2022

MOJŽÍŠ, Vojtěch: Postrehy z FORFEST-u

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 9

2021

MACHO, Palo: Palo Macho s Nao Higano

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 40

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : S indickou príchuťou ...

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 3 – 4

2017

DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 2

2011

ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

2009

UNGER, Pavel: Konomichi, slovenské a japonské piesne [recenzia CD]

Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 55

2005

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 22

2004

MARTIŠ, Jozef: Japonka miluje slovenskú kapustnicu

Večerník, 23. 9. 2004, s. 14

2004

MARTIŠ, Jozef: Zázrak! Otvorili umeleckú školu

Večerník, 22. 9. 2004, s. 15

2003

UNGER, Pavel: Nedopovedaná túžba... v slovenských piesňach

Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 12 – 14

2002

UNGER, Pavel: Valentínsky koncert pod Pyramídou

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 17

2002

UNGER, Pavel: Na festival v opere pozabudnime

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 32 – 33

2002

UNGER, Pavel: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 17
(piesňový recitál, klavírna spolupráca Blanka Juhaňáková)

2001

UNGER, Pavel: Sympatický zhýralec a obeť vášnivých žien : Mozartov Don Giovanni v Opere SND

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 16 – 18

2000

MALOVEC, Ján: Nao Higano: Slovenská hudba ma veľmi obohacuje : synonymom japonskej kultúry je meditácia

Slovenská republika, 25. 10. 2000, roč. 8, č. 246, s. 10

2000

UNGER, Pavel: Poriadna porcia pre absolventov

Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 30

2000

CHAJDÁKOVÁ, Katarína: Očarila ma nenútenosť a priamosť ľudí : Slovensko mi dalo najviac - životného ...

Slovenská republika, 26. 1. 2000, roč. 8, č. 20, s. 10

2000

ZÁVODSKÝ, František: Slovensko, nová vlasť : hovoríme s japonskou sopranistkou Nao Higano

Slovensko, 2000, roč. 24, č. 1 – 2, s. 48 – 50

1999

URSÍNYOVÁ, Terézia: Nao Higano: japonský kvet na slovenskom poli

Slovenka, 1999, roč. 52, č. 37, s. 18 – 19

1999

HIGANO, Nao: Sto ľudí v hlave. Výber zo starojaponskej poézie (preložila Nao Higano)

Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 3, s. 9

1999

ČÍŽIK, Vladimír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 26

1999

BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 33 – 34

1997

PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

1996

UNGER, Pavel: Závan exotiky v Mirbachu

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 23 – 24, s. 8

1994

BLAHYNKA, Miloslav: Viac než fragmenty

Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 8, s. 6

1994

ŠMIDOVÁ, Maja: Nao Higano v úlohe Rusalky

Život, 1994, roč. 44, č. 28, s. 10

Personálna bibliografia

 • 1999

  HIGANO, Nao: Sto ľudí v hlave. Výber zo starojaponskej poézie (preložila Nao Higano)

  Literárny týždenník, 1999, roč. 12, č. 3, s. 9

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2022

  MOJŽÍŠ, Vojtěch: Postrehy z FORFEST-u

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 9, s. 9

 • 2021

  MACHO, Palo: Palo Macho s Nao Higano

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 40

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina : S indickou príchuťou ...

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 3 – 4

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Znova v Cíferi

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 37

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 10

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 2

 • 2011

  ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 10

 • 2009

  UNGER, Pavel: Konomichi, slovenské a japonské piesne [recenzia CD]

  Hudobný život, 2009, roč. 41, č. 11 – 12, s. 55

 • 2005

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbach

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 3, s. 22

 • 2004

  MARTIŠ, Jozef: Japonka miluje slovenskú kapustnicu

  Večerník, 23. 9. 2004, s. 14

 • 2004

  MARTIŠ, Jozef: Zázrak! Otvorili umeleckú školu

  Večerník, 22. 9. 2004, s. 15

 • 2003

  UNGER, Pavel: Nedopovedaná túžba... v slovenských piesňach

  Hudobný život, 2003, roč. 35, č. 2, s. 12 – 14

 • 2002

  UNGER, Pavel: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 12, s. 17
  (piesňový recitál, klavírna spolupráca Blanka Juhaňáková)

 • 2002

  UNGER, Pavel: Na festival v opere pozabudnime

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 11, s. 32 – 33

 • 2002

  UNGER, Pavel: Valentínsky koncert pod Pyramídou

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 17

 • 2001

  UNGER, Pavel: Sympatický zhýralec a obeť vášnivých žien : Mozartov Don Giovanni v Opere SND

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 16 – 18

 • 2000

  MALOVEC, Ján: Nao Higano: Slovenská hudba ma veľmi obohacuje : synonymom japonskej kultúry je meditácia

  Slovenská republika, 25. 10. 2000, roč. 8, č. 246, s. 10

 • 2000

  UNGER, Pavel: Poriadna porcia pre absolventov

  Hudobný život, 2000, roč. 32, č. 6, s. 30

 • 2000

  CHAJDÁKOVÁ, Katarína: Očarila ma nenútenosť a priamosť ľudí : Slovensko mi dalo najviac - životného ...

  Slovenská republika, 26. 1. 2000, roč. 8, č. 20, s. 10

 • 2000

  ZÁVODSKÝ, František: Slovensko, nová vlasť : hovoríme s japonskou sopranistkou Nao Higano

  Slovensko, 2000, roč. 24, č. 1 – 2, s. 48 – 50

 • 1999

  BÁRDIOVÁ, Marianna: Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 11, s. 33 – 34

 • 1999

  ČÍŽIK, Vladimír: Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1999, roč. 31, č. 3, s. 26

 • 1999

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Nao Higano: japonský kvet na slovenskom poli

  Slovenka, 1999, roč. 52, č. 37, s. 18 – 19

 • 1997

  PALOVČÍK, Michal: Koncertné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 22, s. 8

 • 1996

  UNGER, Pavel: Závan exotiky v Mirbachu

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 23 – 24, s. 8

 • 1994

  BLAHYNKA, Miloslav: Viac než fragmenty

  Hudobný život, 1994, roč. 26, č. 8, s. 6

 • 1994

  ŠMIDOVÁ, Maja: Nao Higano v úlohe Rusalky

  Život, 1994, roč. 44, č. 28, s. 10

x