• 2021

  ALEXANDER ALBRECHT : MISSA IN C, PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 4 "IN MEMORIAM MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK"

  CD - Real Music House

  1. Alexander Albrecht: Missa in C

   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Leginus (dir.)

  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

   Jana Kurucová (ms), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)

 • 2014

  PETER MARTINČEK VAN GROB : SYMPHONY NO. 2 & SYMPHONY NO. 3

  CD - Real Music House CD0014

  1. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 2 "The second Touch"

   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)

  2. Peter Martinček van Grob: Symfónia č. 3 „Benátska“

   Spevácky zbor Technik, Iveta Weis Viskupová (zbm.), Štátny komorný orchester Žilina, Oliver Dohnányi (dir.)

 • 2011

  KVINTOVÉ VARIÁCIE SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV

  CD - Slovak Music Bridge SMB 1752-001-2-2

  1. Igor Bázlik: Esbéčková miniatúra

   Miki Skuta (pf)

  2. Miro Bázlik: Moment musical pre Sebastiana

   Miki Skuta (pf)

  3. Roman Berger: Oblúk

   Diana Buffa (pf)

  4. Miloš Betko: Intra/Extra, op. 41

   Diana Buffa (pf)

  5. Norbert Bodnár: Nedeľná fraktúra

   Diana Buffa (pf)

  6. Vladimír Bokes: PF 2007, op. 81

   Ivan Buffa (pf)

  7. Lukáš Borzík: eb-q-war-I-raw-q-se

   Ivan Buffa (pf)

  8. Ivan Buffa: ...Znútra...

   Diana Buffa (pf)

  9. Martin Burlas: In memoriam Stanislav Bartovič

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  10. Adrián Demoč: Viazane

   Diana Buffa (pf)

  11. Igor Dibák: Bajzovské variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  12. Hanuš Domanský: Fantasia cantabile

   Miki Skuta (pf)

  13. Jozef Gahér: Toccata

   Miki Skuta (pf)

  14. Peter Martinček van Grob: Pre môjho synčeka

   Miki Skuta (pf)

  15. Peter Groll: Detská skladba

   Diana Buffa (pf)

  16. Matej Haász: Túžba

   Diana Buffa (pf)

  17. Juraj Hatrík: Teraz len nejasne – akoby v zrkadle..

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  18. Jana Kmiťová: Biely most

   Diana Buffa (pf)

  19. Jozef Kolkovič: Take the Fifth

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  20. Lucia Koňakovská: Verše pre klavír

   Diana Buffa (pf)

  21. Ivan Konečný: Fantázia in Es

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  22. Mirko Krajči: Quintum

   Miki Skuta (pf)

  23. Egon Krák: Mic♭ro

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  24. Pavol Krška: Kvintová variácia – PM

   Miki Skuta (pf)

  25. Víťazoslav Kubička: Podvečer op. 182

   Miki Skuta (pf)

  26. Marián Lejava: Fragment II

   Ivan Buffa (pf)

  27. Peter Machajdík: Sama sa natrhá

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  28. Daniel Matej: Lynch Variations

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  29. Boško Milaković: MoNaMi

   Ivan Buffa (pf)

  30. Milan Novák: Improvizácia

   Miki Skuta (pf)

  31. Petra Bachratá: Bagatella

   Ivan Buffa (pf)

  32. Lucia Papanetzová: Imaginácia VI (Variácia Es – B)

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  33. Miroslav Pejhovský: Variácie in Es

   Ivan Buffa (pf)

  34. Rudolf Pepucha: S tebou pre teba

   Ivan Buffa (pf)

  35. Marek Piaček: Ludwigova kvintesencia

   Miki Skuta (pf)

  36. Jozef Podprocký: Passacaglia piccola, op. 51

   Ivan Buffa (pf)

  37. Daniel Remeň: ESta una BElla

   Ivan Buffa (pf)

  38. Vladimír Rusó: Racconto dell'anima abbandonata

   Diana Buffa (pf)

  39. Ľubica Čekovská: LaSiFaDo

   Miki Skuta (pf)

  40. Karine Sarkisjan: Farby

   Diana Buffa (pf)

  41. Juraj Vajó: Variácie

   Ivan Buffa (pf)

  42. Ivan Valenta: Toccatové variácie

   Magdaléna Bajuszová (pf)

  43. Ján Zach: Interludio

   Ivan Buffa (pf)

  44. Ilja Zeljenka: Variácie EsBe

   Magdaléna Bajuszová (pf)

 • 2007

  CELLOMANIA

  CD - Pavlík Records PA 0054-2-131

  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  3. Vladimír Godár: Pieseň labute

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied

   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania

 • 2005

  REVELATION OF ST. JOHN : PETER MARTINČEK

  CD - Agentúra AP Projekt AP 0420-231

  • Peter Martinček van Grob: Revelation of St. John

   Hiroshi Oshima (t), Karol Toperczer (pf)

 • 1998

  MOYZES QUARTET – CONTEMPORARY SLOVAK QUARTETS

  CD - Hudobný fond SF 00212131

  1. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 5

   Moyzesovo kvarteto

  2. Jozef Sixta: Sláčikové kvarteto č. 2

   Moyzesovo kvarteto

  3. Egon Krák: Spiritus tuus in nobis

   Moyzesovo kvarteto

  4. Peter Zagar: Sláčikové kvarteto

   Moyzesovo kvarteto

  5. Peter Martinček van Grob: The Touch (Dotyk)

   Moyzesovo kvarteto

 • 1992

  DEDICATION

  CD - Opus 91 2397-2

  1. David Babcock: Bratislava Suite op. 39

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  2. David Babcock: When the Sun Comes Again op. 34

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  3. Igor Rechin: Ta-Bo-Sa

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  4. Igor Rechin: Springflowers

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  5. Peter Martinček van Grob: The Little Fooleries (Malé bláznovstvá)

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  6. Dušan Martinček: Bonjour, Monsieur Picasso

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  7. Dušan Martinček: Elégia

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  8. Dušan Martinček: Ragtime

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

  9. Štěpán Rak: Giordano Bruno

   Dagmar Zsapková (fl), Jozef Zsapka (gui)

 • 1992

  MISSA DANUBIA

  CD - Flash Channel FH 0001-2 231

  • Peter Martinček van Grob: Missa Danubia

   Eva Jenisová (s), Peter Dvorský (t), Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave, Orchester Konzervatória v Bratislave, Július Karaba (dir.)

x