Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Nové impulzy pre Slovenský mládežnícky orchester

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 20 – 24

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Pocta Bohdanovi Warchalovi

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 3, s. 7

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Jeseň so Solamente naturali

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: Apolloopera - zhudobnenie dejín bratislavskej "Apolky"

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 4

 • 2009

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 6, s. 6

 • 2003

  DÚBRAVSKÝ, Ján: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 12, s. 21

 • 2002

  HORKAY, Tomáš: Koncerty SF

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 14

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Nedeľné matiné

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 5, s. 28

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Hrubovčák – Štefko

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 8, s. 4

 • 1996

  JAVORSKÝ, Igor: SF v januári

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 4, s. 4

 • 1995

  JAVORSKÝ, Igor: SF v marci

  Hudobný život, 1995, roč. 27, č. 8, s. 4

 • 1994

  KEREKANIČ, Miroslav: S bravúrou jemu vlastnou. Jubilant a dirigent Albert Hrubovčák medzi dychovkármi

  Ozveny Karpát, 1994, s. 6

 • 1994

  FÖLDEŠOVÁ, Marta – DOHNALOVÁ, Lýdia: Festivalová Žilina

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 10, s. 4

 • 1994

  BERGER, Igor: Slovo mali mladí

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 9, s. 3

 • 1989

  LINNOVÁ, Katarína: Pozaunový recitál

  Hudobný život, 1989, roč. 21, č. 1, s. 3

 • 1988

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ´88

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 10, s. 1

 • 1988

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Interpretačná súťaž SSR ´87

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 1, s. 1

x