• 1987

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  1. miesto

 • 1987

  Medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar, Praha (CZ)

  Čestné uznanie 1. stupňa

 • 1987

  Interpretačná súťaž Slovkoncertu

  1. miesto

x