: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20

2017

FUJAK, Július: Improvizácie Mariána Vargu – hudba vnútornej slobody

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 399 – 403

2017

FUJAK, Július: Svet akustických umení žije svojim životom

rozhovor s Michalom Ratajom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

2017

FUJAK, Július: Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 2, s. 117 – 122

2017

KAČUROVÁ, Michaela: Sólo – duo – trio

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 19

2017

FUJAK, Július: Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy

Milan Adamčiak & Michal Murín : Archív IV (Akty)

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 70

2017

FUJAK, Július: Hommage a Marián Varga

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

2017

FUJAK, Július: Z kreatívnej hry nie je a priori nič vylúčené (rozhovor s Ivanom Buffom)

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, Bratislava, roč. 19, č. 73

2016

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Eko-pen-e-nie

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 66, s. 5

2016

FUJAK, Július: Koncepcia inovácie interdisciplinárneho kulturologického výskumu nezávislej kultúry a umenia

Culturologica Slovaca, 2016, č. 1
(Elektronický časopis Katedry kulturológie FF UKF v Nitre)

2016

FUJAK, Július: Transgresia smr(teľnos)ti v diskurze nekonvenčnej hudby

Ballay, Miroslav a kol.: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia, 2016, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 28
(215 s., 1. vyd.)

2016

FUJAK, Július: Zrejme som tušil, že byť pesimistom je najreálnejšie

Rozhovor s Martinom Burlasom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 67, s. 6 – 11

2016

FUJAK, Július: Miloš Železňák trio: V bezvetrí a bezčasí

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 68

2016

FUJAK, Július: Peter Graham: Wabi

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 128 – 129

2016

FUJAK, Július: Longital: Suita

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 126 – 127

2016

FUJAK, Július: Nikolaj Nikitin: String quartet no. 2 – Labyrinth, EXXPPNNSS ensemble presents Slovak sounds

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 127 – 128

2016

FUJAK, Július: Polajka/Nikolaj Nikitin Ensemble with Miroslav Vitouš

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 66, s. 146 – 147

2016

FUJAK, Július: 50 rokov experimentálneho štúdia v Bratislave

Rozhovor s Jurajom Ďurišom

sonicART.sk (online), 2016, Bratislava, s. 1 – 6

2016

TIHLÁRIK, Rado: NE:BO:DAJ * letur tu develoter [recenzia CD]

Nový Populár, 2016, Bratislava, roč. 9, č. 1

2016

PAVELKA, Ľubomír – JUHÁS, Jakub: PostmutArt fest 05

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 66, s. 130 – 135

2016

KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková: secret VOICE electric [recenzia CD]

Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 5, s. 37 – 38

2016

ČERNÁKOVÁ, Jana – FUJAK, Július: V živote i hudbe rád "komprovizuje"

Rozhovor Jany Černákovej s Júliusom Fujákom, multiinštrumentalistom a vysokoškolským pedagógom UKF

MY Nitriansky noviny, 2016, Nitra, roč. 25, č. 14, s. 9

2015

FUJAK, Július: Ľudová hudba Pokošovci

Nový populár, 2015, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 23
(recenzia na CD Ľudová hudba Pokošovci, Nitra, Tradana, 2014)

2015

FUJAK, Július: 50 rokov Experimentálneho štúdia v Bratislave

Rozhovor s Jurajom Ďurišom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, roč. 17, č. 63, s. 32 – 33

2015

PALITEFKA, Jozef a kol.: Otočenie sa za Ivanom – vyjadrenie kolegov, doktorantov, študentov

Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy, 2015, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, roč. 21, č. 1, s. 14

2015

FUJAK, Július: Komara

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 120 – 121
(recenzia na Komara, Košice, Hevhetia, 2015)

2015

FUJAK, Július: Rotations: Sequoia

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 118
(recenzia na Rotations: Sequoia, Berlín, Evil Rabbit Records, 2014)

2015

FUJAK, Július: Ivan Acher: La Loba, Riders

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 100 – 101
(recenzia na La Loba, Riders / Ivan Acher, Praha, Lenka Vagnerová Company & Acher, 2014)

2015

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Hudba. Editoriál 2

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 7

2015

FUJAK, Július: Text a tvár v spisbe Braňa Hudeca

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 52 – 57

2015

FUJAK, Július – ŠŤASTNÝ, Jaroslav – GRAHAM, Peter: Jedno ovlivňuje druhé. Ale co ovlivňuji já?

Rozhovor s Jaroslavom Šťastným a Petrom Grahamom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 32 – 39

2015

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Ex-post-psy-che-de-lia

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 5

2015

FUJAK, Július: Pozdrav orchestru

Mesto Čadca (online), 2015, Čadca, s. 1

2015

FUJAK, Július: Ostravské dny 2015

8. bienále výnimočného hudobného festivalu

Ostravské centrum nové hudby (online), 2015, Ostrava, s. 1 – 7

2015

FUJAK, Július: Hudobná kontrakultúra

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 87 – 88
(recenzia na Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I., Lukáš Perný, Nitra, UKF, 2014, 84 s.)

2015

FUJAK, Július: Ostravské dny 2015

8. bienále výnimočného hudobného festivalu

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 40 – 51

2015

FUJAK, Július: Aktuálnosť hudobno-semiotickej koncepcie Petra Faltina

Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 357 – 367
(376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

2015

FUJAK, Július: The Commentary to Some Motifs of Peter Faltin’s Semiotics of Music

Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 50 – 65
(152 s., 1. vyd.)

2015

FUJAK, Július – ŠULEJ, Peter (eds.): Vlna, téma: Hudba

Časopis o súčasnom umení a kultúre

Vlna, 2015, roč. 17, č. 63
(128 s.)

2015

KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 39

2015

PAVELKA, Ľubomír: Nie je pieseň ako pieseň

Pravda, 10. 10. 2015, roč. 25, č. 234, s. 34 – 35

2015

FUJAK, Július: Anketa

Spojenie pojmov “definícia a hudba”...

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 10

2015

FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

Svedectvo kurátora

Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. novembra 2014, 2015, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 165 – 170

2015

FUJAK, Július: Various comprovisations

Texts on music (and) semiotics

Acta Semiotica Fennica XLVII, 2015, Helsinki
(120 s., 1. vyd., Semiotic Society of Finland)

2014

FUJAK, Július: Quasars Ensemble: Arnold Schonberg/Alexander Albrecht/Paul Hindemith

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 133 – 135

2014

FUJAK, Július: TJ Vjuga: 5 strof po českosLOVEensky

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 17

2014

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Pseudokola

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 18

2014

FUJAK, Július – ACHER, Ivan: Ale hudbu vidím

Rozhovor s Ivanom Acherom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 60, s. 34 – 39

2014

FUJAK, Július: Tomáš Vtípil: System Error

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 135 – 136
(recenzia na CD Tomáš Vtípil: Syntax Error, Brno, Dinn, 2013)

2014

FUJAK, Július: Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

Ballay, Miroslav – Gabašová, Katarína – Kudlačáková, Veronika (ed.): Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 24. – 25. októbra 2013, 2014, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 309 – 316
(v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou v Nitre)

2014

FUJAK, Július: Oneskorený nekrológ za Rudom Dičkom [elektronický zdroj]

jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, č. 18. 8., s. 1 – 3
(www.jetotak.sk/editorial/oneskoreny-nekrolog-za-rudom-dickom)

2014

FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

(Svedectvo kurátora)

Umenie na “periférii” a “periféria” v umení. Zborník konferenčných abstraktov, 11. decembra 2014 [elektronický zdroj], Migašová, Jana – Makky, Lukáš (ed.), 2014, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 27 – 28
(70 s., 1. vyd.)

2014

FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

Kumšt (k) smrti: z kulturologických priezorov. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 6. – 7. novembra 2014, 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 39
(1. vyd., Ballay, Miroslav – Kudlačáková, Veronika – Moravčíková, Erika (ed.)

2014

FUJAK, Július: (Sonic) Notes of Comproviser on J. C.

John Cage: Człowiek – Dzieło – Paradoks: (Man – Work – Paradox), 2014, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 87 – 106

2014

FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy

Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy. Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Fujak, Július – Štúr, Martin (ed.), 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 192

2014

FUJAK, Július: Definition of music in 21st century

Rosenberg 3.0 not violin music, 2014, Milton Keynes, s. 241
(Lighting Source)

2014

FUJAK, Július: Influence of Musical Semiotics and Aesthetics on Music-Intermedia Arts

Examples from Personal Practice

Performance. The Artist Researcher. Journal of Research Creation on Performing and Spectacular Art [(Sorbonne Paris 1 University, EsPAS Research Department)], 2014, Paríž, roč. 1, č. 1, s. 31 – 40

2014

FUJAK, Július: Zopár poznámok k pseudotike

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 14 – 17

2014

FUJAK, Július: TJ Vjuga: Pseudoplňovačka

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 19

2014

FUJAK, Július: Rok plíženia a optimizmu... [elektronický zdroj]

jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, s. 1 – 3
(www.jetotak.sk/autonomna-zona/rok-plizenia-aoptimizmu)

2014

FUJAK, Július: Pseudo číha všade

Zopár poznámok o pseudotike (skrátená verzia)

Priatelia Zeme, 2014, Košice, s. 1 – 4

2014

FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobno-umeleckej semiózy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2014, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 7 – 17

2014

FUJAK, Július – ŠTÚR, Martin (ed.): Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy

Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(258 s., 1. vyd.)

2014

REISER, Michal – ONDREJKOVÁ, Dorota: PostmutArt Fest 04 v Nitre

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, roč. 16, č. 61, s. 70 – 76

2014

FUJÁK, Ján: Šesť generácií Fujákovcov v muzike zanechalo trvalé stopy

Kysuce, 22. 1. 2014, roč. 24, č. 2, s. 4

2014

FUJAK, Július: Postmodern Mutations of Jazz Idioms in Slovak Alternative Music

Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2014, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 53 – 63

2014

FUJAK, Július: The commentary to some motifs of Peter Faltin's semiotics of music

Interdisciplinary Studies in Musicology, 2014, Poznaň, roč. 23, č. 14, s. 100 – 113
(Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2014

FUJAK, Július: Port Mone: Thou

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 61, s. 112

2014

FUJAK, Július: Iva Bittová: Entwine/Proplétám

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 124 – 125
(recenzia na Iva Bittová: Entwine/Proplétám (CD), Bratislava, Pavian records, 2014)

2014

FUJAK, Július: Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 130 – 131
(recenzia na CD Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra, Londýn, Ninja Tune, 2013)

2013

PAVELKA, Ľubomír: Július Fujak : Margonálie

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 39

2013

KATINA, Peter: Recenzie: XAFOO. M. Chadima, J. Fujak

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

2013

ŽILINEK, Jozef: Recenzie: NE:BO:DAJ

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

2013

FUJAK, Július: Experimental Music-Intermedia Arts from Semiotic Perspective

In Theoretical Range from Peter Faltin to Jozef Cseres

Music – Semiotics – Intermediality. E-Proceedings of the XIIth International Congress on Musical Signification. Abstracts and Extended Abstracts 12th International Conference of Musical Signification. Music, semiotics, intermediality, 2013, Louvain-la-Neuve, s. 112
(Centro di studi italiani (UCL), Edition: 12 location: Louvain-la-Neuve, Brussels, date: 2 – 6 April 2013)

2013

FUJAK, Július: The Sources of the Revitalization of Education in Musical Semiotics (In the Range of Initiatives from Peter Faltin to Existential Semiotics)

ICMS XI. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, 27. 9. – 2. 10. 2010, Kraków, Poland, 2013, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 163 – 171

2013

FUJAK, Július: Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 24 – 31

2013

FUJAK, Július: David Kollar: The Son

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 93 – 94
(recenzia na David Kollar: The Son, Košice, Hevhetia, 2013)

2013

ZBRUŽ, Kamil: Konvenčné riešenia ma nelákajú (niekoľko spôsobov, ako vyvážiť chaos)

Rozhovor Kamila Zbruža s Julom Fujakom

Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2013, roč. 4, č. 1, s. 6 – 16

2013

FUJAK, Július: Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 56, s. 108 – 109
(recenzia na Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry, Košice, dive buki, 2013)

2013

PAVELKA, Ľubomír – ONDREJKOVÁ, Dorota: PostmutArt Fest 03

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, roč. 15, č. 57, s. 77 – 80

2013

FUJAK, Július: AD: Žilinek, J.: NE:BO:DAJ: HŽ 1 – 2/2013

Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 3, s. 2

2013

FUJAK, Július: Reakcia

Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2013, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 21

2013

FUJAK, Július: Margonálie

Monografia

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vydavateľstvo Modrý Peter, Nitra, Levoča
(126 s., 1. vyd., Edícia: Sivá brada)

2012

FUJAK, Július: Grzegorz Karnas: Karnas

Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2012, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 5
(recenzia na Grzegorz Karnas: Karnas (2 LP/CD), Košice, Hevhetia, 2011)

2012

STRÁŇAVA, Alojz: Džemoval v Bruseli, získal Prémiu Hudobného fondu

Kysuce, 18. 1. 2012, roč. 22, č. 3, s. 12

2012

FUJAK, Július: Obnažovanie Kladivom

Doslov k zbierke Ján Boleslav Kladivo: Nahá

Ján Boleslav Kladivo: Nahá, 2012, KK Bagala, Bratislava, s. 75 – 77

2012

FUJAK, Július: PostmutArt Fest 02: zvukobraz-gestotext

PostmutArt Fest02: dramaturgia a koncepcia medzinárodného intermediálneho festivalu, 2012, Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

2012

FUJAK, Július: Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 125 – 126
(recenzia na CD Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc, Košice, Hevhetia, 2011)

2012

FUJAK, Július: Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku

Kontexty Mikovej výrazovej teórie

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 112 – 114
(recenzia na Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku, Nitra, ÚLUK, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 230)

2012

FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O interdisciplinárnych dialógoch

Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, Nitra, roč. 16, č. 3, s. 10 – 11

2012

FUJAK, Július: Koncertná sála v Nitre konečne opäť ožila hudbou

Denník Pravda, 28. 9. 2012, Bratislava, roč. 22, č. 224, s. 38 – 39

2012

FUJAK, Július: Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky

Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 2, s. 57 – 58
(recenzia na publikáciu Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky, Bratislava, AEPress, 2012)

