• 1994 – 1998

  Gymnázium v Púchove

 • 1998 – 2002

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, odbor Hudobná a estetická výchova

 • 2002 – 2007

  pedagogička na ZUŠ v Púchove

 • od 2004

  zbormajsterka ženskej vokálnej skupiny Harmony

 • 2006 – 2007

  Akadémia umení v Banskej Bystrici (zborové dirigovanie – Darina Turňová)

 • 2007 – 2011

  VŠMU (zborové dirigovanie – Ondrej Šaray)

 • 2008 – 2009

  asistentka dirigenta Bratislavského detského zboru

 • 2008 – 2009

  pedagogička na ZUŠ Ľudovíta Rajtera v Bratislave

 • od 2009

  pedagogička na ZUŠ v Púchove

 • od 2012

  zbormajsterka detského speváckeho zboru Be Happy

 • 2017 – 2021

   doktorandské štúdium na VŠMU (zborové dirigovanie)

Mária Jašurdová sa už od študentských čias venuje úprave zborov a autorskej skladbe. V súčasnosti spolupracuje s viacerými slovenskými zbormi ako skladateľka.

x