• 1992 - 1998

  Konzervatórium Žilina (klavír - Darina Švárna)

 • 1998 - 2003

  FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici (klavír - Zuzana Niederdorfer-Paulechová)

 • medzinárodné kurzy:

  Brno (Jiří Skovajsa), Jihlava (Radoslav Kvapil), Sanok (Jaroslav Drzewiecki, Oxana Rapita, Irena Rumancieva), Banská Bystrica (Otto Niederdorfer, Stephan Möller)

 • od 2003

  pedagogicky pôsobí na FMU Akadémie umení v Banskej Bystrici (v súčasnosti ako vedúca Katedry klávesovýcj nástrojov)

 • 2009

  ukončenie doktorandského štúdia na VŠMU (Z. Niederdorfer-Paulechová)

 •  

Je držiteľkou niekoľkých ocenení z domácich i medzinárodných klavírnych súťaží. Koncertovala doma a v zahraničí (Anglicko, Rusko, Česká republika, Poľsko, Slovinsko, Litva, Fínsko, Taliansko, Španielsko, Bulharsko, Ukrajina, Island). Spolupracovala s domácimi a zahraničnými orchestrami a ako komorná hráčka aj s viacerými interpretmi (napr. s klaviristkou Zuzanou Niederdorfer - Paulechovou, spevákom Ivanom Zvaríkom, akordeonistom Michalom Červienkom a gitaristom Adamom Marecom). Realizovala početné verejné nahrávky pre Slovenský rozhlas. Premiérovo uviedla viaceré diela slovenských autorov (P. Špilák, J. Iršai, E. Krák a i.).

x