• 1984 – 1987

  Konzervatórium Žilina (pozauna – Jiří Bukač)

 • 1987 – 1993

  VŠMU (Jozef Gašparovič)

 • 1990 – 1992

  člen Transval Philharmonic Orchestra, Pretória, JAR

 • 1994 – 1995

  prvá pozauna v BRT Philharmonic Bruxelles

 • od 1995

  prvý pozaunista a vedúci skupiny v Slovenskej filharmónii

 • od 2001

  pedagóg hry na pozaunu na Akadémii umení v Banskej Bystrici

 • od 2003

  pedagóg na VŠMU

Ako sólista spolupracoval so SOSR, ŠKO Žilina, SKO Bohdana Warchala. Je člen dvoch vynikajúcich komorných zoskupení Slovak Brass Quintet (+ Rastislav Suchan, tr, Ľubomír Kamenský, tr, Nikolaj Kanišák, tu, Roman Bielik, cr) a Trombón trio (+ Michal Jaško, Michal Motýľ).

V rámci cyklu Slovenskej filharmónie Hudobná mozaika účinkoval na koncerte s klaviristom Tomášom Nemcom (2011) a s interpretmi na bicie nástroje Kirilom Stoyanovom a Petrom Kosorínom (2016).

„Recenzenti Hrubovčákových sólových vystúpení oceňujú jeho intonačnú pohotovosť a technickú ľahkosť, čo mu umožňuje sústrediť sa na muzikantské dotváranie hudby a prekonať úskalia pozauny ako nástroja po stránke intonácie pomerne chúlostivého, u ktorého technika tvorenia tónu snižcom zvádza k istej ťažkopádnosti.“ (In: Slovník slovenského koncertmého umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 86-87.)

 

x