2021

MAJEROVÁ, Jana: Slovenská sakrálna tvorba u Jezuitov

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 10, s. 8

2020

LETŇANOVÁ, Elena: Cieľom umenia je robiť človeka šťastným

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 11
(Cantus)

2019

BLAHO, Vladimír: Výborné spevácke zbory

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 11

2019

JAŠURDOVÁ, Mária: Ako sa najmenší zbor dostal z Neerpeltu až do ďalekého Tokia

satb.sk, 2019

2018

FLIMMEL, S.: Mária Jašurdová: Mladí ľudia ma nabíjajú energiou [rozhovor]

Púchovské noviny, 9. 12. 2018

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

x