2021

BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

Hudební rozhledy, 2021, roč. 74, č. 11, s. 62 – 63

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2018

ŠABLATÚROVÁ, Ivana: Nepoddajný hudobný kritik a publicista slovenskej hudobnej avantgardy – Juraj Pospíšil

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 4, s. 412 – 428

2017

KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

2017

CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

2015

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata

Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

2011

BOKES, Vladimír: Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole

Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 357 – 362

2006

POSPÍŠIL, Juraj: Formovanie hudobnej skladby [rukopis]


(Konzervatórium v Bratislave, [CD], 291 s.)

2002

CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 28 – 30

1996

CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia: Vývoj po roku 1945

Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 298, 313
(ed. Oskár Elschek)

1991

GODÁR, Vladimír: Jubileum Juraja Pospíšila

Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 2, s. 7

1984

LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 4
(Sláčikové kvarteto č. 2, op. 27; Moyzesovo kvarteto)

1983

BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 2 – 3
(Concertino pre čembalo a dychové kvinteto, op.42)

1983

DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 4
(Štyri skladby pre 4-ručný klavír op. 50, č. 1)

1981

POSPÍŠIL, Juraj: Milovaný učiteľ

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 15, s. 3
(venované Jánovi Cikkerovi)

1981

BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Nové zborové diela

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Novembrový triptych op. 39)

1981

HOCHEL, Stanislav: Jubilanti: Juraj Pospíšil

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 7

1981

staccato

Jubilejný koncert z tvorby

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 2

1980

POSPÍŠIL, Juraj: Hudobná teória pre konzervatóriá. I. časť

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1979

PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Orchestrálne koncerty

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 7, s. 1, 3
(Fresky)

1978

-g-: Staccato : Koncert profesorov Konzervatória

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 8, s. 2

1978

ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4, 7
(Klavírne trio)

1976

CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5, 7
(Bagately pre pozaunu a klavír)

1971

POSPÍŠIL, Juraj: Slovenské dirigentské umenie

Slovenská hudba, 1971, č. 10, s. 410 – 414

1971

POSPÍŠIL, Juraj: Niekoľko myšlienok o výchove skladateľa

Slovenská hudba, 1971, č. 1, s. 1 – 8

1970

re: Nádejný rast

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 7, s. 4
(Malé fantázie na husitské motívy)

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Čo od nás očakávate?

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 7
(anketa)

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Nádejný huslista

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 7, s. 4

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Prvý v tomto roku

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 8

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Requiem Aeternam

Kritik

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 3

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Prevaha staršej hudby

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Nositeľka tradícií

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 20, s. 4

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Gigantický Slovákov Šostakovič

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 22, s. 4

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Efektnosť nad precíznosťou

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 4

1969

POSPÍŠIL, Juraj: Myšlienky

Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 2

1967

POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

Supraphon, Praha–Bratislava

1965

POSPÍŠIL, Juraj: Roman Berger: Sonáta 1960 pre klavír

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 175 – 176

1965

POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1965

FALTIN, Peter: Juraj Pospíšil: II. symfónia, op. 19

Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 177 – 178

1964

POSPÍŠIL, Juraj: Príklad dramaturgie

Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 24 – 26

1962

POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

1960

POSPÍŠIL, Juraj: Hudobné formy pre kurzy diaľkového školenia

Osvetový ústav, Bratislava

1959

POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

1958

POSPÍŠIL, Juraj: Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 6–9

Osvetový ústav, Bratislava

1957

POSPÍŠIL, Juraj: Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 1–5

Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava

Personálna bibliografia

 • 2006

  POSPÍŠIL, Juraj: Formovanie hudobnej skladby [rukopis]


  (Konzervatórium v Bratislave, [CD], 291 s.)

 • 1981

  POSPÍŠIL, Juraj: Milovaný učiteľ

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 15, s. 3
  (venované Jánovi Cikkerovi)

