Personálna bibliografia

 • -1

  Úvodné slovo člena orchestra, vedúceho dychovej skupiny

  Filippiová, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999

Bibliografia

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : Komorný večer so Suchoňovým kvintetom

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 12

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Figura in memoriam

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 15

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 3

 • 2007

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 3

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachovské matiné

  Hudobný život, 2005, č. 9 – 10, s. 25

 • 2005

  FILIPPI, Elena: ŠKO Žilina v zahraničí

  Hudobný život, 2005, č. 6, s. 16

 • 2005

  KOVÁŘOVÁ, Anna: Dvadsiata Cíferská hudobná jar

  Hudobný život, 2005, č. 6, s. 27

 • 2004

  FILIPPI, Elena: Ján Figura

  Hudobný život, 2004, č. 9, s. 4

 • 2004

  BOCEKOVÁ, Jana: 49. Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2004, č. 7 – 8, s. 23

 • 2004

  FILIPPI, Elena: ŠKO v januári a februári

  Hudobný život, 2004, č. 4, s. 21

 • 2004

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO v decembri

  Hudobný život, 2004, č. 2, s. 20

 • 2004

  FECSKOVÁ, Silvia: Festival jubilejne

  Hudobný život, 2004, č. 10, s. 21 – 22

 • 2004

  BERGER, Igor: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2004, č. 1, s. 27

 • 2004

  URBAN, Bohumil: Hudobná história Žiliny

  Edis Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2004, s. 27, 84, 104
  ((i foto s. 86))

 • 2003

  GLOSOVÁ, Daniela: ŠKO Žilina v júni

  Hudobný život, 2003, č. 9, s. 24

 • 2003

  PEŘINOVÁ, Ludmila: Česká premiéra Francaixova Dvojkoncertu pro flétnu, klarinet a orchestr

  Hudební rozhledy, 2003, č. 8, s. 17

 • 2002

  GÁBOROVÁ, Marta: ŠKO Žilina v septembri

  Hudobný život, 2002, č. 11, s. 24

 • 1999

  LENÁRTOVÁ, Zuzana: Začiatok konc. sezóny Štátnej filharmónie Košice

  Hudobný život, 1999, č. 11, s. 32

 • 1998

  ČÍŽIK, Vladimír: Presvedčiví Žilinčania

  Hudobný život, 1998, č. 2, s. 8

 • 1997

  KOSEC, Milan: Tridsať dní pri Pacifiku

  Slovensko, 1997, č. 2, s. 28 – 29

 • 1996

  BÚDA, Jozef: Japonské impresie

  Hudobný život, 1996, č. 4, s. 7
  (V sérii novoročných koncertov v Japonsku s dirigentom Tsugiom Maedom stvárnil sólo v Hoffmannovom /=Haydnovom/ Koncerte pre flautu a orchester)

 • 1994

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad

  Hudobný život, 1994, č. 4, s. 4
  (5.12. 1993 spoluúčinkoval v cykle „Hudba na Hrade“ o. i. uviedol Päť skladieb Igora Bázlika)

 • 1993

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Mladosť v erbe

  Hudobný život, 1993, č. 12, s. 1
  (Z festivalovej Žiliny – sólo v Korunovačnom ronde pre flautu a orchester od Antona Maysedera – ŠKO, dir. Tsugio Maeda)

 • 1989

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: NSH

  Hudobný život, 1989, č. 6, s. 5
  (Komorný orchestrálny koncert – sólový part v opuse Milana Nováka: Parafrázy pre pre flautu a sláčikový orchester so ŠKO Žilina, dir. Jan Valta)

 • 1988

  TVRDOŇ, Igor: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život, 1988, č. 2, s. 3
  (3. 12. 1987 spoluúčinkoval pri predvedení Koncertu pre dychové kvinteto a orchester od Petra Fialu)

 • 1988

  TVRDOŇ, Igor: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život, 1988, č. 13, s. 3
  (Účinkoval na záver sezóny v Breinerových opusoch – o. i. Beatles concerto grosso č. 2)

 • 1987

  HANZELOVÁ, Martina: Koncerty ŠKO Žilina

  Hudobný život, 1987, č. 19, s. 3
  (Spoľahlivý výkon pri predvedení Slovenskej rapsódie pre flautu a sláčikový orchester od Tadeáša Salvu)

 • 1987

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Prví gratulanti

  Hudobný život, 1987, č. 14, s. 4
  (Reflexia z vystúpenia na koncerte Konzervatória k 50. narodeninám Tadeáša Salvu v Opuse; Reminiscencie na témy sonáty Mesačného svitu od L. v. Beethovena)

 • 1987

  KOVÁŘOVÁ, Anna: PSKU Žilina 1987

  Hudobný život, 1987, č. 10, s. 1
  (V záskoku vystúpil o. i. pri interpretácii Bázlikových Päť skladieb pre flautu a klavír)

 • 1982

  TVRDOŇ, Igor: Koncerty ŠKO v Žiline

  Hudobný život, 1982, č. 14, s. 5
  (So ŠKO vystúpil na V. Žilinskom festivale komorných orchestrov)

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: BHS ´81. Dve pôvodné slovenské diela

  Hudobný život, 1981, č. 23, s. 4
  (Spoluúčinkoval pri uvedení Salvovho Concerta grossa č.2 23.10)

 • 1974

  ČÍŽIK, Vladimír: VIII. PMKU. V jubilejnom roku

  Hudobný život, 1974, č. 16, s. 3
  (Vystúpenie v TT)

 • 1972

  ČÍŽIK, Vladimír: Pozornosť mladým

  Hudobný život, 1972, č. 16, s. 5
  (Vystúpil v r.1972 v TT Na PMKU a vyslúžil si primát medzi dychármi)

 • -1

  FILIPPI, Elena: Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999

  Slovak Sinfonietta. ŠKO Žilina 25 rokov 1974 – 1999

x