• 2019

  Cena Národného osvetového centra

  za Cena za kompozičný prínos v oblasti detského zborového spevu

  na 50. ročníku festivalu Mládež spieva

 • 2010

  Cena Národného osvetového centra

  za dielo: Idú noty do roboty

  1. miesto v skladateľskej súťaži

x