Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90

  Postmoderna v hudbe, 2010, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, s. 163 – 166

 • 1996

  LÁBSKA-KAJANOVÁ, Yvetta: Generácia 80/90

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 21, s. 6 – 7

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 321

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  SPOMÍNAME

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 3, s. 3

 • 2021

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Recenzia do neba

  Opera Slovakia, 16. 2. 2021

 • 2021

  TASR: Zomrel hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Peter Martinček

  Pravda – Kultúra, 15. 2. 2021

 • 2021

  TASR: Zomrel známy hudobný skladateľ Peter Martinček

  SME – Kultúra, 14. 2. 2021

 • 2015

  BUBNÁŠ, Juraj: Peter Martinček van Grob : Symphony No. 2 & Symphony No. 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 37

 • 2015

  LETŇANOVÁ, Elena: FORFEST 2015

  V znamení klavíra

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 9, s. 35

 • 2015

  Ceny Hudobného fondu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 7

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014

  Opera Plus, 2014

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti

  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 7 – 8

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2014

  Kurucová, Pommier, ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 11

 • 2013

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Hudobná poézia v Malej sále Slovenskej filharmónie

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 3

 • 2013

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 6

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 5, s. 6

 • 2012

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nechcem sa prispôsobiť [rozhovor]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 12, s. 9 – 10

 • 2012

  BUBNÁŠ, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti 2011

  (Nielen) zabudnuté slovenské premiéry

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 1 – 2, s. 18

 • 2011

  (hž): Kompozícia slovenského skladateľa Petra Martinčeka The Touch...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 4

 • 2006

  (her): Peter Martinček – Revelation of St. John

  SME 23.1., 2006, s. 14

 • 1992

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Peter Martinček (profil)

  Hudobné informačné stredisko, Bratislava

 • 1991

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Hľadať krásu v umení

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 14, s. 5

 • 1985

  LENGOVÁ, Jana: O tvorbe a smerovaní mladých – rozhovor s P. Martinčekom

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 9, s. 2

x