Personálna bibliografia

 • 2015

  Myšlienky

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2015, roč. 12, č. 3 – 4, s. 13 – 14

 • 2011

  Čakanie na Bacha

  Prednášky a eseje

  Vysoká škola múzických umení, Bratislava

 • 2010

  Sto rokov pour l'art

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 3, s. 299 – 304

 • 2010

  Utešte ma Chopinom smutným

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 2, s. 195 – 197

 • 2004

  Čas a kontrasty

  Hudobný život, 2004, č. 5, s. 35 – 36, 40

 • 1998

  Unavení slnkom alebo pokus nahliadnuť do budúcnosti

  Hudobný život, 1998, č. 5, s. 5

 • 1998

  Unavení slnkom alebo pokus o pohľad do budúcnosti

  Súčasná hudba medzi Východom a Západom = Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West, 1998, Orman, Bratislava, s. 206 – 210

 • 1996

  Nulstalgický galop alebo hra v performans

  Hudobná Akadémia, 1996, Moskva

 • 1996

  Ach, táto idiotka Silvia (poviedka)

 • 1995

  O niektorých aspektoch detskej tvorivosti – Ako ďalej v hudobnej výchove?

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

 • 1995

  Prostranstvo tercie. Rozbor koncertu pre klavír a sláčikový orchester A. Schnitkeho

 • 1994

  Ako som vraždil Ralfa (cyklus poviedok)

 • 1994

  Život s párkom – esej

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2011

  ČERVENÁ, Ľudmila: Umelecký prínos Jevgenija Iršaia k profilovaniu hudobnej kultúry Slovenska

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 369 – 376

 • 2009

  ČERVENÁ, Ľudmila: Fenomén svetovosti a regionalizmu v tvorbe Jevgenija Iršaia

  Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, 2009, Ostravská univerzita, Ostrava, s. 38 – 46

 • 2008

  ČERVENÁ, Ľudmila: Tvorba Jevgenija Iršaia inšpirovaná hudbou J. S. Bacha

  Slovenská hudba, 2008, roč. 34, č. 2, s. 133 – 136

 • 2006

  SEDLICKÝ, Štefan: Zborový spev a choreografia? (J. Iršai - Credo)

  Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 2006, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, roč. 7, s. 101 – 104

 • 2002

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Slovak Composer After 1900. Formation and Styles

  Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 80 – 81

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  VACHOVÁ, Zuzana: A Glass Of Glass: Na zdravie, pán Iršai! [recenzia CD]

  Moja kultúra, 8. 2. 2021

 • 2021

  TASR: Hudobný skladateľ a pedagóg VŠMU Jevgenij Iršai má 70 rokov

  Teraz, 15. 1. 2021

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  MACHO, Palo: Palo Macho s Jevgenijom Iršaiom

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 40

 • 2020

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Evgeny Irshai : Nuclear Sax [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 36

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Mne mira net [rozhovor]

  ...nad hudbou Jevgenija Iršaia

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 24 – 26

 • 2020

  JAVORKA, Peter: Koncerty víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 10

 • 2020

  VACHOVÁ, Zuzana: Jiří Lukeš: Uvažovať o náhrade za Jevgenija Iršaja by nebolo na mieste, premiéru odkladáme!

  Moja Kultúra, 19.10.2020

 • 2020

  DEKÁNKOVÁ, Jana: 60 saxofónov na jednom pódiu: zaznie Musorgskij či Iršai

  Moja Kultúra, 28.1.2020

 • 2020

  KOLÁŘ, Robert: Viva musica!

  Paľa, Fančovič

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 10, s. 5
  (In memoriam)

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Milan Paľa: Časom zrejme opäť nájdem chuť

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 12 – 13

 • 2019

  MOTYČKA, Peter: Desaťročie Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2019, Hudobné centrum, Bratislava, roč. 51, č. 5, s. 9

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Sólo pre zbor

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 3, s. 2

 • 2019

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2019

  15. ročník medzinárodného festivalu súčasnej hudby, 8.–15. novembra, Hudobné centrum

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 6

 • 2019

  VACHOVÁ, Zuzana: Svetový unikát: Jevgenij Iršai skomponoval jedinú skladbu svojho druhu

