• 1958 – 1969

  Špeciálna hudobná škole v Petrohrade (klavír, od 1965 aj kompozícia)

 • 1969 – 1975

  Konzervatórium Rimského-Korsakova v Petrohrade (kompozícia – V. A. Uspenskij, do 1978 klavír – P. A. Serebrjakov)

 • 1971 – 1991

  pedagóg hry na klavíri a kompozície na Špeciálnej hudobnej škole pri Konzervatóriu v Petrohrade

 • od 1979

  člen Zväzu skladateľov Ruska

 • 1991 – 1992

  korepetítor Štátnej opery v Banskej Bystrici

 • 1992 – 1996

  pedagóg kompozície a hry na klavíri na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici

 • od 1993

  člen Spolku slovenských skladateľov

 • 1996 – 2008

  pedagóg na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 • od 2001

  člen Zväzu skladateľov Ukrajiny

 • od 2001

  pedagóg kompozície na VŠMU

 • 2010

  vymenovaný za profesora

"V tvorbe Iršaia výrazne prevládajú diela pre sólový hlas s rôznym sprievodom, zborové skladby, netradičné nástrojové kombinácie a malé hudobno-dramatické formy. Experimentuje s tradičným zvukom, tempom, rytmom, harmóniou i melodikou, ktorú v odôvodnených prípadoch obohacuje o prvky pravoslávnej liturgickej hudby. Roku 1990 bol S. Vasenkom označený za príslušníka ruského „neskorého postkonzervativizmu“, avšak Iršai je skôr typom skladateľa, ktorý citlivo vyberá z európskej i ruskej hudobnej tradície a pretvára hudobný materiál originálnym spôsobom. Jeho skladby pôsobia silou hudobného výrazu. Má vynikajúci cit pre stvárnenie básnického slova v programových dielach. V takýchto skladbách neváha uprednostniť slovo v službe psychologickej minidrámy. Vie tvorivo spracovať štýlové koláže a preklenúť rozpor i napätie medzi citátom a jeho autorským variantom. Doménou jeho tvorby sú komorné a zborové diela. Sprievodným znakom Iršaiových programových, ale aj ostatných diel je hľadanie pozitívnych hodnôt a rôznych deštrukcií, ktoré obklopujú človeka na konci storočia."

 

(PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Jevgenij Iršai. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 131 – 132.)

x