2012

REISER, Michal – ČIERNA, Alena, ml.: PostmutArt Fest 02

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, roč. 14, č. 53, s. 124 – 129

2012

FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

Vlna. Multimediálna CD extra príloha “Compro.sk11”, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 51, s. 2 – 7

2012

FUJAK, Július: Comprovisation. Notes pour une discussion sur la validité de la notion

Improjazz, 2012, roč. 14, č. 182, s. 31 – 35

2012

FUJAK, Július: Sto múch: Skorotlčúce

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 119
(recenzia na CD Sto múch: Skorotlčúce, Košice, Hevhetia, 2011)

2012

FUJAK, Július: Pseudokultúrny smog a nezávislá kultúra v dusivej klíme postindustriálnej globalizácie

Moravčíková, Erika (ed.): Kultúra v premenách globalizácie. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dňa 27. októbra 2011, 2012, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 79 – 93
(Edícia: Studia culturologica, 12)

2012

FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, 2012, Akademie múzických umění v Praze, Český rozhlas, Praha, s. 139 – 146

2012

FUJAK, Július: Comprovisation – Notes to Discussion on the Validity of a Notion

Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, s. 25 – 30

2012

FUJAK, Július: Comprovisation – notes to discussion on validity of notion

John Cage: Man – Work – Paradox. Academic Conference, 16 – 18 October 2012, Academy of Music in Krakow, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 7 – 19

2012

FUJAK, Július: Sounds Will Sound Even After Death (80 bars for 100 of John Cage)

Hudobná skladba/performancia

Sounds Will Sound Even After Death, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 1 – 20
(Andrej Gál – cello, Peter Katina – accordeon, voice of John Cage and sounds of concrete environment + speech of composer Juraj Vajo (50 min. at the begining in Slovak language). Taken from live broadcasting of Radio Devín – Košice (Slovakia) October 2012)

2012

FUJAK, Július: Pár viet k antropologickému vidu Profesora Červeňáka

Muránska, Natália – Vladár, Jozef (ed.): Náš jubilant Andrej Červeňák. K nedožitým 80-tym narodeninám, 2012, Spolok slovenských spisovateľov, Nitra, s. 209 – 211

2012

FUJAK, Július: Hľadanie ticha v akustickom smogu dnešných “kaviarní”

Červeňák, Andrej (ed.): Almanach Nitra 2012, 2012, Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 319 – 320

2012

FUJAK, Július: Comprovisación: Notas para la discusión sobre la validez del concepto

Oro Molido, 2012, roč. 4, č. 33, s. 24 – 31

2012

FUJAK, Július: 4 a pol minúty textu ticha Johnovi Cageovi. 1 strana = 1 minúta

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 410 – 417

2012

FUJAK, Július: Compro.sk 11

Multimediálna príloha časopisu Vlna (hudobné a video diela, odborné texty)

Občianske združenie Vlna, Bratislava
(50 s., 1. vyd.)

2011

FUJAK, Július: Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain

Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2011, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 39
(recenzia na 2 CD Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain, Bratislava, Opus, Forza, 2010)

2011

FUJAK, Július: 4 otázky o súčasnej nekonvenčnej hudbe vo V4

Rozhovor TJ Vjugu s Michalom Ratajom, Marekom Choloniewskim, Zsoltom Sörésom, Jurajom Vajóm a Julom Fujakom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 48, s. 46 – 49

2011

FUJAK, Július: Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, Zuzana Homolová – čas odchádza z domu

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 123 – 124
(recenzia na CD Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, CD Zuzana Homolová – čas odchádza z domu, Praha, Galén, 2010)

2011

FUJAK, Július: Vyhlásenie Compro.sk 11, 2011

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 5

2011

FUJAK, Július: Od analógového k digitálnemu

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 107
(recenzia na publikáciu Jozef Cseres, Michal Murin: Od analógového k digitálnemu, Banská Bystrica, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2010, s. 223)

2011

SLABÝ, Peter: tEóRia OtraSu: desaťročie mixmediálneho komprovizovania

Rozhovor Petra Slabého s Julom Fujakom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 46, s. 26 – 31

2011

ČIERNA, Alena, ml.: PostmutArt Fest – 2 nekonvečné večery

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 49, s. 94 – 97

2011

FUJAK, Július: Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu [zamyslenie]

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 54 – 59

2011

FUJAK, Július: Pentrofónia/Pentrophony 2010

Český rozhlas, Praha
(CD kompilácia Radiocustica 2010, Vydavateľstvo Český rozhlas 3 – Vltava)

2011

FUJAK, Július: Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu

O interpretácii umeleckého textu 25. Od analýzy k interpretácii. K metodologickým impulzom vedeckého myslenia Františka Mika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre, dňa 14. septembra 2010, 2011, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 153 – 162

2011

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Konvergencie do vrecka : Julo Fujak [recenzia CD]

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 51

2011

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Konvergencie do vrecka: Julo Fujak

Slovenské národné noviny, 19. 4. 2011, roč. 22, č. 3, s. 51

2011

FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 40 – 48

2011

FUJAK, Július: Én/Q./Ahad – Paw Music

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 45, s. 100
(recenzia na CD Én/Q./Ahad – Paw Music, Nové Zámky, Heyermears Discorbie, Records, Ronda-Label, 2008)

2010

FUJAK, Július: Nefixná osobitosť LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 44, s. 109 – 110
(recenzia na Katalóg LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts, Banská Bystrica, Akadémia umení, 2010)

2010

FUJAK, Július: Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 45, s. 98 – 99
(recenzia na CD Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa, Praha, Guerilla Records, 2009)

2010

FUJAK, Július: Dmitrij Shostakovich. Preludes and Fugues op. 87

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52

2010

FUJAK, Július: Dve Andriessenove podoby politickej hudby

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11
(recenzia na koncert festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, Hudobné centrum, 2009)

2010

FUJAK, Július: Melos-Étos. 10. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

6. novembra – 15. novembra 2009, Hudobné centrum, Bratislava

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11

2010

FUJAK, Július – PROKOP, Zbyněk: V medzipriestoru medzistavu

Rozhovor so Zbyňkom Prokopom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, roč. 12, č. 43, s. 6 – 11

2010

FUJAK, Július: Ročenka galérie Cypriána Majerníka 2009: Transmusic Comp.

Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
(48 s., 1. vyd.)

2010

MIKO, Valér: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 87

2010

FUJAK, Július: Correla(c)tivity of Liquid Music-Artistic Intermediality

Before And After Music. Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification 2008. Vilnius, 21 – 25 October 2008, Lithuanian Academy of Music and Theatre (LIT), 2010, International Semiotics Institute, Imatra, s. 136 – 145

2010

MIKO, Valér: Čo je za sférou postmodernej hudby?

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 88
(Július Fujak, recenzia na CD)

2010

MIKO, Valér: Július Fujak a kol.: Slovenské hudobné alternatívy

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 86 – 87

2010

STRÁŇAVA, Alojz: Konvergencia do vrecka: Julo Fujak v nedeľu...

Kysuce, 20. 10. 2010, roč. 20, č. 42, s. 16

2010

FUJAK, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky

Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

2010

FUJAK, Július: Korela(k)tivita tekutej hudobno-umeleckej intermediality

Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2010, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 1, č. 1 – 2, s. 54 – 60

2010

FUJAK, Július: David Kollar: Film Soundtrack and Ideas

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 36 – 37
(recenzia na CD David Kollar: Film Soundtrack and Ideas, Košice, Hevhetia, 2010)

2010

FUJAK, Július: Peter Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87

Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52
(recenzia na Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87, Košice, Hevhetia)

2010

FUJAK, Július: Zdroje revitalizovania edukácie v hudobnej semiotike

(V rozpätí iniciatív od Petra Faltina po existenciálnu semiotiku)

Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 26
(176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

2009

(kul): (Od)Vrátená strana Kysúc

SME, 16. 5. 2009, roč. 17, č. 111, s. 15

2009

-r-: Julo Fujak v Kysuckej knižnici

Kysuce, 25. 3. 2009, roč. 19, č. 12, s. 2

2009

MACZOVSKY, Peter: V purgatóriu intermediality

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, roč. 11, č. 39, s. 112 – 113

2009

FUJAK, Július: Korelaktivity tela, (ne)vedomia a tekutej umeleckej intermediality

Inštitorisová, Dagmar (ed.) a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. júna 2008 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 138 – 148

2009

FUJAK, Július – ALLEGUE, Ludivine: Wordless project on non-verbal correspondence (2009)

Wordless. Výstava projektu nonverbálnej korešpondencie (výtvarných a hudobných “listov”), 2009, Slovenský inštitút, Rím, s. 1 – 20

2009

FUJAK, Július: Na margo niektorých motívov v hudobnej semiotike Petra Faltina

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 39 – 45

2009

FUJAK, Július: Nemý filmový obraz-pohyb a komprovizovaná hudba

Hudba, 2009, Hevhetia, Košice, roč. IV, č. I – II. Q, s. 24 – 25

2009

OKOMÍN, Andrej: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, roč. 11, č. 39, s. 112 – 113

2009

FUJAK, Július: Lonely Drifter Karen: Grass Is Singing

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 140 – 141
(recenzia na Lonely Drifter Karen Grass Is Singing, Crammed Discs, 2008)

2009

FUJAK, Július: Sto múch: Fšehochuť

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 141
(recenzia na Sto múch: Fšehochuť, Hevhetia, 2008)

2009

STRÁŇAVA, Alojz: S francúzskou nekonvenčnou výtvarníčkou predstavili projekt Wordless: Julo Fujak z Čadce hral v Slovenskom inštitúte...

Kysuce, 4. 3. 2009, roč. 19, č. 9, s. 5

2009

FUJAK, Július – MIKO, Valér: Nové podoby rhizomatickej osoby

Rozhovor s Valérom Mikom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 39, s. 68 – 71

2009

FUJAK, Július: Kysuce – 10 poznámok na (o)kraj

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 5 – 6

2008

FUJAK, Július: Genius Loci v Levoči

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 107

2008

OPOLDUSOVÁ, Jela: EuroArt predstaví, čo v Bratislave chýba

Pravda, 20. 8. 2008, roč. 18, č. 194, s. 22

2008

REHÁK, Oliver: Jánošík tEóRia OtraSu

Hudobný život, 2008, roč. 11, č. 3 – 4, s. 53

2008

FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O Nitre 2013

Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 6 – 7

2008

MIKO, Valér: Ján Boleslav Kladivo a Julo Fujak: Fluff Modulation

Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. II – III. Q, s. 96

2008

FUJAK, Július – MACHAJDÍK, Peter: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

Rozhovor s Petrom Machajdíkom

Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. IV. Q, s. 70 – 71

2008

FUJAK, Július: Hudobné korela(k)tivity

Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008

Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(110 s., 1. vyd.)

2008

FUJAK, Július: Franz Hautzinger. Gomberg II. The Neubacher Blech

Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 90
(recenzia na Franz Hautzinger Gomberg II. The Neubacher Blech / Loewenhertz / Extraplatte, 2007)

2008

PLESNÍK, Ľubomír a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(Odborná čiastková redakcia slovníka.)

2008

FUJAK, Július – BOLESLAV KLADIVO, Ján: Fluff Modulation [zvukový dokument]

Vlna, Bratislava
(1 DVD, Sound recorded live 2006, November 18, Next festival in Bratislava, Slovakia)

2008

FUJAK, Július: The Remarkable Creativity of Music Perception

Music – Senses – Body. Proceedings from the 9th International Congress on Musical Signification 2006. Roma, Universtita Tor Vergata (I), September 19 – 23 2006, 2008, International Semiotics Institute, Imatra, s. 298 – 304

2008

NUSKA, Bohumil – FUJAK, Július – INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Kontrastnosť výrazu

Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 305 – 307

2008

INŠTITORISOVÁ, Dagmar – KAPSOVÁ, Eva – FUJAK, Július: Divadelnosť výrazu

Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 411 – 418
(1. vyd. 2008; 2. vyd. 2011)

2008

FUJAK, Július: Transmutácia princípov a tém komiksu v hudbe postmoderny

Fujak Július (ed.): K. O. MIX. Multimediálny zborník na DVD nosiči z medzinárodnej konferencie K. O. MIX, ktorá sa uskutočnila v rámci výstavy K. O. MIX, dňa 4. decembra 2007 v Nitrianskej galérii, 2008, Nitrianska galéria, Nitra, s. 58 – 66

2008

FUJAK, Július – RÉDEY, Zoltán – KUBALOVÁ, Dana – PARILÁKOVÁ, Eva: Detailnosť výrazu

Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 98 – 104
(1. vyd. 2008; 2. vyd. 2011)

2008

FUJAK, Július: Na margo dvoch podôb súčasnej opery

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 35, s. 113 – 115
(recenzia na Martin Burlas / Petr Kofroň / Zdeněk Plachý: Kóma / SND Bratislava / Národní divadlo Brno, 2008)

2008

FUJAK, Július: Spln odvrátenej strany?

Na margo univerzálnosti a “autentickosti” úpadkových tendencií v súčasnej slovenskej kultúre

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 54 – 61

2008

FUJAK, Július: Amy Knoles: transžánrová diva intermediálnej hudby

Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 8 – 9

2008

FUJAK, Július: Don@u.com. Lieder ohne worte

Hudba, 2008, roč. III, č. I. Q, s. 70 – 71

2008

FUJAK, Július: Nitriansky Multimost 2013

Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 7

2008

FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 70 – 71

2007

FUJAK, Július: Mutual Correlation of Lyrics and Non-conventional Music (Contemporary Intermedial Projects in Slovakia)

Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. III. Hrsg. von Alfrun Kliems – Ute Rassloff – Peter Zajac, 2007, Frank & Timme, Berlín

2007

FUJAK, Július: Zur Korrela(k)tivität der musikalisch-kunstlerichen Intermedialität in der Gegenwart

Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Zborník z medzinárodného sympózia 2005 v Lipsku, 2007, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig, Frank & Timme, Lipsko, Berlín, s. 21 – 32

2007

FUJAK, Július: Korela(k)tivita hudobno-umeleckej intermediality v súčasnosti

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 111 – 118

2007

CABADAJ, Peter: Július Fujak a kolektív. Slovenské hudobné alternatívy

Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev

Knižnica, 2007, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 8, č. 7, s. 62 – 63

2007

FUJAK, Július: The Modus of (Un)Consciousness in Music Perception (in Existential Perspective)

Convergences and Divergences of Existential Semiotics. Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre, 2007, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 139 – 154
(Fujak, Július, (ed.)

