2019

Soundssesive 2 for guitar solo

Obsadenie: gui

2019

Fanzi Dance

Obsadenie: 4sx

2019

Saxlibris 2

Obsadenie: sxt, sxbr, pf

2019

Nechávam večnosť tebe

Obsadenie: vn, orch

2019

Silhouettes

Obsadenie: sxs, sxbr

2018

La mia tristezza

Obsadenie: cb, pf, vn, vl, vc

2018

Looking back

Obsadenie: 4sx

2018

Ikigai

Obsadenie: ob, cl, clb, sxa, fg

2018

A Glass of Glass

Obsadenie: 2pf

2018

Looking at old photography

Obsadenie: ac

2018

A Clean, Well-Lighted

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2018

Monolgue pre barytónový saxofón

Obsadenie: sxbr

2018

Tvoje slová...

Obsadenie: sxs, pf

2018

Five o` Sax

Obsadenie: sx

2018

Koncert pre hoboj a husle, violu, violončelo a klavír

Obsadenie: ob, vn,vl, vc, pf

2018

Nuclear Sax

Obsadenie: sxa, pf

2018

La Fuente

Obsadenie: orch

2018

Soundssesive for guitar solo

Obsadenie: gui

2017

De finibus... kniha šiesta

Obsadenie: org

2017

Requiem for the Poet

Obsadenie: s, bbr, CM, orch

2017

Husband's Wrath (Hnev manžela)

Obsadenie: sxt, pf

2016

Dodekafonky

Obsadenie: pf

2016

Precipiptato

Obsadenie: pf

2016

Concerto mosso č. 2

Obsadenie: pf, archi

2015

Lisani viola

Obsadenie: vl, pf

2015

Kikapu Dance

Obsadenie: vl, pf

2015

Epitaf (to 27.02.2015)

Obsadenie: org

2014

Bu-li-du-li-bur-li-bam

Obsadenie: CB/CF

2013

Stabat Mater

Obsadenie: s, bbr, CM, orch

2013

Bassos muchachos

Obsadenie: 4cb

2013

Streamiduendo

Obsadenie: fl, vn, vc, pf

2013

Maariv

Obsadenie: pf

2013

Le Basstrio le est debut des temps (Basstrio na začiatok času)

Obsadenie: cb, vn, pf

2013

Maariv

Obsadenie: vn

2013

Five o'strings

Obsadenie: mil

2013

Sonáta č. 3

Obsadenie: vn, pf

2011

Tasssanilu

Obsadenie: 2vc

2011

Naked Kings' Dance (Tanec holých kráľov)

Obsadenie: pf6m

2011

Trombtellini

Obsadenie: 4tn

2011

Bad Painting

Obsadenie: vc, cle

2011

Gabrysconcert

Obsadenie: cb, ens

2010

Vodever

Obsadenie: vn

2010

Exorcizmus

Obsadenie: zmb, vc, ac

2010

Sláčikové kvarteto č. 3

Obsadenie: 2vn, vl, vc

2009

As Before (Ako predtým)

Obsadenie: ens

2009

Soundquake

Obsadenie: ac, pf

2008

Le Corbeau

Obsadenie: s, t, pf

2008

Odnikiaľ s láskou

Obsadenie: pf, ac

2008

Odnikiaľ s láskou

Obsadenie: vl

2008

Juvenílie

Obsadenie: tn/vl/cl, pf

2008

Nostalgia

Obsadenie: ac, pf

2007

Was ist Kunst?

