• 1976 – 1981

    Konzervatórium P. I. Čajkovského v Moskve (husle – Oľga Kaverznevová, žiačka Davida Oistracha, komorná hra v kvartete – Andrej Šišlov, člen Šostakovičovho kvarteta)

  • od 1994

    pedagóg hry na husliach na VŠMU (docent)

Alexander Jablokov pochádza z hudobníckej rodiny, jeho otec a brat boli huslisti, matka hrala na flautu. Od roku 1981 žije na Slovensku. Venuje sa sólistickej činnosti, hre v komorných zoskupeniach a orchestrálnej hre. Ako koncertný sólista vystupoval s orchestrami Camerata Europeana, Janáčkova filharmónia Ostrava, SF, SOSRo, Severočeská štátna filharmónia Teplice, Štátna filharmónia Košice. V roku 1985 založil orchester Komorní virtuózi. V rokoch 1981 – 1988 pôsobil v Slovenskej filharmónii. V rokoch 1988 – 1994 bol primáriom Trávničkovho kvarteta (+ Vítězslav Zavadilík, vn, Jan Juřík, vl, Antonín Gál, vc), s ktorým naštudoval vyše 40 sláčikových kvartet a koncertoval v mnohých krajinách Európy i zámoria. V období rokov 1996 – 2004 bol koncertným majstrom a sólistom komorného orchestra Camerata Europeana. V rokoch 1999 – 2003 bol členom súboru Trio Passionato (+ Klaus-Peter Hahn, vc, Nemecko, Jurij Rozum, pf, Rusko). Je zakladateľom orchestra Slovenský festivalový orchester (založený najskôr pod názvom Bratislava Classic, 2002), ktorý vedie spoločne so synom Vladimírom Jablokovom. 

Jablokov sa predstavil na viacerých festivaloch doma (BHS, Melos-Étos, Hudobné leto Piešťany, Hudobné leto Trenčianske Teplice, Šostakovičove Teplice a ď.) i v zahraničí (Janáčkove Hukvaldy v Čechách, Mahlerov festival v Toblachu, Taliansko, Karinthischer Sommer, Salzburský festival — Mozart Serenade Konzerte, Wien Modern v Rakúsku, 37. Európsky festival v Passau, Nemecko, Európske kultúrne dni v Karlsruhe, Nemecko, Cervantinský festival v Mexiku). Koncertoval v mnohých krajinách Európy (Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Francúzsko, Švajčiarsko, Španielsko), ďalej v USA, Kanade, Mexiku a v Japonsku. S rozličnými súbormi nahrával pre gramofónové spoločnosti Opus, Naxos, EMI, Koch International, Discovery International, Diskant, CRB, Hänssler classic, a taktiež pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu. Je činný i v oblasti pedagogiky. Od roku 1994 pôsobí ako pedagóg hry na husliach na VŠMU v Bratislave. Medzi jeho žiakov patrí rad huslistov aktívnych sólisticky alebo v oblasti komornej či symfonickej hudby (Jozef Bikár – koncertný majster Opery Štátneho divadla Košice, Jana Černá-Illéšová, František Černý, Maroš Didi, Lucia Dundeková, Andrej Jablokov, Peter Michalík – 2. koncertný majster Opery Štátneho divadla Košice, Maroš Potokár – koncertný majster Štátnej filharmónie Košice, Štefan Reiter, Eva Surovičová, Mária Tomišková a i.) Systematicky sa venuje domácemu muzicírovaniu v rodinnom kruhu. Od roku 1998 usporadúva tzv. rodinné koncerty, ktoré pokladá za významnú súčasť rozvoja hudobného talentu svojich detí.

„Interpretácia Alexandra Jablokova vykazuje parametre vysokej profesionality. Má zmysel pre oduševnenú, temperamentnú hru podopretú obdivuhodnou technickou bravúrou, ktorej základy mu dala ruská husľová škola. ... Patrí k tým huslistom, ktorí vedia intenzívne a zároveň umelecky kvalitne pôsobiť v sólistickej, komornej aj orchestrálnej hudbe. Je skvelým sólistom aj komorným partnerom, typ umelca, ktorý kladie na seba aj ostatných veľmi vysoké nároky. Podobne je aj náročným pedagógom s vynikajúcimi výsledkami.“ (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 77-79.)

x