2007

STRÁŇAVA, Alojz: transPOPsition!

Kysuce, 7. 2. 2007, roč. 17, č. 6, s. 13

2007

FUJAK, Július (ed.): Convergences and Divergences of Existential Semiotics

Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(157 s., 1. vyd.)

2007

FUJAK, Július – KLADIVO, Ján Boleslav: Spochybniť velebený mýtus

Rozhovor s Jánom Boleslavom Kladivom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2007, roč. 9, č. 33, s. 14 – 17

2007

FUJAK, Július: Hudobné alternatívy na Slovensku v 80. a 90. rokov 20. storočia (2. časť)

RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 5, s. 75 – 79

2007

FUJAK, Július: Hudobné alternatívy v Bratislave na prelome 80. a 90. rokov

RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 4, s. 67 – 70

2007

FUJAK, Július: (Post)alternatívna úderka Šramot

Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 88

2007

FUJAK, Július: Peter Varso – kysucký Syd Barrett

Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 89

2007

FUJAK, Július: Niektoré cesty ešte vedú do Ríma...

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2007, Bratislava, roč. 9, č. 30, s. 60 – 63

2007

FUJAK, Július: Na našu trochu inú basovú nôtu-

Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. III. Q, s. 11

2007

REHÁK, Oliver: Ako vie zahrať top pop laptop

SME, 21. 2. 2007, roč. 15, č. 43, s. 22

2007

FUJAK, Július – SMIEŠKA, Bohdan – GONTKO, Ivan (eds.): Nitra 2013

Publikácia kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2013

Mesto Nitra, Nitra
(80 s., 1. vyd.)

2006

FUJAK, Július: Intercultural Dimension of Improvise Music

Tarasti, Eero (ed.): Signes du monde. Interculturalité et globalisation / Signs of the World. Interculturality and Globalization, Lyon, France, July 7 – 12, 2004. Proceedings from the 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies, 2006, Lyon
(L’Université de Lyon)

2006

ŠULEJ, Peter – MACSOVSZKY, Peter: Rozhovor Petra Šuleja a Petra Macsovszkeho s Julom Fujakom

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2006, roč. 8, č. 28, s. 31 – 35

2006

FUJAK, Július: Stretnutia s výzvami Bulgakova

Muránska, Natália (ed.): Bulgakov a dnešok. Zborník z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 222 – 223
(252 s., 1. vyd., Michail Afanasjevič Bulgakov)

2006

FUJAK, Július: Sú tu aj iné hlasy... (?)

Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. III. Q, s. 42 – 43

2006

(iva): Nemý Jánošík na koncerte

Kysucké noviny – MY, 21. 11. 2006, roč. 7, č. 46, s. 26

2006

TUROK, Andrej: Július Fujak & kol.: Slovenské hudobné alternatívy [recenzia knihy]

Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 33 – 34

2006

GRUPAČ, Marián: Nová kniha Jula Fujaka

Kysucké noviny – MY, 28. 3. 2006, roč. 7, č. 12, s. 8

2006

-df-: LOS POETOS – príde aj "experimentujúci princ"!

Žilinský večerník, 10. 1. 2006, roč. 16, č. 2, s. 7

2006

SALAY, Rastislav – FUJAK, Július: Úvahy o inej hudbe, hudbe na periférii

Rozhovor s Júliusom Fujakom

Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. IV. Q, s. 82 – 83

2006

MIKO, Valér: Musical Correla(c)tivity

Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2006, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 87

2006

DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Július Fujak: Musical correla(c)tivity

Hudební rozhledy, 2006, roč. 17, č. 7, s. 52

2006

(r): V knižnici alternatívne o hudbe

Kysucké noviny – MY, 12. 12. 2006, roč. 7, č. 49, s. 15

2006

FUJAK, Július – KALINKA, Martin – REHÁK, Oliver: Slovenské hudobné alternatívy

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(126 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

2006

FUJAK, Július: Modus (ne)vedomia v hudobnom vnímaní nekonvenčnej hudby na Slovensku

Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, 2006, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 258 – 266

2006

SLABÝ, Peter: Fujakovy knihy

Hudba, 2006, roč. 1, č. 3, s. 49

2006

WOJCIECHOWSKI, Lukasz: Hermovo ucho

Hudba, 2006, roč. 1, č. 3, s. 48

2005

KUBICA, Peter: Hudba – skúmanie neprebádaných vecí

Kysuce, 30. 11. 2005, roč. 15, č. 48, s. 5

2005

SALAY, Rastislav: Znovuotvorenie Koncertnej siene Župného domu v Nitre

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 27

2005

FUJAK, Július: Otvor 4' 33'' – intermediálna performancia

Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

2005

KAPSOVÁ, Eva: Nitriansky projekt Galéria OPEN otvoril aj brány Koncertnej siene

Slovo, 17. 5. 2005, roč. 87, č. 19, s. 5

2005

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Lues de Funes, Jesus Underground Band a iné...

...alternatívne variácie na temnú nôtu

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 36 – 37

2005

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Teórie Odrazu po teóriu Otrasu... a iné paralelné aktivity Jula Fujaka

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 37 – 38

2005

FUJAK, Július: Natural Plastic. Nitra, Synagóga, 9. apríl

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 5, s. 41

2005

FUJAK, Július: Musical Correla(c)tivity

(Notes on Unconventional Music Aesthetics)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(140 s., 1. vyd.)

2005

KALINKA, Martin: Od Teórie Odrazu po tEóRiu OtraSu

...a iné paralelné aktivity Jula Fujaka

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 37 – 38

2005

-rs-: V Nitre znie experimentálna hudba

Nitrianske noviny, 18. 4. 2005, č. 14, s. 5

2005

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Tornádo Lue, J. B. Kladivo, Dlhé diely... osobité podoby alternatívnej piesne

Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 39 – 40

2004

FUJAK, Július: O čom je spev... (vystúpenie Meredith Monkovej v divadle Astorka, Bratislava, 25. októbra 2004)

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 16

2004

FUJAK, Julo: Slovenské hudobné alternatívy : Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi

Bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 40 – 41

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 40 – 41

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin, Cseres

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 36 – 38

2004

MACSOVSZKY, Peter – FUJAK, Július: Už neverím na náhody s malým “n”

S experimentálnym hudobníkom a muzikológom Júliusom Fujakom sa zhováral Peter Macsovszky

Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 2004, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 16

2004

FUJAK, Július: Intuitive Music, Its Correla(c)tivity and Intermedial Overlaps

Tarasti, Eero – Forsell, Paul (eds.): From Nature To Psyche. Proceedings from the ISI Summer Congress at Imatra in 2001 – 2002, 2004, International Semiotics Institute, Helsinki, s. 132 – 142

2004

FUJAK, Július: Bez ladu a skladu a iné “Kaščákoviny” (slovenské hudobné alternatívy)

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 51 – 52

2004

FUJAK, Julo: Slovenské hudobné alternatívy : VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore ... impulzy Dana Mateja a spol.

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 11, s. 36 – 38

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore...

...impulzy Dana Mateja & spol.

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 11, s. 36 – 38

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi: bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 40 – 41

2004

FUJAK, Július: Hear And Now (Peter Niklas Wilson – Hear And Now /Úvahy o improvizovanej hudbe/

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

2004

FUJAK, Július: Peter Niklas Wilson: Hear and now

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

2004

FUJAK, Július: Tvorivosť hudobného vnímania

(Interpretačné sondy do /ne/konvenčnéj hudby)

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(122 s., rukopis, dizertačná práca)

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy (introdukcia)

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 39 – 40

2004

BLAHA, Anton (zost.): Fujak, Július

Osobnosti Kysúc, 2004, Kysucká kultúrna nadácia, Bratislava, s. 31

2004

FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Martin Burlas (ne)chcený iniciátor slovenskej alternatívy?

Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 42 – 43

2004

FUJAK, Július: Pop-princíp v kultúre kedysi a dnes

Žilková, Marta (ed.): V labyrinte popkultúry, 2004, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 20
(Zborník textov zo seminára o popkultúre)

2003

FUJAK, Július: Svět jiné hudby...

Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 46

2003

FUJAK, Július: Puskunigisove hudobné hry v Strindbergových snoch

Inštitorisová, Dagmar (zost.): Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla, 2003, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 118 – 123
(príloha 1 CD)

2003

FUJAK, Július: Filmový obrazopohyb v intuitívnej hudbe (autoreflexívne poznámky)

Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 209 – 216

2003

FUJAK, Július: CD Monumentum and WAG, CD – Henry, 2003

UNI, 2003, roč. 13, č. 3, s. 8 – 9

2003

bš: Bratislava privíta dvadsať básnikov z celej Európy

Pravda, 30. 9. 2003, roč. 13, č. 224, s. 18

2003

KUBICA, Peter: O periférnosti v nás

Kysuce, 7. 5. 2003, roč. 13, č. 18, s. 4

2003

MALÍČEK, Juraj: Murnau vs. Fujak

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2003, roč. 4, č. 14, s. 16 – 21

2003

FUJAK, Július: CD Palinckx: Monumentum and Wag, a Henry

UNI, 2003, roč. 13, č. 3, s. 8 – 9

2002

FUJAK, Július: Nevšedné texty o poetike progresívnej hudby

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2002, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 70 – 71
(In: Aluze, roč. 4, č. 3 (2002), s. 135 – 136, recenzia na Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Bratislava, Hudobné centrum, 2001)

2002

FUJAK, Július: Zlodeji uší

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 98

2002

FUJAK, Július: Hermovo ucho v tretej sezóne

Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 17, s. 10

2002

FUJAK, Július – KUBALOVÁ, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak

Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(133 s., 1. vyd.)

2002

FUJAK, Július: Hudobní “outsideri” a pseudohrdinovia

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 64 – 65

2002

FUJAK, Július: The Correla(c)tivity of Musical Shape

Pokrivčák, Anton a kol.: Form – Struktur – Komposition. Pragmatik and Rezeption. Semiotische berichte mit Linguistik Interdisziplinär. Akten des 3. Internationalen Bilateralen Symposiums “Offene Grenzen”, 7. – 8. Dezember 2001, 2002, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, roč. 26, č. 1 – 4, s. 179 – 190

2002

FUJAK, Július: Ambivalentnosť periférnosti

Fujak, Július – Kubalová, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak. Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky, 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 16

2002

FUJAK, Július: Notion “Text” and the Being of Musical Work of Art

Poetics of the Text. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Poetika textu organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 7. – 8. júna 2002, 2002, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 227 – 232

2002

FUJAK, Július: The Correla(c)tivity of Musical Shape

Vzájomné vzťahy hudobných foriem

Valentová, Mária (ed.): Work of Art. From Reception to Morphology (Essays in Pragmatic Aesthetics), 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 89 – 96

2002

FUJAK, Július: Recenzia na CD Chiki liki tu-a: Kysak

3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 87

2002

FUJAK, Július: Recenzia na CD Palinckx: Momentum & Wag

3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 93

2002

FUJAK, Július: Periférna hudba – III. časť: Marián Varga

Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2002, roč. 14, č. 1, s. 68 – 71

2001

FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: Zviditeľniť inú hudbu

Zhovárame sa s Júliusom Fujakom

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 27 – 28, s. 3

2001

FUJAK, Július: Dialóg s ne/náhodou v (ne)konvenčnej hudbe

Acta Nitriensiae Iuvenorum. 1. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [zborník mladých pracovníkov], 2001, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 47 – 61

2001

FUJAK, Július: Periférna hudba – I. časť: Skeleton Crew a E

Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2001, roč. 13, č. 3, s. 69 – 71

2001

FUJAK, Július: Nitriansky projekt osobitého slovníka

Kultúrny život, 2001, roč. 2, č. 46, s. 5

2001

FUJAK, Július (zost.): Muzicírovanie v živote jedného kysuckého rodu

Vydavateľstvo Magma, Čadca
(79 s., 1. vyd.)

2001

ŽILKOVÁ, Marta (ed.) a kol.: Praktická estetika 1

Metodika praktickej estetiky pre základné školy

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(2001 - 196 s., 1. vyd., 2009 - 198 s., 2. doplnené vyd.)

2001

FUJAK, Július: O Hermovom uchu v Nitre do tretice

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 62 – 63

2001

FUJAK, Július: Sound Off 2000? Pupanimart!

3/4 revue, 2001, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 16 – 17

2001

FUJAK, Július: O nitrianskom projekte osobitého slovníka

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 46, s. 5

2001

FUJAK, Július: Hermovo ucho v Nitre 2001

Kultúrny život, 2001, roč. 2, č. 39, s. 11

2001

FUJAK, Július: O hudbe nanovo

Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 38, s. 8

2001

FUJAK, Július: Periférna hudba – II. časť: Frank Zappa

Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2001, Bratislava, roč. 13, č. 4, s. 73 – 75

2001

FUJAK, Július: Korela(k)tivita hudobného tvaru

Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 22. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia, 2001, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 188

2000

FUJAK, Július: Mať možnosť vysloviť sa v čase...

K životnému jubileu Františka Miku

Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 2000, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, roč. 47, č. 3, s. 256 – 257

2000

FUJAK, Július: Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru

(Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby)

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
(92 s., 1. vyd.)