Obsadenie: t, pf

2007

Cellitorrenti

Obsadenie: 4vc

2006

Acoustic Accent

Obsadenie: fl (flb), ac, pf

2004

In memoriam

Obsadenie: vn, pf

2004

Du, du, du…

Obsadenie: CM

2002

Inertia of Motion

Obsadenie: pf

2001

Fremotonia

Obsadenie: cb

1999–2000

Omni tempore

Obsadenie: vn

1999

Piesne voľné

Obsadenie: bbr, pf

1997

Sonáta fantázia

Obsadenie: cr, pf

1997

Summer garden – snow is falling

Obsadenie: pf

1996–1998

Denníky Kafku

Obsadenie: pf, 2vn, vl, vc, cle

1996–1997

Zvezda

Obsadenie: CM

1996–1997

Net, ne ždi

Obsadenie: CM

1996

Sonáta

Obsadenie: vn

1996

Toccata

Obsadenie: 12vc, pf

1996

Pre Alicu

Obsadenie: pf

1996

Sonáta

Obsadenie: vc, pf

1995

Die Tage wollen länger werden

Obsadenie: s, pf

1995

Anagram na meno Ernst Bloch

Obsadenie: archi

1990

Zmiluj sa, Bože

Obsadenie: CM

1989–1991

Pominovanie

Obsadenie: s, br, spk, vc, cb, cle

1989

Koncert

Obsadenie: fg, orch

1989

Nastane deň

Obsadenie: ms, pf

1988

O, Tequila

Obsadenie: 8vc, pf

1988

Hovor

Obsadenie: s, vc

1987

Nočný rozhovor

Obsadenie: CM

1987

Láskavé sny

Obsadenie: CM

1987

Variácie

Obsadenie: vc

1986

Cestovná symfónia

Obsadenie: cr, pf

1986

Čudetstvo

1986

Medzi hviezdami

Obsadenie: CM

1985

Rozlúčková sonáta

Obsadenie: vc, pf

1985

Kto sa na čom vezie

Obsadenie: pf

1984

Priateľovi

Obsadenie: bbr, pf

1984

Poklona zemi

Obsadenie: CM

1983

Silentium

Obsadenie: bbr, pf

1982–1983

Sedem reflexií in C

Obsadenie: pf

1982

Dietky v klietke

Tri zbory na poéziu S. Maršaka

1980

Letný sad

Obsadenie: CM

1979

Naveky s týmto mestom

Obsadenie: t, orch

1978

Vo veselom kráľovstve

Vokálny cyklus na poéziu anglických básnikov v preklade S. Maršaka

1978

Teórie

Obsadenie: ms, pf

1978

Improvizácie podľa Kandinského

Obsadenie: fg, cb

1976–1986

32 detských kusov

Obsadenie: pf

1972

Štyri piesne

Obsadenie: ms, pf

1970–2009

Lost Notes (Stratené noty) 1, 2, 3

Obsadenie: vn

1968

Variácie

Obsadenie: pf

1951

balet

symfonický orchester

komorný orchester

dychový orchester

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1979

  Naveky s týmto mestom

  Obsadenie: t, orch

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

jeden sólový nástroj a orchester

dva sólové nástroje a orchester

inštrumentálne komorné diela

sólový nástroj

klavír a klavír 4-ručne

organ

dva nástroje

dva klavíry

tri nástroje

klavírne trio

štyri nástroje

sláčikové kvarteto

päť nástrojov

 • 2018

  La mia tristezza

  Obsadenie: cb, pf, vn, vl, vc

 • 2018

  Five o` Sax

  Obsadenie: sx

 • 2018

  Koncert pre hoboj a husle, violu, violončelo a klavír

  Obsadenie: ob, vn,vl, vc, pf

 • 2010

  Loansounds

  Obsadenie: fl, cl, vn, vc, pf

 • 1996–1998

  Denníky Kafku

  Obsadenie: pf, 2vn, vl, vc, cle

dychové kvinteto

 • 2018

  Ikigai

  Obsadenie: ob, cl, clb, sxa, fg

šesť nástrojov

osem nástrojov

deväť nástrojov

10–15 nástrojov

 • 1996

  Toccata

  Obsadenie: 12vc, pf

16–20 nástrojov

 • 2011

  Gabrysconcert

  Obsadenie: cb, ens

vokálno-inštrumentálne komorné diela

sólový hlas (hlasy) s klavírom

hlas (hlasy) sólo

zborové

 • 2014

  Bu-li-du-li-bur-li-bam

  Obsadenie: CB/CF

 • 1982

  Dietky v klietke

  Tri zbory na poéziu S. Maršaka

 • 1978

  Vo veselom kráľovstve

  Vokálny cyklus na poéziu anglických básnikov v preklade S. Maršaka

zbor a nástroje

miešaný zbor

x