Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2016

  Etnicita ako vnútorný princíp človeka II

  marginália k ontológii Príslušnosti

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 13, č. 3 – 4, s. 36 – 39

Personálna bibliografia

 • 2016

  Cesty za hudbou a k hudbe

  H Plus, Bratislava

 • 2014

  Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

 • 2013

  Idú ešte múdrosť a veda spolu?

  (Zopár slov na margo jednej ilúzie)

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 20 – 23

 • 2012

  Cikkerov a Beethovenov Coriolan

  Niekoľko poznámok k metaznakovým súvislostiam medzi Hommage à Beethoven (Coriolan) Jána Cikkera (1970) a predohrou Coriolan op. 62 Ludwiga van Beethovena

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 1, s. 67 – 87

 • 2006

  Autentické texty v mojej vokálno-inštrumentálnej hudbe (vcítenie-rekonštrukcia-imaginácia)

  Na začiatku bolo slovo = Am Anfang war das Wort, 2006, Hudobné centrum, Bratislava, s. 94 – 98

 • 2005

  Rozprávka, modlitba a tajomstvo...

  (niekoľko myšlienok na okraj vlastnej tvorby pre malých klaviristov)

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 176 – 186

 • 2004

  Ďaleko – blízko

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 13

 • 2004

  Obúvanie stonožky (Na margo hudobno-pedagogických seminárov v Bratislave a v Prešove)

  Hudobný život, 2004, č. 5, s. 5 – 7

 • 2003

  Zlat(é)ovce a tiché výkriky...

  Hudobný život, 2003, č. 7 – 8, s. 8

 • 2003

  Bav ma! Con brio o jednej droge

  Hudobný život, 2003, č. 5, s. 13

 • 2003

  Keď v nebi vyhrávajú. In memoriam Miroslav Horníček

  Hudobný život, 2003, č. 4, s. 6

 • 2003

  Pomôž(e)me Ruth? (Con brio o svedomí a solidarite)

  Hudobný život, 2003, č. 3, s. 12

 • 2003

  O sile a jemnosti

  Hudobný život, 2003, č. 12, s. 12

 • 2003

  Reagujete... Nový deň a stará pesnička

  Hudobný život, 2003, č. 11, s. 6

 • 2003

  Trabant Dunčo versus www.SLIMAK.sk (alebo: Všetko je na webe!)

  Hudobný život, 2003, č. 10, s. 11

 • 2003

  Som, či nie som „drbo”? (con brio o syndróme NĽBP...)

  Hudobný život, 2003, č. 1, s. 11, 16

 • 1982

  Nad III. sláčikovým kvartetom Jozefa Podprockého

  Hudobný život, 1982, roč. 14, č. 12, s. 3

 • 1979

  10. a 11. symfónia Alexandra Moyzesa (marginálie k vlastným zážitkom)

  Hudobný život, 1979, č. 23, 24, s. 7

 • 1971

  Koncert pre violončelo a orchester Tadeáša Salvu

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 6 – 7, s. 265 – 266

 • 1971

  Úvaha nad Asynchróniou Jozefa Sixtu

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 3 – 4, s. 148 – 151

 • 1967

  Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze

  Slovenská hudba, 1967, č. 8, s. 375 – 379

 • 1967

  Opera a dnešný človek

  Slovenská hudba, 1967, č. 10, s. 433 – 436

 • 1966

  Veľká a čestná hra

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 8, s. 355 – 361

 • 1966

  Ján Cikker: Orchestrálne štúdie k činohre

  Slovenská hudba, 1966, roč. 10, č. 6, s. 259 – 261

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2012

  MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 190 – 210

 • 2005

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Základné pedagogické východiská v rámci hudobného workshopu

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 147 – 151

 • 2005

  PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Kráčať po stopách tvorcu – malé zamyslenie nad prienikmi "detskej" a "dospelej" tvorby Juraja Hatríka

  Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom priestore, 2005, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 29 – 33

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  LUKNÁROVÁ, Lucia - ŠTUBŇOVÁ, Veronika: Il Dueto: Husle, či klavír?