2000

FUJAK, Július: O Hermovom uchu v Nitre po druhýkrát

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 68 – 69

2000

FUJAK, Július: Hermovo ucho v Hermovom uchu v Nitre

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 70 – 71

2000

FUJAK, Július – VARGA, Marián: Rozhovor s Mariánom Vargom

(v nedeľu 26. 3. poobede, v byte na Kozej ulici v Bratislave)

3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 28 – 29

2000

FUJAK, Július: Na pobyte s Palinckx – pohľad zvnútra

3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 5 – 6

2000

FUJAK, Július: Lúče & vlnenia na Sound Off 1999 – 2000

3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 22 – 23

2000

FUJAK, Július: Intuitívna hudba v mediálnych presahoch

Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2000, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 2, č. 2

2000

FUJAK, Július: Korelatívna energia hudobného tvaru

Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 40 – 45

2000

FUJAK, Július: Dialóg s ne/náhodnou a (ne)konvenčná hudba

3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 27 – 29

2000

FUJAK, Július: Dva osobité festivaly

Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 11

2000

FUJAK, Július: Kysucký gitarový šaman Peter Varso

3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 7

1999

FUJAK, Július: SOUND OFF (recenzia na multimediálne CD “SOUND OFF” – “Odtrúbené” z podujatia výstav a koncertov)

Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 185 – 186

1999

FUJAK, Július: Human bodies electronics v Nových Zámkoch

Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1999, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 84 – 86

1999

FUJAK, Július: Reportáž písaná zo SOUND OFF a TRANS COMMUNICATIONS 1998, 1999

Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 16 – 19

1999

FUJAK, Július: Význam(ovosť) Susanne K. Langerovej (nielen) v hudbe

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 94

1999

FUJAK, Július: Trojkolo: Beh fiktivity (-aj o intuitívnej hudbe)

Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 21. Tvaroslovná interpretácia umeleckého diela, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 63 – 79

1999

FUJAK, Július: Pozícia ne/náhody v kompozícii (ne)konvenčnej hudby

Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 219 – 238

1999

FUJAK, Július: Ľavá ruka (hudobného) univerza

Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 2 – 3

1999

FUJAK, Július: Martin Burlas (Recenzia na CD “martin burlas”)

Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 173 – 174

1999

FUJAK, Július: Schwere Takkteile ohne Takt

Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 7 – 9

1999

FUJAK, Július: Ľavorukosť hudobného univerza

OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 89

1998

FUJAK, Július: Hudba (z) lebky alebo tvorivé bytie recepcie hudobného tvaru

Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 19. Od recepcie k morfológii umeleckého diela, 1998, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 339 – 354

1998

FUJAK, Július: Sound Off

Ticho – současník hudby, 1998, Brno, roč. 3, s. 38

1998

FUJAK, Július: Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

Originál, 1998, Nitra, roč. 5, č. 8, s. 5

1998

FUJAK, Július: Teleshopping hudobného tovaru

Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1998, Bratislava, roč. 10, č. 4 – 5, s. 44 – 45

1998

FUJAK, Július: Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

Bulletin Galérie K-49, 1998, Nové Zámky, č. 6, s. 4 – 5

1997

FUJAK, Július: Sound Off (CD Sound Off)

Originál, 1997, Nitra, roč. 4, č. 11, s. 2

1997

FUJAK, Július: Ťežké doby bez taktu

Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 31 – 33

1997

FUJAK, Július: Odcudzenia v odcudzení

Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp, 1997, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 109 – 118

1997

FUJAK, Július: Sound Off (CD Sound Off)

Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 51

1996

FUJAK, Július: Výber kysuckého regiónu na uskutočnenie experimentu transformácie kultúry bol zvolený účelovo

Národná obroda, 16. 12. 1996, s. 9

1989

FUJAK, Július: Kontratenor Jochena Kowalského

Z produkcie gramofónovej firmy Eterna

Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 26, s. 15

Personálna bibliografia – Knižné monografie

 • 2023

  FUJAK, Július: Presahy semiotických a kulturálnych štúdií

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 90 s.
  (1. vydanie)

 • 2022

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Gestotexty [zbierka]

  Vlna, Drewo a srd, Bratislava
  (100 s., 1. vyd.)

 • 2021

  FUJAK, Július: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (236 s., 1. vyd.)

 • 2020

  FUJAK, Július – PAVELKA, Ľubomír: Hermovo ucho & PostmutArt (1999 – 2019). 2 dekády oného umenia v Nitre

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (150 s., 1. vyd.)

 • 2018

  FUJAK, Július – HAĽÁK, Miroslav: Rudo Dička – Nepokoj vzdoru

  Magma, Čadca
  (120 s., 1. vyd.)

 • 2018

  FUJAK, Július: VIS-à-VIS

  dialógy (nielen) o HUDBE

  Občianske združenie Vlna, Drewo a srd, Bratislava
  (199 s., 1. vyd.)

 • 2018

  FUJAK, Július - HAĽÁK, Miroslav: Nepokoj vzdoru

  Magma, Čadca

 • 2018

  FUJAK, Július: Emanácie hudobnej semiosféry

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  (182 s., 1. vyd.)

 • 2015

  FUJAK, Július: Various comprovisations

  Texts on music (and) semiotics

  Acta Semiotica Fennica XLVII, 2015, Helsinki
  (120 s., 1. vyd., Semiotic Society of Finland)

 • 2013

  FUJAK, Július: Margonálie

  Monografia

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Vydavateľstvo Modrý Peter, Nitra, Levoča
  (126 s., 1. vyd., Edícia: Sivá brada)

 • 2012

  FUJAK, Július: Compro.sk 11

  Multimediálna príloha časopisu Vlna (hudobné a video diela, odborné texty)

  Občianske združenie Vlna, Bratislava
  (50 s., 1. vyd.)

 • 2008

  FUJAK, Július: Hudobné korela(k)tivity

  Výber štúdií a článkov (nielen) o hudobno-intermediálnej semióze z rokov 2002 – 2008

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (110 s., 1. vyd.)

 • 2006

  FUJAK, Július – KALINKA, Martin – REHÁK, Oliver: Slovenské hudobné alternatívy

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (126 s., 1. vyd., príloha 1 CD)

 • 2005

  FUJAK, Július: Musical Correla(c)tivity

  (Notes on Unconventional Music Aesthetics)

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (140 s., 1. vyd.)

 • 2004

  FUJAK, Július: Tvorivosť hudobného vnímania

  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnéj hudby)

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (122 s., rukopis, dizertačná práca)

 • 2000

  FUJAK, Július: Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru

  (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby)

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (92 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2022

  FUJAK, Július: Spektakulárna takosť performancií Milana Adamčiaka

  Slovenské divadlo, 2022, roč. 70, č. 4, s. 390 – 403

 • 2022

  FUJAK, Július: Prednáška významnej osobnosti v rámci cyklu Culturologos Tomáša Hoskovca

  Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 149 – 150

 • 2022

  FUJAK, Július: Právo klásť otázky v zmutovanom digi-kapitalizme

  Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 52 – 59

 • 2022

  FUJAK, Július: Za Michalom Reiserom – osobnosť a dielo

  Culturologica Slovaca [Internetový kulturologický časopis], 2022, roč. 7, č. 1, s. 146 – 148

 • 2022

  FUJAK, Július: Variabilita komprovizačných metód tvorby súčasnej hudby

  Musicologica [časopis Katedry muzikológie FiF UK v Bratislave], 2022, č. 1, s. 10 – 18
  (len online)

 • 2022

  FUJAK, Július: Von der Rezonanz zur Existenz : Der Baum in Musik

  Grow. Der Baum in der Kunst., 2022, Kolín nad Rýnom, s. 108 – 117
  (Ed.: Stella Rollig & Miroslav Haľak a kol. aut. Vydalo: Buchhandlung Walther König.)

 • 2022

  FUJAK, Július – ŠTÚR, Martin [ed.]: Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020)

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 495 s.
  (2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

 • 2022

  FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy

  Interdisciplinárne dialógy (2009 – 2020), 2022, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 193 – 212
  (2. značne rozšírené vydanie, FF UKF Nitra)

 • 2017

  FUJAK, Július: Improvizácie Mariána Vargu – hudba vnútornej slobody

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 399 – 403

 • 2017

  FUJAK, Július: Na margo osobitej hudobno-intermediálnej by(t)nosti Milana Adamčiaka

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 2, s. 117 – 122

 • 2016

  FUJAK, Július: Koncepcia inovácie interdisciplinárneho kulturologického výskumu nezávislej kultúry a umenia

  Culturologica Slovaca, 2016, č. 1
  (Elektronický časopis Katedry kulturológie FF UKF v Nitre)

 • 2016

  FUJAK, Július: Transgresia smr(teľnos)ti v diskurze nekonvenčnej hudby

  Ballay, Miroslav a kol.: (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia, 2016, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 28
  (215 s., 1. vyd.)

 • 2015

  FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  Svedectvo kurátora

  Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 6. – 7. novembra 2014, 2015, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 165 – 170

 • 2015

  FUJAK, Július: Aktuálnosť hudobno-semiotickej koncepcie Petra Faltina

  Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, 2015, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 357 – 367
  (376 s., 1. vyd., Chalupka, Ľubomír, ed.)

 • 2015

  FUJAK, Július: The Commentary to Some Motifs of Peter Faltin’s Semiotics of Music

  Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, 2015, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok, s. 50 – 65
  (152 s., 1. vyd.)

 • 2014

  FUJAK, Július: Postmodern Mutations of Jazz Idioms in Slovak Alternative Music

  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2014, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 7, č. 1, s. 53 – 63

 • 2014

  FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobno-umeleckej semiózy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2014, Bratislava, roč. 40, č. 1, s. 7 – 17

 • 2014

  FUJAK, Július: The commentary to some motifs of Peter Faltin's semiotics of music

  Interdisciplinary Studies in Musicology, 2014, Poznaň, roč. 23, č. 14, s. 100 – 113
  (Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 • 2014

  FUJAK, Július: Zopár poznámok k pseudotike

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 14 – 17

 • 2014

  FUJAK, Július: Influence of Musical Semiotics and Aesthetics on Music-Intermedia Arts

  Examples from Personal Practice

  Performance. The Artist Researcher. Journal of Research Creation on Performing and Spectacular Art [(Sorbonne Paris 1 University, EsPAS Research Department)], 2014, Paríž, roč. 1, č. 1, s. 31 – 40

 • 2014

  FUJAK, Július: Definition of music in 21st century

  Rosenberg 3.0 not violin music, 2014, Milton Keynes, s. 241
  (Lighting Source)

 • 2014

  FUJAK, Július: Alternatívne modely hudobného znaku a semiózy

  Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy. Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Fujak, Július – Štúr, Martin (ed.), 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 192

 • 2014

  FUJAK, Július: (Sonic) Notes of Comproviser on J. C.

  John Cage: Człowiek – Dzieło – Paradoks: (Man – Work – Paradox), 2014, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 87 – 106

 • 2014

  FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  Kumšt (k) smrti: z kulturologických priezorov. Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v dňoch 6. – 7. novembra 2014, 2014, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 39
  (1. vyd., Ballay, Miroslav – Kudlačáková, Veronika – Moravčíková, Erika (ed.)

 • 2014

  FUJAK, Július: Živá mortalita v dielach Rudolfa Dičku

  (Svedectvo kurátora)

  Umenie na “periférii” a “periféria” v umení. Zborník konferenčných abstraktov, 11. decembra 2014 [elektronický zdroj], Migašová, Jana – Makky, Lukáš (ed.), 2014, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, s. 27 – 28
  (70 s., 1. vyd.)

 • 2014

  FUJAK, Július: Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

  Ballay, Miroslav – Gabašová, Katarína – Kudlačáková, Veronika (ed.): Minority v subsystéme kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 24. – 25. októbra 2013, 2014, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 309 – 316
  (v spolupráci s Kulturologickou spoločnosťou v Nitre)

 • 2013

  FUJAK, Július: The Sources of the Revitalization of Education in Musical Semiotics (In the Range of Initiatives from Peter Faltin to Existential Semiotics)

  ICMS XI. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, 27. 9. – 2. 10. 2010, Kraków, Poland, 2013, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 163 – 171

 • 2013

  FUJAK, Július: Experimental Music-Intermedia Arts from Semiotic Perspective

  In Theoretical Range from Peter Faltin to Jozef Cseres

  Music – Semiotics – Intermediality. E-Proceedings of the XIIth International Congress on Musical Signification. Abstracts and Extended Abstracts 12th International Conference of Musical Signification. Music, semiotics, intermediality, 2013, Louvain-la-Neuve, s. 112
  (Centro di studi italiani (UCL), Edition: 12 location: Louvain-la-Neuve, Brussels, date: 2 – 6 April 2013)

 • 2012

  FUJAK, Július: Comprovisación: Notas para la discusión sobre la validez del concepto

  Oro Molido, 2012, roč. 4, č. 33, s. 24 – 31

 • 2012

  FUJAK, Július: 4 a pol minúty textu ticha Johnovi Cageovi. 1 strana = 1 minúta

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2012, Bratislava, roč. 38, č. 4, s. 410 – 417

 • 2012

  FUJAK, Július: Comprovisation. Notes pour une discussion sur la validité de la notion

  Improjazz, 2012, roč. 14, č. 182, s. 31 – 35

 • 2012

  FUJAK, Július: Pseudokultúrny smog a nezávislá kultúra v dusivej klíme postindustriálnej globalizácie

  Moravčíková, Erika (ed.): Kultúra v premenách globalizácie. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, dňa 27. októbra 2011, 2012, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 79 – 93
  (Edícia: Studia culturologica, 12)

 • 2012

  FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Rataj, Michal (ed.): Zvukem do hlavy. Sondy do současné audiokultury, 2012, Akademie múzických umění v Praze, Český rozhlas, Praha, s. 139 – 146

 • 2012

  FUJAK, Július: Comprovisation – Notes to Discussion on the Validity of a Notion

  Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VII. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: venované Ivanovi Hrušovskému pri príležitosti 10. výročia úmrtia, 2012, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, s. 25 – 30

 • 2012

  FUJAK, Július: Comprovisation – notes to discussion on validity of notion

  John Cage: Man – Work – Paradox. Academic Conference, 16 – 18 October 2012, Academy of Music in Krakow, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 7 – 19

 • 2012

  FUJAK, Július: Sounds Will Sound Even After Death (80 bars for 100 of John Cage)

  Hudobná skladba/performancia

  Sounds Will Sound Even After Death, 2012, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov, s. 1 – 20
  (Andrej Gál – cello, Peter Katina – accordeon, voice of John Cage and sounds of concrete environment + speech of composer Juraj Vajo (50 min. at the begining in Slovak language). Taken from live broadcasting of Radio Devín – Košice (Slovakia) October 2012)

 • 2012

  FUJAK, Július: Pár viet k antropologickému vidu Profesora Červeňáka

  Muránska, Natália – Vladár, Jozef (ed.): Náš jubilant Andrej Červeňák. K nedožitým 80-tym narodeninám, 2012, Spolok slovenských spisovateľov, Nitra, s. 209 – 211