 • 1980

  POSPÍŠIL, Juraj: Hudobná teória pre konzervatóriá. I. časť

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1971

  POSPÍŠIL, Juraj: Slovenské dirigentské umenie

  Slovenská hudba, 1971, č. 10, s. 410 – 414

 • 1971

  POSPÍŠIL, Juraj: Niekoľko myšlienok o výchove skladateľa

  Slovenská hudba, 1971, č. 1, s. 1 – 8

 • 1967

  POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

  Supraphon, Praha–Bratislava

 • 1965

  POSPÍŠIL, Juraj: Roman Berger: Sonáta 1960 pre klavír

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 175 – 176

 • 1965

  POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1962

  POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

  Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava

 • 1960

  POSPÍŠIL, Juraj: Hudobné formy pre kurzy diaľkového školenia

  Osvetový ústav, Bratislava

 • 1959

  POSPÍŠIL, Juraj: Všeobecná náuka o hudbe. Učebné texty pre konzervatóriá

  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava

 • 1958

  POSPÍŠIL, Juraj: Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 6–9

  Osvetový ústav, Bratislava

 • 1957

  POSPÍŠIL, Juraj: Náuka o harmónii pre kurzy diaľkového školenia. Zošit 1–5

  Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Nádejný huslista

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 7, s. 4

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Myšlienky

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 2

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Efektnosť nad precíznosťou

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 4, s. 4

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Gigantický Slovákov Šostakovič

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 22, s. 4

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Nositeľka tradícií

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 20, s. 4

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Prevaha staršej hudby

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 2, s. 4

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Requiem Aeternam

  Kritik

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 11, s. 3

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Čo od nás očakávate?

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 7
  (anketa)

 • 1969

  POSPÍŠIL, Juraj: Prvý v tomto roku

  Hudobný život, 1969, roč. 1, č. 1, s. 8

 • 1964

  POSPÍŠIL, Juraj: Príklad dramaturgie

  Slovenská hudba, 1964, roč. 8, č. 1, s. 24 – 26

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda

  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia

  Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2018

  ŠABLATÚROVÁ, Ivana: Nepoddajný hudobný kritik a publicista slovenskej hudobnej avantgardy – Juraj Pospíšil

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 4, s. 412 – 428

 • 2011

  BOKES, Vladimír: Miesto Juraja Pospíšila v slovenskej kompozičnej škole

  Slovenská hudba, 2011, roč. 37, č. 4, s. 357 – 362

 • 1996

  CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia: Vývoj po roku 1945

  Dejiny slovenskej hudby, 1996, ASCO Art & Science, Bratislava, s. 298, 313
  (ed. Oskár Elschek)

Bibliografia – Analýzy diel

 • 2002

  CHALUPKA, Ľubomír: Juraj Pospíšil: Hudba pre 12 sláčikových nástrojov, op. 21

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 2, s. 28 – 30

 • 1965

  FALTIN, Peter: Juraj Pospíšil: II. symfónia, op. 19

  Slovenská hudba, 1965, roč. 9, č. 4, s. 177 – 178

Bibliografia – Recenzie

 • 2021

  BÁTOR, Milan: Avant-garde of the '60s : EnsembleSpectrum [recenzia CD]

  Hudební rozhledy, 2021, roč. 74, č. 11, s. 62 – 63

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 10, s. 38

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Ensemble Ricercata [recenzia CD]

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 3, s. 38

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Ensemble Ricercata

  Prvé kroky rezidenčného súboru Rádia Devín

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 4

 • 1991

  GODÁR, Vladimír: Jubileum Juraja Pospíšila

  Hudobný život, 1991, roč. 23, č. 2, s. 7

 • 1984

  LENGOVÁ, Jana: TNSHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 5, s. 4
  (Sláčikové kvarteto č. 2, op. 27; Moyzesovo kvarteto)

 • 1983

  BERGER, Igor: VIII. TSNHT : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 2 – 3
  (Concertino pre čembalo a dychové kvinteto, op.42)

 • 1983

  DLHÁŇOVÁ, Božena: VIII. TSNHT : Koncert z tvorby pre deti a mládež ĽŠU

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 4
  (Štyri skladby pre 4-ručný klavír op. 50, č. 1)

 • 1981

  BERGER, Igor: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Nové zborové diela

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Novembrový triptych op. 39)

 • 1981

  HOCHEL, Stanislav: Jubilanti: Juraj Pospíšil

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 1, s. 7

 • 1981

  staccato

  Jubilejný koncert z tvorby

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 3, s. 2

 • 1979

  PODRACKÝ, Igor: IV. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Orchestrálne koncerty

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 7, s. 1, 3
  (Fresky)

 • 1978

  -g-: Staccato : Koncert profesorov Konzervatória

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 8, s. 2

 • 1978

  ADAMČIAK, Milan: III. týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby : Komorné koncerty

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 6, s. 4, 7
  (Klavírne trio)

 • 1976

  CHALUPKA, Ľubomír: Týždeň slovenskej hudobnej tvorby : Koncerty komornej hudby

  Hudobný život, 1976, roč. 8, č. 5, s. 5, 7
  (Bagately pre pozaunu a klavír)

 • 1970

  re: Nádejný rast

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 7, s. 4
  (Malé fantázie na husitské motívy)

x