• 1989

  absolvovanie Univerzity Seitoku v japonskom Chibe (operný a koncertný spev)

 • 1990 – 1995

  VŠMU v Bratislave (Hana Štolfová-Bandová)

 • -

  absolvovanie doktorandského štúdia na VŠMU v Bratislave (Peter Mikuláš)

 • -

  účasť na majstrovských kurzoch u Gabriely Beňačkovej, Petra Dvorského, Sergeja Kopčáka, Zlatici Livorovej a ď.

 • -

  v súčasnosti žije v Českej republike

Nao Higano sa popri opernom repertoári venuje interpretácii piesňovej a komornej tvorby a tiež oratórnej, omšovej a kantátovej literatúry. Bola stálym hosťom Opery SND, hosťovala tiež v Štátnej opere Banská Bystrica, v Opere Štátneho divadla v Košiciach a v Čechách v Opere ND Brno a ND Praha. Ako interpretka piesňovej (najmä súčasnej slovanskej a nemeckej) a komornej tvorby sa predstavila v mnohých krajinách Európy a v Japonsku. Spolupracuje s viacerými orchestrálnymi a komornými telesami ako Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Tokijská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moyzesovo kvarteto a ď.

Vystúpila na viacerých medzinárodných hudobných festivaloch. Spolupracuje s rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami ako ORF, Maďarský rozhlas, Český rozhlas, Rozhlas a televízia Slovenska, Česká televize a ď.

x