 • 2012

  FUJAK, Július: Hľadanie ticha v akustickom smogu dnešných “kaviarní”

  Červeňák, Andrej (ed.): Almanach Nitra 2012, 2012, Mesto Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 319 – 320

 • 2011

  FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Kajanová, Yvetta (ed.): Musicologica [elektronický zdroj], 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, roč. 4, č. 1, s. 40 – 48

 • 2011

  FUJAK, Július: Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu [zamyslenie]

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 54 – 59

 • 2011

  FUJAK, Július: Zenový rozmer Mikovho (non)verbálneho gesta v dialógu

  O interpretácii umeleckého textu 25. Od analýzy k interpretácii. K metodologickým impulzom vedeckého myslenia Františka Mika. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre, dňa 14. septembra 2010, 2011, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 153 – 162

 • 2010

  FUJAK, Július: Korela(k)tivita tekutej hudobno-umeleckej intermediality

  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2010, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 1, č. 1 – 2, s. 54 – 60

 • 2010

  FUJAK, Július: Correla(c)tivity of Liquid Music-Artistic Intermediality

  Before And After Music. Proceedings from the 10th International Congress on Musical Signification 2008. Vilnius, 21 – 25 October 2008, Lithuanian Academy of Music and Theatre (LIT), 2010, International Semiotics Institute, Imatra, s. 136 – 145

 • 2010

  FUJAK, Július: Zdroje revitalizovania edukácie v hudobnej semiotike

  (V rozpätí iniciatív od Petra Faltina po existenciálnu semiotiku)

  Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 11 – 26
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2009

  FUJAK, Július: Na margo niektorých motívov v hudobnej semiotike Petra Faltina

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2009, Bratislava, roč. 35, č. 1, s. 39 – 45

 • 2009

  FUJAK, Július – ALLEGUE, Ludivine: Wordless project on non-verbal correspondence (2009)

  Wordless. Výstava projektu nonverbálnej korešpondencie (výtvarných a hudobných “listov”), 2009, Slovenský inštitút, Rím, s. 1 – 20

 • 2009

  FUJAK, Július: Korelaktivity tela, (ne)vedomia a tekutej umeleckej intermediality

  Inštitorisová, Dagmar (ed.) a kol.: Divadlo – interaktivita, inscenovanosť, diskurz. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 10. – 11. júna 2008 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 138 – 148

 • 2008

  FUJAK, Július: Spln odvrátenej strany?

  Na margo univerzálnosti a “autentickosti” úpadkových tendencií v súčasnej slovenskej kultúre

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 54 – 61

 • 2008

  FUJAK, Július: Na margo dvoch podôb súčasnej opery

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 35, s. 113 – 115
  (recenzia na Martin Burlas / Petr Kofroň / Zdeněk Plachý: Kóma / SND Bratislava / Národní divadlo Brno, 2008)

 • 2008

  FUJAK, Július – RÉDEY, Zoltán – KUBALOVÁ, Dana – PARILÁKOVÁ, Eva: Detailnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 98 – 104
  (1. vyd. 2008; 2. vyd. 2011)

 • 2008

  FUJAK, Július: Transmutácia princípov a tém komiksu v hudbe postmoderny

  Fujak Július (ed.): K. O. MIX. Multimediálny zborník na DVD nosiči z medzinárodnej konferencie K. O. MIX, ktorá sa uskutočnila v rámci výstavy K. O. MIX, dňa 4. decembra 2007 v Nitrianskej galérii, 2008, Nitrianska galéria, Nitra, s. 58 – 66

 • 2008

  INŠTITORISOVÁ, Dagmar – KAPSOVÁ, Eva – FUJAK, Július: Divadelnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 411 – 418
  (1. vyd. 2008; 2. vyd. 2011)

 • 2008

  NUSKA, Bohumil – FUJAK, Július – INŠTITORISOVÁ, Dagmar: Kontrastnosť výrazu

  Plesník, Ľubomír (ed.): Tezaurus estetických výrazových kvalít, 2008, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 305 – 307

 • 2008

  FUJAK, Július: The Remarkable Creativity of Music Perception

  Music – Senses – Body. Proceedings from the 9th International Congress on Musical Signification 2006. Roma, Universtita Tor Vergata (I), September 19 – 23 2006, 2008, International Semiotics Institute, Imatra, s. 298 – 304

 • 2007

  FUJAK, Július: Korela(k)tivita hudobno-umeleckej intermediality v súčasnosti

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2007, Bratislava, roč. 33, č. 1, s. 111 – 118

 • 2007

  FUJAK, Július: Zur Korrela(k)tivität der musikalisch-kunstlerichen Intermedialität in der Gegenwart

  Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa III. Zborník z medzinárodného sympózia 2005 v Lipsku, 2007, Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO), Universität Leipzig, Frank & Timme, Lipsko, Berlín, s. 21 – 32

 • 2007

  FUJAK, Július: Mutual Correlation of Lyrics and Non-conventional Music (Contemporary Intermedial Projects in Slovakia)

  Intermedialität. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa. Bd. III. Hrsg. von Alfrun Kliems – Ute Rassloff – Peter Zajac, 2007, Frank & Timme, Berlín

 • 2007

  FUJAK, Július: The Modus of (Un)Consciousness in Music Perception (in Existential Perspective)

  Convergences and Divergences of Existential Semiotics. Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre, 2007, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 139 – 154
  (Fujak, Július, (ed.)

 • 2006

  FUJAK, Július: Modus (ne)vedomia v hudobnom vnímaní nekonvenčnej hudby na Slovensku

  Plesník, Ľubomír (ed.): Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti – Prolegomena. Zborník vedeckých štúdií, 2006, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 258 – 266

 • 2006

  FUJAK, Július: Stretnutia s výzvami Bulgakova

  Muránska, Natália (ed.): Bulgakov a dnešok. Zborník z vedeckého seminára, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2005 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, s. 222 – 223
  (252 s., 1. vyd., Michail Afanasjevič Bulgakov)

 • 2006

  FUJAK, Július: Intercultural Dimension of Improvise Music

  Tarasti, Eero (ed.): Signes du monde. Interculturalité et globalisation / Signs of the World. Interculturality and Globalization, Lyon, France, July 7 – 12, 2004. Proceedings from the 8th Congress of the International Association for Semiotic Studies, 2006, Lyon
  (L’Université de Lyon)

 • 2004

  FUJAK, Julo: Slovenské hudobné alternatívy : VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore ... impulzy Dana Mateja a spol.

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 11, s. 36 – 38

 • 2004

  FUJAK, Július: Intuitive Music, Its Correla(c)tivity and Intermedial Overlaps

  Tarasti, Eero – Forsell, Paul (eds.): From Nature To Psyche. Proceedings from the ISI Summer Congress at Imatra in 2001 – 2002, 2004, International Semiotics Institute, Helsinki, s. 132 – 142

 • 2004

  FUJAK, Július: Pop-princíp v kultúre kedysi a dnes

  Žilková, Marta (ed.): V labyrinte popkultúry, 2004, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 20
  (Zborník textov zo seminára o popkultúre)

 • 2003

  FUJAK, Július: Filmový obrazopohyb v intuitívnej hudbe (autoreflexívne poznámky)

  Kino-Ikon. Časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, 2003, Asociácia slovenských filmových klubov, Slovenský filmový ústav, Bratislava, roč. 7, č. 2, s. 209 – 216

 • 2003

  FUJAK, Július: Puskunigisove hudobné hry v Strindbergových snoch

  Inštitorisová, Dagmar (zost.): Interpretačné sondy do súčasného slovenského divadla, 2003, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 118 – 123
  (príloha 1 CD)

 • 2002

  FUJAK, Július: The Correla(c)tivity of Musical Shape

  Pokrivčák, Anton a kol.: Form – Struktur – Komposition. Pragmatik and Rezeption. Semiotische berichte mit Linguistik Interdisziplinär. Akten des 3. Internationalen Bilateralen Symposiums “Offene Grenzen”, 7. – 8. Dezember 2001, 2002, Karl-Franzens-Universität Graz, Graz, roč. 26, č. 1 – 4, s. 179 – 190

 • 2002

  FUJAK, Július: Ambivalentnosť periférnosti

  Fujak, Július – Kubalová, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak. Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky, 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 13 – 16

 • 2002

  FUJAK, Július: Notion “Text” and the Being of Musical Work of Art

  Poetics of the Text. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Poetika textu organizovanej Katedrou anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 7. – 8. júna 2002, 2002, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 227 – 232

 • 2002

  FUJAK, Július: The Correla(c)tivity of Musical Shape

  Vzájomné vzťahy hudobných foriem

  Valentová, Mária (ed.): Work of Art. From Reception to Morphology (Essays in Pragmatic Aesthetics), 2002, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 89 – 96

 • 2001

  FUJAK, Július: Dialóg s ne/náhodou v (ne)konvenčnej hudbe

  Acta Nitriensiae Iuvenorum. 1. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [zborník mladých pracovníkov], 2001, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 47 – 61

 • 2001

  FUJAK, Július: Korela(k)tivita hudobného tvaru

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 22. Pragmatika vyjadrovacích prostriedkov umenia, 2001, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 175 – 188

 • 2000

  FUJAK, Július: Intuitívna hudba v mediálnych presahoch

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2000, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 2, č. 2

 • 2000

  FUJAK, Július: Korelatívna energia hudobného tvaru

  Vereš, Jozef (ed.): Hudobno-pedagogické interpretácie 5, 2000, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 40 – 45

 • 1999

  FUJAK, Július: Pozícia ne/náhody v kompozícii (ne)konvenčnej hudby

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 20. Pragmatika umeleckej kompozície, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 219 – 238

 • 1999

  FUJAK, Július: Trojkolo: Beh fiktivity (-aj o intuitívnej hudbe)

  Monografia štúdií O interpretácii umeleckého textu 21. Tvaroslovná interpretácia umeleckého diela, 1999, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 63 – 79

 • 1998

  FUJAK, Július: Hudba (z) lebky alebo tvorivé bytie recepcie hudobného tvaru

  Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 19. Od recepcie k morfológii umeleckého diela, 1998, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 339 – 354

 • 1997

  FUJAK, Július: Odcudzenia v odcudzení

  Zborník štúdií O interpretácii umeleckého textu 18. Show ako výrazový princíp, 1997, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, s. 109 – 118

Personálna bibliografia – Učebnice, kapitoly v učebniciach

 • 2001

  ŽILKOVÁ, Marta (ed.) a kol.: Praktická estetika 1

  Metodika praktickej estetiky pre základné školy

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (2001 - 196 s., 1. vyd., 2009 - 198 s., 2. doplnené vyd.)

Personálna bibliografia – Editorská činnosť

 • 2021

  FUJAK, Július (zost.): KOČIŠ, Michal a kol.: Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (188 s., 1. vyd.)

 • 2020

  FUJAK, Július (ed.): Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (356 s., 1. vyd.)

 • 2015

  FUJAK, Július – ŠULEJ, Peter (eds.): Vlna, téma: Hudba

  Časopis o súčasnom umení a kultúre

  Vlna, 2015, roč. 17, č. 63
  (128 s.)

 • 2014

  FUJAK, Július – ŠTÚR, Martin (ed.): Acta Nitriensiae 16. Interdisciplinárne dialógy

  Reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre

  Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (258 s., 1. vyd.)

 • 2010

  FUJAK, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky

  Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

  Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)

 • 2007

  FUJAK, Július – SMIEŠKA, Bohdan – GONTKO, Ivan (eds.): Nitra 2013

  Publikácia kandidatúry mesta Nitry na EHMK 2013

  Mesto Nitra, Nitra
  (80 s., 1. vyd.)

 • 2007

  FUJAK, Július (ed.): Convergences and Divergences of Existential Semiotics

  Proceedings from International Symposium at Constantine the Philosopher University, April 12th 2007. Zborník z medzinárodného vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla 2007 v Nitre

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (157 s., 1. vyd.)

 • 2002

  FUJAK, Július – KUBALOVÁ, Dana (zost.): O periférnosti trochu inak

  Monografia štúdií z kolokvia Periférnosť súčasného umenia a estetiky

  Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (133 s., 1. vyd.)

 • 2001

  FUJAK, Július (zost.): Muzicírovanie v živote jedného kysuckého rodu

  Vydavateľstvo Magma, Čadca
  (79 s., 1. vyd.)

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2023

  FUJAK, Július: Hudobnohistorické štúdie venované pamiatke prof. PhDr. Ľubomíra Chalupku, CSc.

  STIMUL, Bratislava

 • 2022

  FUJAK, Július: Svetový kongres semiotiky (World Congress of Semiotics) v Solúne 2022

  Culturologica Slovaca, 2022, roč. 7, č. 2, s. 145 – 148

 • 2020

  FUJAK, Július: Adrián Demoč — Žiadba (Another Timbre) [recenzia CD]

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

 • 2018

  FUJAK, Július: Marcus Zagorski: Kapitoly z estetiky seriálnej hudby

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, roč. 20, č. 74

 • 2016

  FUJAK, Július: Miloš Železňák trio: V bezvetrí a bezčasí

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 68

 • 2016

  FUJAK, Július: Peter Graham: Wabi

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 128 – 129

 • 2016

  FUJAK, Július: Longital: Suita

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 126 – 127

 • 2016

  FUJAK, Július: Nikolaj Nikitin: String quartet no. 2 – Labyrinth, EXXPPNNSS ensemble presents Slovak sounds

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 67, s. 127 – 128

 • 2016

  FUJAK, Július: Polajka/Nikolaj Nikitin Ensemble with Miroslav Vitouš

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 17, č. 66, s. 146 – 147

 • 2015

  FUJAK, Július: Ľudová hudba Pokošovci

  Nový populár, 2015, Bratislava, roč. 8, č. 1, s. 23
  (recenzia na CD Ľudová hudba Pokošovci, Nitra, Tradana, 2014)

 • 2015

  FUJAK, Július: Komara

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 120 – 121
  (recenzia na Komara, Košice, Hevhetia, 2015)

 • 2015

  FUJAK, Július: Rotations: Sequoia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 118
  (recenzia na Rotations: Sequoia, Berlín, Evil Rabbit Records, 2014)

 • 2015

  FUJAK, Július: Ivan Acher: La Loba, Riders

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 100 – 101
  (recenzia na La Loba, Riders / Ivan Acher, Praha, Lenka Vagnerová Company & Acher, 2014)

 • 2015

  FUJAK, Július: Hudobná kontrakultúra

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 87 – 88
  (recenzia na Hudobná kontrakultúra na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I., Lukáš Perný, Nitra, UKF, 2014, 84 s.)