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 28

 • 2019

  LUKNÁROVÁ,Lucia - ŠTUBŇOVÁ, Veronika: Prebudiť vnímanie hudbou a príbehom

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 22 – 23

 • 2017

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 7

 • 2016

  BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba

  Večery komornej tvorby

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 11

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Filmový večer

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 9

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Úcta k tvorivosti

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 5

 • 2016

  TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 6, s. 2

 • 2016

  LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, Bratislava, roč. 48, č. 5, s. 13

 • 2016

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: prof. Juraj Hatrík - pedagóg HTF VŠMU (k jubileu 2016)

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2016, roč. 13, č. 3 – 4, s. 32 – 35

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 38

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata: Für Enikő

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 4

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Barber, Hatrík, Ravel [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 36

 • 2014

  TORKOŠOVÁ, Petra: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

 • 2013

  KATINA, Peter: Enikő Ginzery : Overflowing Crystals [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 7 – 8, s. 55

 • 2013

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012

  Vokálny koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23 – 24

 • 2013

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Pätnásť rokov Pedagogickej Dvorany

  Hudobný život, 2013, roč. 43, č. 5, s. 7

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 13

 • 2012

  VLKOVÁ, Ľudmila: Stopy : František Pergler hrá klavírne skladby Juraja Hatríka [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 36

 • 2011

  BODNÁR, Norbert: Koncert porozumenia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 2

 • 2011

  MARTON, Ivan: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 4

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 7

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 10

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2011

  08: SOSR, Anu Tali

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 16

 • 2007

  ADAMKOVIČOVÁ, Zuzana: Hudba – pre deti, o deťoch, s deťmi. Rozhovor s Jurajom Hatríkom a Belom Felixom o problematike hudobnej výchovy, rozvoji detskej hudobnej tvorivosti a tvorbe pre deti

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 294 – 299

 • 2005

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Juraj Hatrík: Balady o dreve

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 24 – 25

 • 2003

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Eva Čunderlíková (ed.): Hlas pamäti. Portrét skladateľa Juraja Hatríka [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2003, roč. 29, č. 3 – 4, s. 539 – 540

 • 2002

  JAKUBCOVÁ, Dana: Sľuby ministra a skutočný život

  Nový deň, 2002 (20. 6)

 • 1981

  LIPPOLDOVÁ, Viera: Hudba medzi deťmi

  Na návšteve v Detskom mestečku v Zlatovciach

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 8, s. 8

 • 1981

  PODRACKÝ, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Symfonické koncerty

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 1
  (I. symfónia)

 • 1977

  ŠUSTYKEVIČOVÁ, L: Staccato

  Hudobný život, 1977, roč. 9, č. 3, s. 2
  (Chorálová fantázia)

 • 1969

  HRČKOVÁ, Naďa: O večných pochybnostiach. Rozhovor s Jurajom Hatríkom

  Slovenská hudba, 1969, roč. 13, č. 9 – 10, s. 356 – 360

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2013

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Klíčenie semienok : tvorba Juraja Hatríka a jej hudobno-pedagogické kontexty

  H Plus, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

 • 2003

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka

  H Plus, Bratislava

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Canto responsoriale pre dva zbory a 4 tympany

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 1, s. 23 – 25

 • 1984

  DOHNALOVÁ-ŠUSTYKEVIČOVÁ, Lýdia: Juraj Hatrík: Ponorená hudba

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 18, s. 3

 • 1971

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Introspekcia, Dvojportrét

  Slovenská hudba, 1971, roč. 15, č. 10, s. 424 – 426

 • 1970

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Hatrík: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať…

  Slovenská hudba, 1970, roč. 14, č. 5 – 6, s. 172 – 173

 • 1967

  CHALUPKA, Ľubomír: Canto responsoriale, Čakanie

  Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 8, s. 379 – 380

x