• 1969 – 1975

    Konzervatórium Žilina (Ján Figura st.)

  • 1975 – 2004

    pedagóg flauty na Konzervatóriu Žilina

„Figura je interpretom, ktorý je aktívny v oblasti sólovej, komornej a orchestrálnej hudby. Ako sólista spolupracoval so Štátnou filharmóniou Košice, Archi di Slovakia, Komorní virtuózi (SK); Juhočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Symfonickým orchestrom Karlovy Vary (CZ); Sinfonie Napolitane (IT), Filharmonie Suhl (DE), In modo camerale (CZ), Animae Trio (CH), Capelle Cracoviensis (PL) a ď. Je umeleckým vedúcim troch komorných telies pôsobiacich pri ŠKO Žilina – Armonia slovacca, Barokové kvarteto a Suchoňovo kvinteto. Je členom dua s gitaristom Jánom Labantom (od roku 1999). Medzi jeho umeleckých partnerov patrí Bibiána Figurová (pf, cmb), Irena Lukáčová (s), Veronika Figurová (vc), Ľudmila Peterková (cl), Jana Brožková (ob), Nao Higano (s), Silvia Čápová (pf), Tomáš Dratva (pf), Jean Christophe Gawrysiak (vn).

Pôsobí v Štátnom komornom orchestri Žilina už od jeho vzniku (1974) ako prvý flautista, vedúci dychovej sekcie orchestra i ako sólista. Množstvo jeho vystúpení doma (orchestrálne a komorné abonentné koncerty v Dome umenia Fatra v Žiline) i v zahraničí (Belgicko, Bulharsko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, ČR, Nemecko, Poľsko, Kanada, USA, Japonsko) sa viaže k jeho pôsobeniu v tomto telese.

"Popredná osobnosť, ktorej význam ďaleko prekračuje žilinský región. Vyše tridsaťročná umelecká prax vytvorila dostatočné základy na rozvoj jeho interpretačných kvalít. Ako sólista disponuje ohybným, mäkkým, kultivovaným tónom, ktorý prispôsobuje štýlu práve interpretovaného autora. Muzikantský prejav opuncováva osobitou iskrou, sugestívnym tvorivým temperamentom, vysokou profesionálnou istotou a zároveň prirodzenou uvoľnenosťou. Suverénne ovládanie nástroja mu umožňuje plne sa sústreďovať na vyzdvihnutie obsahu interpretovaných skladieb.“

(Slovník slovenského koncertného umenia III., Hudobné centrum, Bratislava 2005, s. 77-80.)

 

x