Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2020

  BERGER, Igor: Slovenská filharmónia

  Do tretice komorne

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 3

 • 2019

  STRUŇÁKOVÁ, Alžbeta: Medzinárodné úspechy Slovenského mládežníckeho orchestra

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 9, s. 4 – 7

 • 2017

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 28 – 29

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba : Zrelosť Moyzesovho kvarteta

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 12

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 8 – 10

 • 2016

  ŠTÚŇ, Marián: Nørwegian Days

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 19

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Komorný orchester Konzervatória ožil

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 13

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Moyzesovci s novým primáriom

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 4, s. 7

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dvořák a Prokofiev v Pálffyho paláci

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 12

x