Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2016

  BUGALOVÁ, Edita: K životu a dielu Karola Elberta (1911 – 1997)

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, s. 267 – 328

 • 2015

  SCHINDLER, Agata: Musik zwischen Leben und Tod : Das Leben für sieben Liter Wein

  Karol Elberts dorniger Weg zum slowakischen Schlager

  betrifft widerstand. Eine Zeitschrift des Zeitgeschichte Museums und KZ-Gedenkstätte Ebensee, 2015, č. 117, s. 20 – 24

 • 2006

  SCHINDLER, Agata: Hudba bola ich vášňou : K dôsledkom politiky nemeckého národného socializmu na hudobný život Slovenska

  Príčiny, konfrontácie, následky : Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí, 2006, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 20 – 46

 • 2006

  SCHINDLER, Agata: Život za sedem litrov vína : Tŕnistá cesta Karola Elberta k slovenskej populárnej piesni

  Príčiny, konfrontácie, následky : Reflexia hudobného života na území Slovenska v 20. storočí, 2006, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice, s. 61 – 71

 • 1964

  HRUŠOVSKÝ, Ivan: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava, s. 418 – 419

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2007

  SCHINDLER, Agata: Hudba medzi životom a smrťou

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 1 – 2, s. 32 – 35

 • 1997

  JURÍK, Marián: In memoriam

  Hudobný život, 1997, roč. 29, č. 23 – 24, s. 10

 • 1986

  BUGALOVÁ, Edita: Na koľaji múzy ľahkej hudby : K 75. narodeninám zaslúžilého umelca Karola Elberta

  Hudobný život, 1986, roč. 18, č. 24, s. 4

 • 1981

  BULLA, Marián: K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Karola Elberta

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 24, s. 7

 • 1970

  KOVÁŘ, Ján: Hovoríme s nositeľmi cien Zväzu slovenských skladateľov za rok 1970

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 11, s. 3
  (Cena za doterajšie dielo v populárnej hudbe)

 • 1961

  KAUŠITZ, Oto: K päťdesiatke Karola Elberta

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 12, s. 546 – 547

 • 1959

  MARCZELLOVÁ, Zuzana: Na okraj novej slovenskej opery

  Slovenská hudba, 1959, roč. 3, č. 3, s. 142 – 143

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2016

  SCHINDLER, Agata: Maličká slzička : Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov (1933 – 1945)

  Hudobné centrum, Bratislava

 • 2008

  ZELENAY, Pavol – ŠOLTÝS, Ladislav: Hudba, tanec, pieseň

  Zrod a prvé kroky slovenskej modernej populárnej hudby

  Hudobné centrum, Bratislava

x