• 2008

  Zlatý Parnas (ocenenie najlepším účastníkom Medzinárodného fóra klaviristov v poľskom Sanoku)

 • 2004

  Medzinárodná smetanovská klavírna súťaž, Plzeň (CZ)

  3. cena

 • 2004

  Medzinárodná Schubertova súťaž pre klavírne duá, Jeseník (CZ)

  1. cena (spolu s Anetou Majerovou)

 • 2002

  Anglo-Czecho-Slovak Trust Competition, Londýn (UK)

  Cena interpretáciu diel Franza Liszta a Jána Cikkera

 • 1999

  Medzinárodná súťaž Bohuslava Martinů, Praha (CZ)

  čestné uznanie

x