 • 2014

  FUJAK, Július: Port Mone: Thou

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 61, s. 112

 • 2014

  FUJAK, Július: Iva Bittová: Entwine/Proplétám

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 124 – 125
  (recenzia na Iva Bittová: Entwine/Proplétám (CD), Bratislava, Pavian records, 2014)

 • 2014

  FUJAK, Július: Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 130 – 131
  (recenzia na CD Jaga Jazzist: Live with Britten Orchestra, Londýn, Ninja Tune, 2013)

 • 2013

  FUJAK, Július: David Kollar: The Son

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 93 – 94
  (recenzia na David Kollar: The Son, Košice, Hevhetia, 2013)

 • 2013

  FUJAK, Július: Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 56, s. 108 – 109
  (recenzia na Milan Adamčiak (Michal Murin, ed.): Archív III (Nôty) – notácie a grafické partitúry, Košice, dive buki, 2013)

 • 2012

  FUJAK, Július: Sto múch: Skorotlčúce

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 119
  (recenzia na CD Sto múch: Skorotlčúce, Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2010

  FUJAK, Július: David Kollar: Film Soundtrack and Ideas

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 6, s. 36 – 37
  (recenzia na CD David Kollar: Film Soundtrack and Ideas, Košice, Hevhetia, 2010)

 • 2010

  FUJAK, Július: Peter Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52
  (recenzia na Katina: Dmitri Shostakovich – Preludes and Fugues op. 87, Košice, Hevhetia)

 • 2009

  FUJAK, Július: Sto múch: Fšehochuť

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 141
  (recenzia na Sto múch: Fšehochuť, Hevhetia, 2008)

 • 2009

  FUJAK, Július: Lonely Drifter Karen: Grass Is Singing

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 140 – 141
  (recenzia na Lonely Drifter Karen Grass Is Singing, Crammed Discs, 2008)

 • 2007

  FUJAK, Július: (Post)alternatívna úderka Šramot

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 88

 • 2007

  FUJAK, Július: Peter Varso – kysucký Syd Barrett

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. I. Q, s. 89

 • 2003

  FUJAK, Július: Svět jiné hudby...

  Hudobný život, 2003, Bratislava, roč. 35, č. 6, s. 46

 • 2003

  FUJAK, Július: CD Palinckx: Monumentum and Wag, a Henry

  UNI, 2003, roč. 13, č. 3, s. 8 – 9

 • 2002

  FUJAK, Július: Nevšedné texty o poetike progresívnej hudby

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2002, Bratislava, roč. 6, č. 10, s. 70 – 71
  (In: Aluze, roč. 4, č. 3 (2002), s. 135 – 136, recenzia na Jozef Cseres: Hudobné simulakrá, Bratislava, Hudobné centrum, 2001)

 • 2002

  FUJAK, Július: Zlodeji uší

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 98

 • 2001

  FUJAK, Július: Nitriansky projekt osobitého slovníka

  Kultúrny život, 2001, roč. 2, č. 46, s. 5

 • 1999

  FUJAK, Július: Význam(ovosť) Susanne K. Langerovej (nielen) v hudbe

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 12, s. 94

 • 1999

  FUJAK, Július: Martin Burlas (Recenzia na CD “martin burlas”)

  Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 173 – 174

 • 1999

  FUJAK, Július: SOUND OFF (recenzia na multimediálne CD “SOUND OFF” – “Odtrúbené” z podujatia výstav a koncertov)

  Almanach ’98. Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení, 1999, Vydavateľstvo Archa, Sorosovo centrum súčasného umenia (SCCA), Bratislava, s. 185 – 186

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  FUJAK, Julius: "The existentially semantic dimension of sounds..."

  CENSE Almanac. Central European Network for Sonic Ecologies, 2021, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umenia a dizajnu, Agosto Foundation, Praha, s. 34 – 35

 • 2021

  FUJAK, Július: Prenikavé postrehy o sfejsbukovanom antropocéne v dobe plastovej

  Kapitál : angažovaný mesačník, 15. 7. 2021, roč. 5, č. 4, s. 32 – 33

 • 2021

  FUJAK, Július: Právo klásť otázky – Na margo tragédie koronamatrixu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2. 6. 2021, roč. 22 (2020)

 • 2020

  FUJAK, Július: Koronamatrix - mutácia neskorého kapitalizmu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2020, roč. 21, č. 82

 • 2019

  FUJAK, Július: AD HŽ 1-2/2019: Júliu Fujak - Emanácie hudobnej semiosféry

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 2

 • 2019

  FUJAK, Július: Výňatky z pamäti na moje deväťdesiate

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2019, roč. 21, č. 78

 • 2018

  FUJAK, Július: Žijeme v dronokracii (?!)

  Viva Musica 2018

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 76

 • 2018

  FUJAK, Július: Odkrývanie skrytého kafkovstva = XAFOO

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

 • 2018

  FUJAK, Július: Za Zdenkom Plachým...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20, č. 75

 • 2017

  FUJAK, Július: Z kreatívnej hry nie je a priori nič vylúčené (rozhovor s Ivanom Buffom)

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, Bratislava, roč. 19, č. 73

 • 2017

  FUJAK, Július: Svet akustických umení žije svojim životom

  rozhovor s Michalom Ratajom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

 • 2017

  FUJAK, Július: Hommage a Marián Varga

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 72

 • 2017

  FUJAK, Július: Akcie, performancie, projekty, koncepty a výstavy

  Milan Adamčiak & Michal Murín : Archív IV (Akty)

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2017, roč. 19, č. 70

 • 2016

  FUJAK, Július: Zrejme som tušil, že byť pesimistom je najreálnejšie

  Rozhovor s Martinom Burlasom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 67, s. 6 – 11

 • 2016

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Eko-pen-e-nie

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 66, s. 5

 • 2016

  FUJAK, Július: 50 rokov experimentálneho štúdia v Bratislave

  Rozhovor s Jurajom Ďurišom

  sonicART.sk (online), 2016, Bratislava, s. 1 – 6

 • 2015

  PALITEFKA, Jozef a kol.: Otočenie sa za Ivanom – vyjadrenie kolegov, doktorantov, študentov

  Civitas. Časopis pre politické a sociálne vedy, 2015, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, roč. 21, č. 1, s. 14

 • 2015

  FUJAK, Július – ŠŤASTNÝ, Jaroslav – GRAHAM, Peter: Jedno ovlivňuje druhé. Ale co ovlivňuji já?

  Rozhovor s Jaroslavom Šťastným a Petrom Grahamom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 32 – 39

 • 2015

  FUJAK, Július: Ostravské dny 2015

  8. bienále výnimočného hudobného festivalu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 64, s. 40 – 51

 • 2015

  FUJAK, Július: Anketa

  Spojenie pojmov “definícia a hudba”...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 10

 • 2015

  FUJAK, Július: 50 rokov Experimentálneho štúdia v Bratislave

  Rozhovor s Jurajom Ďurišom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, roč. 17, č. 63, s. 32 – 33

 • 2015

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Hudba. Editoriál 2

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 63, s. 7

 • 2015

  FUJAK, Július: Text a tvár v spisbe Braňa Hudeca

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 52 – 57

 • 2015

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Ex-post-psy-che-de-lia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2015, Bratislava, roč. 17, č. 62, s. 5

 • 2015

  FUJAK, Július: Pozdrav orchestru

  Mesto Čadca (online), 2015, Čadca, s. 1

 • 2015

  FUJAK, Július: Ostravské dny 2015

  8. bienále výnimočného hudobného festivalu

  Ostravské centrum nové hudby (online), 2015, Ostrava, s. 1 – 7

 • 2014

  FUJAK, Július – ACHER, Ivan: Ale hudbu vidím

  Rozhovor s Ivanom Acherom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 60, s. 34 – 39

 • 2014

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Pseudokola

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 59, s. 18

 • 2014

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: 5 strof po českosLOVEensky

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 17

 • 2014

  FUJAK, Július: Tomáš Vtípil: System Error

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 16, č. 58, s. 135 – 136
  (recenzia na CD Tomáš Vtípil: Syntax Error, Brno, Dinn, 2013)

 • 2014

  FUJAK, Július: Quasars Ensemble: Arnold Schonberg/Alexander Albrecht/Paul Hindemith

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 133 – 135

 • 2014

  FUJAK, Július: TJ Vjuga: Pseudoplňovačka

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, Bratislava, roč. 14, č. 59, s. 19

 • 2014

  FUJAK, Július: Oneskorený nekrológ za Rudom Dičkom [elektronický zdroj]

  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, č. 18. 8., s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/editorial/oneskoreny-nekrolog-za-rudom-dickom)

 • 2014

  FUJAK, Július: Pseudo číha všade

  Zopár poznámok o pseudotike (skrátená verzia)

  Priatelia Zeme, 2014, Košice, s. 1 – 4

 • 2014

  FUJAK, Július: Rok plíženia a optimizmu... [elektronický zdroj]

  jeToTak.sk. Le Monde Diplomatique [online dokument], 2014, Bratislava, s. 1 – 3
  (www.jetotak.sk/autonomna-zona/rok-plizenia-aoptimizmu)

 • 2013

  FUJAK, Július: AD: Žilinek, J.: NE:BO:DAJ: HŽ 1 – 2/2013

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 3, s. 2

 • 2013

  FUJAK, Július: Reakcia

  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2013, Občianske združenie Literis, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 21

 • 2013

  FUJAK, Július: Kultúra “zdola”. Význam pôsobenia nezávislých kultúrnych a umeleckých komunít v Nitre

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, Bratislava, roč. 15, č. 57, s. 24 – 31

 • 2012

  FUJAK, Július: Grzegorz Karnas: Karnas

  Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2012, Bratislava, roč. 5, č. 1, s. 5
  (recenzia na Grzegorz Karnas: Karnas (2 LP/CD), Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2012

  FUJAK, Július: Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky

  Hudobný život, 2012, Bratislava, roč. 44, č. 2, s. 57 – 58
  (recenzia na publikáciu Vladimír Godár: Zrod opery z ducha rétoriky, Bratislava, AEPress, 2012)

 • 2012

  FUJAK, Július: Koncertná sála v Nitre konečne opäť ožila hudbou

  Denník Pravda, 28. 9. 2012, Bratislava, roč. 22, č. 224, s. 38 – 39

 • 2012

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O interdisciplinárnych dialógoch

  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, Nitra, roč. 16, č. 3, s. 10 – 11

 • 2012

  FUJAK, Július: Komprovizácia – na margo diskusie o opodstatnenosti termínu

  Vlna. Multimediálna CD extra príloha “Compro.sk11”, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 51, s. 2 – 7

 • 2012

  FUJAK, Július: Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku

  Kontexty Mikovej výrazovej teórie

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 112 – 114
  (recenzia na Kristián Benyovszky: Odkrytie štylistického znaku, Nitra, ÚLUK, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s. 230)

 • 2012

  FUJAK, Július: Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, Bratislava, roč. 14, č. 50, s. 125 – 126
  (recenzia na CD Quasars Ensemble: Debussy/Mahler/Albrecht/Poulenc, Košice, Hevhetia, 2011)

 • 2012

  FUJAK, Július: PostmutArt Fest 02: zvukobraz-gestotext

  PostmutArt Fest02: dramaturgia a koncepcia medzinárodného intermediálneho festivalu, 2012, Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

 • 2012

  FUJAK, Július: Obnažovanie Kladivom

  Doslov k zbierke Ján Boleslav Kladivo: Nahá

  Ján Boleslav Kladivo: Nahá, 2012, KK Bagala, Bratislava, s. 75 – 77

 • 2011

  FUJAK, Július: Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain

  Nový Populár – hudobný dvojmesačník, 2011, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 39
  (recenzia na 2 CD Gabriel Jonáš – Impresie, Gentle Rain, Bratislava, Opus, Forza, 2010)

 • 2011

  FUJAK, Július: 4 otázky o súčasnej nekonvenčnej hudbe vo V4

  Rozhovor TJ Vjugu s Michalom Ratajom, Marekom Choloniewskim, Zsoltom Sörésom, Jurajom Vajóm a Julom Fujakom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 48, s. 46 – 49

 • 2011

  FUJAK, Július: Vyhlásenie Compro.sk 11, 2011

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 5

 • 2011

  FUJAK, Július: Od analógového k digitálnemu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 107
  (recenzia na publikáciu Jozef Cseres, Michal Murin: Od analógového k digitálnemu, Banská Bystrica, Akadémia umení, Fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica, 2010, s. 223)

 • 2011

  FUJAK, Július: Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, Zuzana Homolová – čas odchádza z domu

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 46, s. 123 – 124
  (recenzia na CD Vladimír Merta – Live, Malostranská beseda 1988, CD Zuzana Homolová – čas odchádza z domu, Praha, Galén, 2010)

 • 2011

  FUJAK, Július: Én/Q./Ahad – Paw Music

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, Bratislava, roč. 13, č. 45, s. 100
  (recenzia na CD Én/Q./Ahad – Paw Music, Nové Zámky, Heyermears Discorbie, Records, Ronda-Label, 2008)

 • 2011

  FUJAK, Július: Pentrofónia/Pentrophony 2010

  Český rozhlas, Praha
  (CD kompilácia Radiocustica 2010, Vydavateľstvo Český rozhlas 3 – Vltava)

 • 2010

  FUJAK, Július: Melos-Étos. 10. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby

  6. novembra – 15. novembra 2009, Hudobné centrum, Bratislava

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11

 • 2010

  FUJAK, Július: Dve Andriessenove podoby politickej hudby

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10 – 11
  (recenzia na koncert festivalu Melos-Étos 2009, Bratislava, Hudobné centrum, 2009)

 • 2010

  FUJAK, Július: Dmitrij Shostakovich. Preludes and Fugues op. 87

  Hudobný život, 2010, Bratislava, roč. 42, č. 1 – 2, s. 52

 • 2010

  FUJAK, Július: Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 45, s. 98 – 99
  (recenzia na CD Agon Orchestra & Ivan M. Jirous – Magorova Summa, Praha, Guerilla Records, 2009)

 • 2010

  FUJAK, Július: Nefixná osobitosť LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, Bratislava, roč. 12, č. 44, s. 109 – 110
  (recenzia na Katalóg LENGOW & HEyeRMEarS: Gambling With Arts, Banská Bystrica, Akadémia umení, 2010)

 • 2010

  FUJAK, Július – PROKOP, Zbyněk: V medzipriestoru medzistavu

  Rozhovor so Zbyňkom Prokopom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2010, roč. 12, č. 43, s. 6 – 11

 • 2010

  FUJAK, Július: Ročenka galérie Cypriána Majerníka 2009: Transmusic Comp.

  Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava
  (48 s., 1. vyd.)

 • 2009

  FUJAK, Július: Nemý filmový obraz-pohyb a komprovizovaná hudba

  Hudba, 2009, Hevhetia, Košice, roč. IV, č. I – II. Q, s. 24 – 25

 • 2009

  FUJAK, Július – MIKO, Valér: Nové podoby rhizomatickej osoby

  Rozhovor s Valérom Mikom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 39, s. 68 – 71

 • 2009

  FUJAK, Július: Kysuce – 10 poznámok na (o)kraj

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, Bratislava, roč. 11, č. 38, s. 5 – 6

 • 2008

  FUJAK, Július: Franz Hautzinger. Gomberg II. The Neubacher Blech

  Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 90
  (recenzia na Franz Hautzinger Gomberg II. The Neubacher Blech / Loewenhertz / Extraplatte, 2007)

 • 2008

  FUJAK, Július: Amy Knoles: transžánrová diva intermediálnej hudby

  Hudba, 2008, roč. III, č. II – III. Q, s. 8 – 9

 • 2008

  FUJAK, Július: Don@u.com. Lieder ohne worte

  Hudba, 2008, roč. III, č. I. Q, s. 70 – 71

 • 2008

  FUJAK, Július: Nitriansky Multimost 2013

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 7

 • 2008

  FUJAK, Július: Peter Machajdík: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

  Hudba, 2008, roč. 3, č. 4, s. 70 – 71

 • 2008

  FUJAK, Július: Genius Loci v Levoči

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2008, Bratislava, roč. 10, č. 37, s. 107

 • 2008

  FUJAK, Július – BOLESLAV KLADIVO, Ján: Fluff Modulation [zvukový dokument]

  Vlna, Bratislava
  (1 DVD, Sound recorded live 2006, November 18, Next festival in Bratislava, Slovakia)

 • 2007

  FUJAK, Július: Na našu trochu inú basovú nôtu-

  Hudba, 2007, Hevhetia, Košice, roč. II, č. III. Q, s. 11

 • 2007

  FUJAK, Július – KLADIVO, Ján Boleslav: Spochybniť velebený mýtus

  Rozhovor s Jánom Boleslavom Kladivom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2007, roč. 9, č. 33, s. 14 – 17

 • 2007

  FUJAK, Július: Niektoré cesty ešte vedú do Ríma...

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2007, Bratislava, roč. 9, č. 30, s. 60 – 63

 • 2007

  FUJAK, Július: Hudobné alternatívy na Slovensku v 80. a 90. rokov 20. storočia (2. časť)

  RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 5, s. 75 – 79

 • 2007

  FUJAK, Július: Hudobné alternatívy v Bratislave na prelome 80. a 90. rokov

  RozRazil. Kulturní magazín, 2007, Brno, roč. 3, č. 4, s. 67 – 70

 • 2006

  FUJAK, Július: Sú tu aj iné hlasy... (?)

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. III. Q, s. 42 – 43

 • 2005

  FUJAK, Július: Natural Plastic. Nitra, Synagóga, 9. apríl

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 5, s. 41

 • 2005

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Tornádo Lue, J. B. Kladivo, Dlhé diely... osobité podoby alternatívnej piesne

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 3, s. 39 – 40

 • 2005

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Teórie Odrazu po teóriu Otrasu... a iné paralelné aktivity Jula Fujaka

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 2, s. 37 – 38

 • 2005

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Lues de Funes, Jesus Underground Band a iné...

  ...alternatívne variácie na temnú nôtu

  Hudobný život, 2005, Bratislava, roč. 37, č. 1, s. 36 – 37

 • 2005

  FUJAK, Július: Otvor 4' 33'' – intermediálna performancia

  Nitrianska galéria, Nitra, s. 1 – 20

 • 2004

  FUJAK, Július: O čom je spev... (vystúpenie Meredith Monkovej v divadle Astorka, Bratislava, 25. októbra 2004)

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 16

 • 2004

  FUJAK, Julo: Slovenské hudobné alternatívy : Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi

  Bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 12, s. 40 – 41

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Transmusic Comp. a SNEH. Adamčiak, Machajdík, Murin, Cseres

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 10, s. 36 – 38

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Od Ali Ibn Rachid cez Stoku až... k tvorbe Ľubomíra Burgra

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 9, s. 40 – 41

 • 2004

  FUJAK, Július: Bez ladu a skladu a iné “Kaščákoviny” (slovenské hudobné alternatívy)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 7 – 8, s. 51 – 52

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Martin Burlas (ne)chcený iniciátor slovenskej alternatívy?

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 6, s. 42 – 43

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy (introdukcia)

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 5, s. 39 – 40

 • 2004

  FUJAK, Július: Peter Niklas Wilson: Hear and now

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

 • 2004

  FUJAK, Július: Hear And Now (Peter Niklas Wilson – Hear And Now /Úvahy o improvizovanej hudbe/

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 3, s. 45 – 46

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. Karpatské chrbáty a Vrbovskí víťazi: bizarní nadšenci (nielen) hudobného humoru

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 12, s. 40 – 41

 • 2004

  FUJAK, Július: Slovenské hudobné alternatívy. VENI, Večery novej hudby, Vapori del Cuore...

  ...impulzy Dana Mateja & spol.

  Hudobný život, 2004, Bratislava, roč. 36, č. 11, s. 36 – 38

 • 2003

  FUJAK, Július: CD Monumentum and WAG, CD – Henry, 2003

  UNI, 2003, roč. 13, č. 3, s. 8 – 9

 • 2002

  FUJAK, Július: Recenzia na CD Chiki liki tu-a: Kysak

  3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 14, s. 87

 • 2002

  FUJAK, Július: Recenzia na CD Palinckx: Momentum & Wag

  3/4 revue, 2002, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 4, č. 13, s. 93

 • 2002

  FUJAK, Július: Hudobní “outsideri” a pseudohrdinovia

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2002, Občianske združenie Vlna, Bratislava, roč. 4, č. 12, s. 64 – 65

 • 2002

  FUJAK, Július: Hermovo ucho v tretej sezóne

  Kultúrny život, 2002, Bratislava, roč. 3, č. 17, s. 10

 • 2002

  FUJAK, Július: Periférna hudba – III. časť: Marián Varga

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2002, roč. 14, č. 1, s. 68 – 71

 • 2001

  FUJAK, Július: O Hermovom uchu v Nitre do tretice

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2001, Bratislava, roč. 5, č. 4, s. 62 – 63

 • 2001

  FUJAK, Július: Sound Off 2000? Pupanimart!

  3/4 revue, 2001, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 3, č. 1, s. 16 – 17

 • 2001

  FUJAK, Július: O nitrianskom projekte osobitého slovníka

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 46, s. 5

 • 2001

  FUJAK, Július: Hermovo ucho v Nitre 2001

  Kultúrny život, 2001, roč. 2, č. 39, s. 11

 • 2001

  FUJAK, Július: O hudbe nanovo

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 38, s. 8

 • 2001

  FUJAK, Július: Periférna hudba – II. časť: Frank Zappa

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2001, Bratislava, roč. 13, č. 4, s. 73 – 75

 • 2001

  FUJAK, Július: Periférna hudba – I. časť: Skeleton Crew a E

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 2001, roč. 13, č. 3, s. 69 – 71

 • 2000

  FUJAK, Július: Mať možnosť vysloviť sa v čase...

  K životnému jubileu Františka Miku

  Slovenská literatúra. Revue pre literárnu vedu, 2000, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava, roč. 47, č. 3, s. 256 – 257

 • 2000

  FUJAK, Július: O Hermovom uchu v Nitre po druhýkrát

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 9, s. 68 – 69

 • 2000

  FUJAK, Július: Hermovo ucho v Hermovom uchu v Nitre

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 2000, Bratislava, roč. 4, č. 3, s. 70 – 71

 • 2000

  FUJAK, Július – VARGA, Marián: Rozhovor s Mariánom Vargom

  (v nedeľu 26. 3. poobede, v byte na Kozej ulici v Bratislave)

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 28 – 29

 • 2000

  FUJAK, Július: Na pobyte s Palinckx – pohľad zvnútra

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 5 – 6

 • 2000

  FUJAK, Július: Kysucký gitarový šaman Peter Varso

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 3, s. 7

 • 2000

  FUJAK, Július: Lúče & vlnenia na Sound Off 1999 – 2000

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 2, s. 22 – 23

 • 2000

  FUJAK, Július: Dialóg s ne/náhodnou a (ne)konvenčná hudba

  3/4 revue, 2000, Atrakt Art – Združenie pre aktuálne umenie a kultúru, Bratislava, roč. 2, č. 1, s. 27 – 29

 • 2000

  FUJAK, Július: Dva osobité festivaly

  Literárny týždenník, 2000, Bratislava, roč. 13, č. 14, s. 11

 • 1999

  FUJAK, Július: Ľavá ruka (hudobného) univerza

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 2 – 3

 • 1999

  FUJAK, Július: Schwere Takkteile ohne Takt

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 7 – 9

 • 1999

  FUJAK, Július: Reportáž písaná zo SOUND OFF a TRANS COMMUNICATIONS 1998, 1999

  Ticho – současník hudby, 1999, Brno, roč. 4, č. 11, s. 16 – 19

 • 1999

  FUJAK, Július: Human bodies electronics v Nových Zámkoch

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 1999, Bratislava, roč. 34, č. 10, s. 84 – 86

 • 1999

  FUJAK, Július: Ľavorukosť hudobného univerza

  OS – Fórum občianskej spoločnosti, 1999, Bratislava, roč. 3, č. 5, s. 89

 • 1998

  FUJAK, Július: Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

  Originál, 1998, Nitra, roč. 5, č. 8, s. 5

 • 1998

  FUJAK, Július: Sound Off

  Ticho – současník hudby, 1998, Brno, roč. 3, s. 38

 • 1998

  FUJAK, Július: Teleshopping hudobného tovaru

  Dotyky. Časopis pre mladú literatúru a umenie, 1998, Bratislava, roč. 10, č. 4 – 5, s. 44 – 45

 • 1998

  FUJAK, Július: Jim Meneses a Focus Pokus v Nových Zámkoch

  Bulletin Galérie K-49, 1998, Nové Zámky, č. 6, s. 4 – 5

 • 1997

  FUJAK, Július: Sound Off (CD Sound Off)

  Originál, 1997, Nitra, roč. 4, č. 11, s. 2

 • 1997

  FUJAK, Július: Ťežké doby bez taktu

  Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 31 – 33

 • 1997

  FUJAK, Július: Sound Off (CD Sound Off)

  Ticho – současník hudby, 1997, Brno, roč. 2, s. 51

 • 1996

  FUJAK, Július: Výber kysuckého regiónu na uskutočnenie experimentu transformácie kultúry bol zvolený účelovo

  Národná obroda, 16. 12. 1996, s. 9

 • 1989

  FUJAK, Július: Kontratenor Jochena Kowalského

  Z produkcie gramofónovej firmy Eterna

  Literárny týždenník, 1989, Bratislava, roč. 2, č. 26, s. 15

Personálna bibliografia – Rozhovory

 • 2023

  CHROBÁK, Martin – FUJAK, Julo: Janáček jako spojení dávné vzpomínky a současného blouznění

  Nový Popular, 2023, č. 1, s. 44 – 45

 • 2022

  FUJAK, Július: Nerozmýšľam v termínoch -izmov : Rozhovor s Bobom Ostertagom

  Kapitál, 2022, roč. 6, č. 10, s. 28 – 29

Personálna bibliografia – Esejistická tvorba

 • 2022

  FUJAK, Július: Životodarná miazga hudby (a) stromov

  Od rezonancie k existencii: strom v hudbe

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2022, roč. 48, č. 4, s. 385 – 392

Bibliografia

 • 2022

  KALÁSZ, Juraj: Hevhetia Fest v Trnave

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 33

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2004

  BLAHA, Anton (zost.): Fujak, Július

  Osobnosti Kysúc, 2004, Kysucká kultúrna nadácia, Bratislava, s. 31

Bibliografia – Editorská činnosť

 • 2008

  PLESNÍK, Ľubomír a kol.: Tezaurus estetických výrazových kvalít

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
  (Odborná čiastková redakcia slovníka.)

