• 1973

    titul zaslúžilý umelec

  • 1970

    Cena Zväzu slovenských skladateľov

x