  Moja Kultúra, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 38

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Nová slovenská hudba 2018 - fragmenty

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 8

 • 2018

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Iršai - Strauss - Mozart

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 12, s. 13

 • 2018

  FORDINÁLOVÁ, Ľubica: SLOVAK SOUNDS prezentuje HTF aj súčasnú slovenskú hudbu

  TEMPO, časopis HTF VŠMU, 2018, roč. 15, č. 3 – 4, s. 24 – 25

 • 2017

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Voce magna 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 26

 • 2017

  KUBIČKA, Víťazoslav: Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 25

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2016

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016

  Finále v znamení Šostakoviča

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 10

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (2. časť recenzie – Iršai, Moyzes)

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  KUBIČKA, Víťazoslav: Rajecká hudobná jar

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 6

 • 2016

  ŠUBA, Andrej: Allegretto Žilina 2016

  Pôsobivý Elgar

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 10

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2015

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 38

 • 2015

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2015

  Slovenská klavírna tvorba v perfektnej prezentácii

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 9 – 10

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: SOSR: po novom aj po starom

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 7

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  OperaPlus, 2014

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: In the Space of Love [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 36

 • 2014

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Zbory slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 3

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6

 • 2014

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie

  Bratislavské koncerty

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4 – 5

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 3

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Trom zo štyroch nedeľných koncertov v Mirbachu dominoval klavír

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 5, s. 10

 • 2013

  HOCHEL, Peter: Nová slovenská hudba 2012

  Orchestrálny koncert

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 23

 • 2013

  KONRÁDOVÁ, Martina: Stále žijeme so zatvorenými očami

  Katolícke noviny, 2013, roč. 128, č. 26, s. 10

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Quasars Ensemble & Košice

  Secret Voice

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 7

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 6

 • 2012

  BREZINA, Pavol: Konfrontácie 2011

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 10

 • 2012

  HORKAY, Tamás: Hudba novej chuti

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 9

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

 • 2012

  KATINA, Peter: Evgeny Irshai: Schoenberg Variations [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 226 – 227

 • 2012

  KATINA, Peter: Jevgenij Iršai: Čakanie na Bacha. Prednášky a eseje [recenzia knihy]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 2, s. 224 – 225

 • 2012

  PROCHÁC, Eugen: Štyri premiéry a Nová slovenská hudba

  Pravda, 2012, roč. 22, č. 265 (16. 11.), s. 47

 • 2011

  MEDŇANSKÝ, Karol: Pocta Iršaiovi

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 21

 • 2011

  KIRÁLY, Fero: the radical cut [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 56

 • 2011

  MIHALOV, Kamil: Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline

  Z komorného koncertu symfonický...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 10 – 11

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 5, s. 2

 • 2011

  BERGER, Igor: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 4

 • 2011

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Melos-Étos 2011. 03: Peter Katina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 12, s. 14

 • 2011

  KOLÁŘ, Robert: Konvergencie. Cello Colosseum & Gregoriana

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 11, s. 10

 • 2011

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Stále máme možnosť hľadať niečo nové a kráčať ďalej... [rozhovor]

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 1 – 2, s. 17 – 19

 • 2010

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 3, s. 6

 • 2009

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Jevgenij Iršai: Hudba je pre mňa živým organizmom..

  Hudba, 2009, č. I. – II. Q, s. 48 – 49

 • 2007

  PAPANETZOVÁ, Lucia: Jevgenij Iršai: V hudbe ma vždy zaujíma príbeh [rozhovor]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 10, s. 4 – 5

 • 2007

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007

  Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 2, s. 300 – 304

 • 2007

  ŠUBA, Andrej: Hudba sa nestratí [rozhovor]

  .týždeň, 2007, č. 37, s. 74 – 75

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2005

  (k): Melos-Étos má stále vyššiu návštevnosť

  SME, 2005 (21. 11.), s. 3

Bibliografia – Recenzie

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: Mneminaret, 6 bratislavských koncertov [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 52

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2011

  ŠKVARKOVÁ, Jana: Klavír v kontexte tvorby skladateľov Vojtecha Didiho, Jevgenija Iršaia a Petra Špiláka

  Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 41 – 97

x