• Hatrík, Juraj: Canto responsoriale

  Vladimír Bittner (tp), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Ak sa nám fúga vydarí

  Detský zbor Československého rozhlasu, Janka Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: An die Musik. Sonáta-depeša Schubertovi

  Ronald Šebesta (cl), Peter Krajniak (vn), Imrich Fótky (vc), Eleonóra Škutová (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa

  Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Ciacona interrotta

  Ewald Danel (vn)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Concerto grosso facile

  Peter Hamar (vn), Josef Hajdaný (vc), Alica Kňazovická (pf), Komorný orchester Konzervatória v Bratislave, Ján Pragant (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Denník Táne Savičevovej

  Brigita Šulcová (s), Bratislavské dychové kvinteto

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Deti

  Štefan Róbl (vn), Marián Varínsky (glb), Juraj Hatrík (bat), Martin Varga (tr), Kamil Antal (bat), Detský zbor Československého rozhlasu, Jana Rychlá (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Dievča a strom

  Helga Varga Bach (v), Juraj Hatrík (pf), Kristína Hlistová, Ivana Sovová (vn)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Dolcissima mia vita... Poéma v troch častiach pre sláčikové kvarteto

  Zwiebelovo kvarteto

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať

  Ľudovít Ozábal (spk), Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bohumír Liška (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Due movimenti per tre (Trio 2003)

  Žilinské dychové trio

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Dvojportrét

  Štátna filharmónia Košice, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Hľadanie piesne

  Karol Petróczi (vn), Anna Ličková (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Introspekcia

  Magdaléna Hajóssyová (s), Hudba dneška, Igor Dibák (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Klzisko 1951

  Požoň sentimentál

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Krajinou Šťastného princa II

  Ida Černecká (pf), František Pergler (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Litánie okamihu

  Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Metamorfózy podľa Gogoľa

  Róbert Dušatko (gui)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Monumento malinconico

  Ivan Sokol (org), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Ponorená hudba

  Elena Holičková (s), Jozef Kopelman (s), Slovenský komorný orchester, Bohdan Warchal (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Organová hudba

  Zlatica Suchánková (org), Imrich Szabó (org), Peter Mikuláš (b), Miešaný zbor Štátneho divadla Košice, Júlia Ráczová (zbm)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Rozprávka (Vox memoriae II.)

  Realizácia: EAŠ Československého rozhlasu v Bratislave, Ján Backstuber

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Sonata-ciacona

  Daniela Varínska (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Šťastný princ

  Brigita Šulcová (s), Detský zbor Československého rozhlasu, Komorné zoskupenie, Viktor Málek (dir)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Toccata

  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Tri piesne o láske, šťastí a vernosti

  Adriana Kohútková (s), Valéria Kellyová, Juraj Hatrík (pf4m)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Vox memoriae (Hlas pamäti) I.

  Harmoniq Antiqua

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Vysoký je banánovník

  Nao Higano (s), Igor Sagan (vn)

  Zdroj: Archív HC

 • Hatrík, Juraj: Zátišia s husľami

  Andrea Šestáková (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala

  Zdroj: Archív Hudobného centra

 • Hatrík, Juraj: Štyri monológy pre akordeón

  Vladimír Čuchran (ac)

  Zdroj: Archív HC

Aktualizované: 29. 07. 2020

x