Bibliografia – Recenzie

 • 2024

  DEMOČ, Adrián: Július Fujak - Transparent Sculptures

  Hudobný život, 2024, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 56, č. 5, s. 37

 • 2024

  BREZINA, Pavol: Konvergencie a divergencie umení

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2024, roč. 50, č. 1, s. 90 – 93
  (recenzia vedeckého sympózia)

 • 2023

  VESELÝ, Ondrej: Karma – Haikus & Interludes

  Miki Skuta : Real Music House 2023

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 34 – 35
  (recenzia CD)

 • 2023

  PAVELKA, Ľubomír: Pozvánka do galérie priesvitných sôch Júliusa Fujaka

  Július Fujak: Transparent Sculptures

  Vlna, 2023, č. 94, s. 130 – 131

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Július Fuják: Transparent Sculptures

  Nový Popular, 2023, s. 44

 • 2023

  HOCEK, Jan: Hlásí se opět Julo Fujak, a hned dvakrát!

  jazzport.cz, 2023

 • 2023

  SLABÝ, Petr: HYPIANOSIS+/ Julo Fujak + kaleidoSONICope:

  UNI – kulturní magazín, 2023, s. 50

 • 2022

  DZÚRIK, Ľuboš: Fujak, Janegová, Nikitin, Železňák, Kukučka : Hypianosis +

  Nový Popular, 2022, č. 4, s. 46
  (recenzia CD)

 • 2022

  SLABÝ, Petr: Nový projekt Júlia Fujaka i vzkříšení kysucké postmoderny [recenzia CD]

  His voice [online], 27. 1. 2022

 • 2022

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Hudba v hudbe Ondrej Veselý

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 3, s. 37

 • 2022

  ČIERNA, Alena: Július Fujak: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku [recenzia]

  Slovenská hudba, 2022, roč. 48, č. 1, s. 81 – 83

 • 2022

  HOCEK, Jan: Dvě pozoruhodné publikace o nezávislé progresivní kultuře na Slovensku

  Jazzport, 1. 1. 2022

 • 2021

  HOCEK, Jan: Dvacet let Hevhetie na stránkách knihy Petera Motyčky

  Jazzport, 31. 12. 2021

 • 2021

  DZÚRIK, Ľuboš: OTRAS : Kysucký postindustriál [recenzia CD]

  Nový Populár, 2021, č. 5, s. 48

 • 2019

  KATINA, Peter: M. Varga & tEóRia OtraSu [recenzia CD]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 57

 • 2019

  KAJANOVÁ, Yvetta: Emanácie hudobnej semiosféry

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 54

 • 2019

  TIHLÁRIK, Rado: Marián Varga a tEóRia OtraSu: Hudobné happeningy

  Nový Populár, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48

 • 2018

  KAJANOVÁ, Yvetta: Vis-à-Vis. Dialógy (nielen) o hudbe [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39 – 40

 • 2018

  OLEJÁROVÁ, Andrea: Július Fujak: Emanácie hudobnej semiosféry [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 2, s. 208 – 210

 • 2018

  KOČIŠ, Michal: FUJAK, Július: Vis-á-Vis dialógy (nielen) o Hudbe

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2018, Bratislava, roč. 20

 • 2016

  TIHLÁRIK, Rado: NE:BO:DAJ * letur tu develoter [recenzia CD]

  Nový Populár, 2016, Bratislava, roč. 9, č. 1

 • 2016

  KOLÁŘ, Robert: Eva Šušková: secret VOICE electric [recenzia CD]

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 5, s. 37 – 38

 • 2015

  KATINA, Peter: Ne:Bo:Daj : Leter tu develoter [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 39

 • 2013

  PAVELKA, Ľubomír: Július Fujak : Margonálie

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 39

 • 2013

  KATINA, Peter: Recenzie: XAFOO. M. Chadima, J. Fujak

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

 • 2013

  ŽILINEK, Jozef: Recenzie: NE:BO:DAJ

  Hudobný život, 2013, Bratislava, roč. 45, č. 1 – 2, s. 53

 • 2010

  MIKO, Valér: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 87

 • 2010

  MIKO, Valér: Čo je za sférou postmodernej hudby?

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 88
  (Július Fujak, recenzia na CD)

 • 2010

  MIKO, Valér: Július Fujak a kol.: Slovenské hudobné alternatívy

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2010, Bratislava, roč. 36, č. 1, s. 86 – 87

 • 2007

  CABADAJ, Peter: Július Fujak a kolektív. Slovenské hudobné alternatívy

  Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev

  Knižnica, 2007, Slovenská národná knižnica, Martin, roč. 8, č. 7, s. 62 – 63

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  KOPCSAYOVÁ, Iris: TJ Vjuga: "Mne" je úplne jedno, kto som

  Rozum, 2022, roč. 4, č. 5, s. 16 – 17

 • 2022

  TJ Vjuga [ukážka]

  Rozum, 2022, roč. 4, č. 5, s. 18 – 19

 • 2022

  "Ktorá kniha bola vo vašom živote dôležitá a prečo?"


  (Odpoveď na anketu kníhkupectva Pod Vŕškom v Nitre.)

 • 2022

  ŠÍPKOVÁ, Ružena: Hľadanie a nachádzanie v moci hudby

  Nový Popular, 2022, č. 4, s. 26 – 29

 • 2021

  HOCEK, Jan: Zápisky melomanovy 73

  Meloman obhajuje hudbu Jula Fujaka…

  HIS Voice, 3. 9. 2021

 • 2021

  HOCEK, Jan: Hevhetia JazzBus & Showcase 2021 – Part IV. aneb Bratislavská stopa podruhé

  Jazzport, 1. 9. 2021

 • 2021

  CUNEVOVÁ, Dominika: Július Fujak: Keď niekto má potrebu byť vnútorne slobodný, prirodzene inklinuje k nezávislej hudbe

  SME, 2. 8. 2021

 • 2019

  HALAK, Miroslav: Rozhovor s Julom Fujakom: Marián Varga & tEóRia OtraSu – Hudobné happeningy

  jazz.sk, 2019

 • 2018

  VESELÝ, Ondrej: Vedieť sa nadchnúť pre bizarný nápad

  Rozhovor s Júliusom Fujakom

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 6, s. 14 – 16

 • 2018

  ČERNÁKOVÁ, Jana: S faktom smrteľnosti sa dá vyrovnať aj pomocou hudby

  sme.sk, 2018

 • 2017

  KAČUROVÁ, Michaela: Sólo – duo – trio

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 19

 • 2016

  ČERNÁKOVÁ, Jana – FUJAK, Július: V živote i hudbe rád "komprovizuje"

  Rozhovor Jany Černákovej s Júliusom Fujákom, multiinštrumentalistom a vysokoškolským pedagógom UKF

  MY Nitriansky noviny, 2016, Nitra, roč. 25, č. 14, s. 9

 • 2016

  PAVELKA, Ľubomír – JUHÁS, Jakub: PostmutArt fest 05

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2016, roč. 18, č. 66, s. 130 – 135

 • 2015

  PAVELKA, Ľubomír: Nie je pieseň ako pieseň

  Pravda, 10. 10. 2015, roč. 25, č. 234, s. 34 – 35

 • 2014

  FUJÁK, Ján: Šesť generácií Fujákovcov v muzike zanechalo trvalé stopy

  Kysuce, 22. 1. 2014, roč. 24, č. 2, s. 4

 • 2014

  REISER, Michal – ONDREJKOVÁ, Dorota: PostmutArt Fest 04 v Nitre

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2014, roč. 16, č. 61, s. 70 – 76

 • 2013

  ZBRUŽ, Kamil: Konvenčné riešenia ma nelákajú (niekoľko spôsobov, ako vyvážiť chaos)

  Rozhovor Kamila Zbruža s Julom Fujakom

  Kloaka. Magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby, 2013, roč. 4, č. 1, s. 6 – 16

 • 2013

  PAVELKA, Ľubomír – ONDREJKOVÁ, Dorota: PostmutArt Fest 03

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2013, roč. 15, č. 57, s. 77 – 80

 • 2012

  STRÁŇAVA, Alojz: Džemoval v Bruseli, získal Prémiu Hudobného fondu

  Kysuce, 18. 1. 2012, roč. 22, č. 3, s. 12

 • 2012

  REISER, Michal – ČIERNA, Alena, ml.: PostmutArt Fest 02

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2012, roč. 14, č. 53, s. 124 – 129

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Konvergencie do vrecka: Julo Fujak

  Slovenské národné noviny, 19. 4. 2011, roč. 22, č. 3, s. 51

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Konvergencie do vrecka : Julo Fujak [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 51

 • 2011

  ČIERNA, Alena, ml.: PostmutArt Fest – 2 nekonvečné večery

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 49, s. 94 – 97

 • 2011

  SLABÝ, Peter: tEóRia OtraSu: desaťročie mixmediálneho komprovizovania

  Rozhovor Petra Slabého s Julom Fujakom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2011, roč. 13, č. 46, s. 26 – 31

 • 2010

  STRÁŇAVA, Alojz: Konvergencia do vrecka: Julo Fujak v nedeľu...

  Kysuce, 20. 10. 2010, roč. 20, č. 42, s. 16

 • 2009

  (kul): (Od)Vrátená strana Kysúc

  SME, 16. 5. 2009, roč. 17, č. 111, s. 15

 • 2009

  -r-: Julo Fujak v Kysuckej knižnici

  Kysuce, 25. 3. 2009, roč. 19, č. 12, s. 2

 • 2009

  STRÁŇAVA, Alojz: S francúzskou nekonvenčnou výtvarníčkou predstavili projekt Wordless: Julo Fujak z Čadce hral v Slovenskom inštitúte...

  Kysuce, 4. 3. 2009, roč. 19, č. 9, s. 5

 • 2009

  OKOMÍN, Andrej: Július Fujak: Hudobné korela(k)tivity

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, roč. 11, č. 39, s. 112 – 113

 • 2009

  MACZOVSKY, Peter: V purgatóriu intermediality

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2009, roč. 11, č. 39, s. 112 – 113

 • 2008

  OPOLDUSOVÁ, Jela: EuroArt predstaví, čo v Bratislave chýba

  Pravda, 20. 8. 2008, roč. 18, č. 194, s. 22

 • 2008

  FUJAK, Július – MACHAJDÍK, Peter: Hudba v tichu medzi nádychom a výdychom

  Rozhovor s Petrom Machajdíkom

  Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. IV. Q, s. 70 – 71

 • 2008

  MIKO, Valér: Ján Boleslav Kladivo a Julo Fujak: Fluff Modulation

  Hudba, 2008, Hevhetia, Košice, roč. III, č. II – III. Q, s. 96

 • 2008

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: O Nitre 2013

  Rozhovor s Jelou Krajčovičovou

  Náš čas. Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, Nitra, roč. 8, č. 2, s. 6 – 7

 • 2008

  REHÁK, Oliver: Jánošík tEóRia OtraSu

  Hudobný život, 2008, roč. 11, č. 3 – 4, s. 53

 • 2007

  REHÁK, Oliver: Ako vie zahrať top pop laptop

  SME, 21. 2. 2007, roč. 15, č. 43, s. 22

 • 2007

  STRÁŇAVA, Alojz: transPOPsition!

  Kysuce, 7. 2. 2007, roč. 17, č. 6, s. 13

 • 2006

  (r): V knižnici alternatívne o hudbe

  Kysucké noviny – MY, 12. 12. 2006, roč. 7, č. 49, s. 15

 • 2006

  (iva): Nemý Jánošík na koncerte

  Kysucké noviny – MY, 21. 11. 2006, roč. 7, č. 46, s. 26

 • 2006

  TUROK, Andrej: Július Fujak & kol.: Slovenské hudobné alternatívy [recenzia knihy]

  Hudobný život, 2006, roč. 38, č. 4, s. 33 – 34

 • 2006

  GRUPAČ, Marián: Nová kniha Jula Fujaka

  Kysucké noviny – MY, 28. 3. 2006, roč. 7, č. 12, s. 8

 • 2006

  -df-: LOS POETOS – príde aj "experimentujúci princ"!

  Žilinský večerník, 10. 1. 2006, roč. 16, č. 2, s. 7

 • 2006

  SALAY, Rastislav – FUJAK, Július: Úvahy o inej hudbe, hudbe na periférii

  Rozhovor s Júliusom Fujakom

  Hudba, 2006, Hevhetia, Košice, roč. I, č. IV. Q, s. 82 – 83

 • 2006

  ŠULEJ, Peter – MACSOVSZKY, Peter: Rozhovor Petra Šuleja a Petra Macsovszkeho s Julom Fujakom

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2006, roč. 8, č. 28, s. 31 – 35

 • 2006

  MIKO, Valér: Musical Correla(c)tivity

  Romboid. Časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu, 2006, Bratislava, roč. 41, č. 4, s. 87

 • 2006

  DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Július Fujak: Musical correla(c)tivity

  Hudební rozhledy, 2006, roč. 17, č. 7, s. 52

 • 2006

  WOJCIECHOWSKI, Lukasz: Hermovo ucho

  Hudba, 2006, roč. 1, č. 3, s. 48

 • 2006

  SLABÝ, Peter: Fujakovy knihy

  Hudba, 2006, roč. 1, č. 3, s. 49

 • 2005

  KUBICA, Peter: Hudba – skúmanie neprebádaných vecí

  Kysuce, 30. 11. 2005, roč. 15, č. 48, s. 5

 • 2005

  KAPSOVÁ, Eva: Nitriansky projekt Galéria OPEN otvoril aj brány Koncertnej siene

  Slovo, 17. 5. 2005, roč. 87, č. 19, s. 5

 • 2005

  -rs-: V Nitre znie experimentálna hudba

  Nitrianske noviny, 18. 4. 2005, č. 14, s. 5

 • 2005

  KALINKA, Martin: Od Teórie Odrazu po tEóRiu OtraSu

  ...a iné paralelné aktivity Jula Fujaka

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 2, s. 37 – 38

 • 2005

  SALAY, Rastislav: Znovuotvorenie Koncertnej siene Župného domu v Nitre

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 7 – 8, s. 27

 • 2004

  MACSOVSZKY, Peter – FUJAK, Július: Už neverím na náhody s malým “n”

  S experimentálnym hudobníkom a muzikológom Júliusom Fujakom sa zhováral Peter Macsovszky

  Slovo. Spoločensko-politický týždenník, 2004, Bratislava, roč. 6, č. 1, s. 16

 • 2003

  bš: Bratislava privíta dvadsať básnikov z celej Európy

  Pravda, 30. 9. 2003, roč. 13, č. 224, s. 18

 • 2003

  KUBICA, Peter: O periférnosti v nás

  Kysuce, 7. 5. 2003, roč. 13, č. 18, s. 4

 • 2003

  MALÍČEK, Juraj: Murnau vs. Fujak

  Vlna. Časopis o súčasnom umení a kultúre, 2003, roč. 4, č. 14, s. 16 – 21

 • 2001

  FUJAK, Július – KRAJČOVIČOVÁ, Jela: Zviditeľniť inú hudbu

  Zhovárame sa s Júliusom Fujakom

  Kultúrny život, 2001, Bratislava, roč. 2, č. 27 – 28, s. 3

x