• 2006

    Cena Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)

    za najúspešnejšiu skladbu v oblasti vážnej hudby

  • 1984

    Cena Jána Levoslava Bellu

x