• 1974

    Medzinárodná intepretačná súťaž v Markneukirchene (DE)

    - Čestné uznanie, laureát

x