• 1995

    Yamaha Music Foundation Scholarship Competition

    1. cena

  • 1993

    Medzinárodná spevácka súťaž Antonína Dvořáka v Karlových Varoch (CZ)

    čestné uznanie

x