• 2015

  Cena Jána Levoslava Bellu

  za dielo: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik"

 • 1991

  Cena Slovenského hudobného fondu

  za dielo: Memento

 • 1987

  Cena Slovenského hudobného fondu

  za dielo: Tri lyrické zbory

x